ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ACCMR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επίσης, οι φορείς παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο μέγιστο δυνατό δεδομένων των περιορισμών που τίθενται από την ισχύουσα κατάσταση. Ο σύνδεσμος του συγκεκριμένου excel δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα HELP της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
IMPORTANT INFORMATION: ACCMR IS NOT RESPONSIBLE FOR THE PROVISION OF LISTED SERVICES AND IS NEITHER ABLE NOR AUTHORIZED TO RESPOND TO QUERIES BY BENEFICIARIES REGARDING ACCESS TO SERVICES OR ANY KIND OF ASSISTANCE. Additionally, the listed stakeholders are providing their services to the maximum possible extent permitted by the current situation limitations. The excel form link is posted on UNHCR HELP website.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ/INFORMATION & INSTRUCTIONS
4
Κεντρικός στόχος της χαρτογράφησης είναι να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες στους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας και της ένταξης ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού, ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα στις ισχύουσες συνθήκες. Προτεραιότητα αποτελεί η καταγραφή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό και όχι μόνο σε ήδη εγγεγραμμένους ωφελούμενους. Η φόρμα θα ανανεώνεται τακτικά στη βάση νέων πληροφοριών όσο εξελίσσεται η πανδημία, με πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους φορείς σε συνεργασία με την ομάδα του ACCMR.
5
The main objective of the mapping is to provide the actors involved in the protection and integration of vulnerable groups - including refugees and migrants - with the necessary information so that they can cooperate more effectively. Please note that we prioritise services that are not limited to beneficiaries subscribed to specific programmes, but instead are open to all vulnerable groups. The form will be regularly updated with information provided directly by service providers in collaboration with the ACCMR team, based on new information as the epidemic evolves.
6
7
Το αρχείο περιλαμβάνει 3 φύλλα: το 1o περιέχει υπηρεσίες ΜΚΟ και άλλων φορέων, το 2o υπηρεσίες/πρωτοβουλίες του δήμου Αθηναίων και το 3o καλές πρακτικές που αναπτύσσονται ως απάντηση στις αυξημένες ανάγκες των ημερών, καθώς πολλές οργανώσεις έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη ή ενεργοποίηση χρήσιμων διαδικτυακών και άλλων λύσεων για να αντιμετωπίσουν το κενό στην παροχή υπηρεσιών, που δημιουργείται λόγω των έκτακτων συνθηκών.
8
The form includes 3 sheets: the 1st one is listing NGO and other stakeholders' services, the 2nd services provided by the City of Athens and the 3rd one Good Practices. Through the third one we are intending to identify useful practices that have been developed in order to best respond to interruptions in service provision (i.e. online/digital solutions etc).
9
10
To φιλτράρισμα μπορεί να γίνει είτε ανά Φορέα αλφαβητικά (1η στήλη) είτε ανά Κατηγορία υπηρεσίας (2η στήλη), χρησιμοποιώντας το slicer. Πατάτε το βελάκι δίπλα από το All, επιλέγετε "Clear" ώστε να αποεπιλεγεί το σύνολο των καταχωρισμένων φορέων ή κατηγοριών αντίστοιχα, και στη συνέχεια ψάχνετε αυτό που σας ενδιαφέρει είτε πληκτρολογώντας στο search tab πάνω πάνω αυτό που ψάχνετε είτε κάνοντας scroll down βρίσκετε και επιλέγετε από τη λίστα τον φορέα ή την κατηγορία υπηρεσίας αντίστοιχα που σας ενδιαφέρει. Μόλις κάνετε την επιλογή σας, στο τέλος της λίστας πατάτε OK.
11
You can filter by either Service Provider (1st column - in alphabetical order) or Category Type (2nd column), using the slicer. Click the arrow next to All, select "Clear" to deselect all registered Service Providers or Categories respectively, and then search for what you are interested in either by typing in the Search Tab above what you are looking for or by scrolling down to find and select from the list the Service Provider or the Category you are interested in. Once you select, you have to click OK at the end of the list.
12
13
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ)
Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε κάποια υπηρεσία σας ή καλή πρακτική στη λίστα, στείλτε email εδώ:
vlastarakis@icmc.net με κοινοποίηση (cc) στο accmrinfo@gmail.com
14
CONTACT US (ONLY FOR ORGANISATIONS - NOT FOR BENEFICIARIES):
If you wish to have your service listed , send an email here:
To: vlastark@unhcr.org ; cc: tomaramarina101@gmail.com
15
16
*Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων δεν συμμερίζεται απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις των φορέων που συμμετέχουν στη χαρτογράφηση. Επίσης, για την εγκυρότητα των καταγεγραμμένων υπηρεσιών, υπεύθυνοι είναι οι συμμετέχοντες φορείς.* The Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues (ACCMR) does not necessarily share the views and opinions of the organizations participating in this mapping. In addition, the organizations hold responsibility for the validity of the registered services.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100