พฤษภาคม 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางบรรยายประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2
วัน เดือน ปี
ห้องวิชาผู้ใช้ห้องหน่วยงานเวลา
จำนวนผู้ใช้
หมายเหตุ
3
1 พ.ค. 20191204เช้าอน.375อ.ดร.พรรณทิสชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-12.3019
4
บ่ายอน.373อ.ดร.ญาณสินีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)13.30-16.3019
5
ค่ำ
6
1208เช้า
7
บ่าย
8
ค่ำ
9
1210เช้า
10
บ่าย
11
ค่ำ
12
1316เช้าอมช.371อ.ดร.สุภาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-12.3024
13
บ่ายอมช.331อ.ดร.ศุภางค์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)13.30-15.3024งดรายวิชา
14
ค่ำ
15
1317เช้าอช.341อ.พัชร์สิริคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)08.30-10.3035งดรายวิชา
16
บ่ายอช.362อ.ธนิกาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)11.30-16.3035
17
ค่ำ
18
1211 คอมเช้า
19
บ่าย
20
ค่ำ
21
1212 คอมเช้า
22
บ่าย
23
ค่ำ
24
1213 คอมเช้า
25
บ่าย
26
ค่ำ
27
2 พ.ค. 20191204เช้าอมช.372อ.ดร.ณิชมนคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-11.3024งดรายวิชา
28
บ่ายCS 251อ.ดร.พยุงศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-16.3010
29
ค่ำ
30
1208เช้า
31
บ่าย
32
ค่ำ
33
1210เช้าSC132อ.บุญพิทักษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-12.30203
34
บ่าย
35
ค่ำ
36
1316เช้าอน.391อ.วีร์ราภัสสร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-10.0019
37
บ่าย
38
ค่ำ
39
1317เช้าสธ.220อ.กษมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)08.30-12.3027
40
บ่าย
41
ค่ำ
42
1211 คอมเช้า
43
บ่าย
44
ค่ำ
45
1212 คอมเช้า
46
บ่าย
47
ค่ำ
48
1213 คอมเช้า
49
บ่าย
50
ค่ำ
51
3 พ.ค. 20191204เช้าCS231อ.ปกรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-16.3010
52
บ่าย
53
ค่ำ
54
1208เช้า
55
บ่าย
56
ค่ำ
57
1210เช้า
58
บ่าย
59
ค่ำ
60
1316เช้าอมช.301อ.กษมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)08.30-12.3027
61
บ่าย
62
ค่ำ
63
1317เช้าBT 284 ก1อ.ดร.เกวลินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-10.3098
64
บ่ายBT 284 ก2อ.ดร.เกวลินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-14.3098
65
ค่ำ
66
1211 คอมเช้า
67
บ่าย
68
ค่ำ
69
1212 คอมเช้า
70
บ่าย
71
ค่ำ
72
1213 คอมเช้า
73
บ่าย
74
ค่ำ
75
4 พ.ค. 20191204เช้าTU005อ.ทิฐิรัฐคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-16.005งดบรรยาย
76
บ่าย
77
ค่ำ
78
1208เช้า
79
บ่าย
80
ค่ำ
81
1210เช้าสค.313อ.พิมพ์ฉัตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Faculty of Social Administration)09.30-16.30117ชดเชย
82
บ่าย
83
ค่ำ
84
1316เช้า
85
บ่าย
86
ค่ำ
87
1317เช้า
88
บ่าย
89
ค่ำ
90
1211 คอมเช้า
91
บ่าย
92
ค่ำ
93
1212 คอมเช้า
94
บ่าย
95
ค่ำ
96
1213 คอมเช้า
97
บ่าย
98
ค่ำ
99
5 พ.ค. 20191204เช้าTU005อ.ทิฐิรัฐคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-16.005งดบรรยาย
100
บ่าย
Loading...
Main menu