EGZAMINŲ PERLAIKYMAI 2020m.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2020 m. rudens semestro egzaminų perlaikymai vyks 2021 m. nuo vasario 4 d. iki vasario 18 d.
2
From the 4th - 8th of February, 2021
3
4
PASTABA. Nuolat tikrinkite egzamino datą/laiką, nes jie gali kisti. Taip pat perlaikomo egzamino informaciją ir reikalavimus rasite emokymuose (Moodle).
5
NOTE: Please, check the time and a few days before the specified exam date, as they may change. Also retaken exam information and requirements can be found Moodle.
6
E-mokymų kursų medžiagą rasite čia: E-mokymai/Kursų archyvas/ E-learning courses you can find here: https://archyvas.emokymai.vu.lt/
7
NumberSubjectLecturerDateHourRequirements
8
1Derybų menasPartn. Doc.Š.Mačiulis2021 02 0810.00
Dėstytojui iki vasario 8 d. 10 val. atsiųsti rašto darbą, o nuo 10 val. bus darbų pristatymas per Teams
9
2MikroekonomikaDoc. R. Paliulytė2021 02 0412.00 - 14.00
10
3VadybaProf. Dr. A. Valickas2021 02 058.30
11
4Verslo anglų kalba I d. / Business English ILekt. E. Norvilienė2021 02 1214.00
12
5Verslo anglų kalba I d. / Business English ILekt. G. Cislikauskienė2021 02 1214.00
13
6Verslo anglų kalba I d. / Business English ILekt. M. Ginaitytė2021 02 1711.00
14
7Antreprenerystės ir mokymosi kompetencijos / Entrepreneurial and Learning competenciesLekt. D. Rasimavičienė/Dr. J. Vizgirdaitė2021 02 0915.00
15
8Mikroekonomikadoc.dr. J.Būdvytienė2021 02 1018.00
16
9BUS SociologijaDoc. Dr. A. Širvinskienė2021 02 0810.00
17
10Finansų teorijaDr. I. Bužienė2021 02 0512.00
18
11ApskaitaLekt. R. Budrionytė2021 02 1517.00
19
12Rinkodara / MarketingDr. V. Malinauskaitė2021 02 0910.00
20
13Verslo statistika II d. / Business Statistics II/II / Investicijų valdymas Partn. doc. P. Dubinskas2021 02 1714.00
21
14Paslaugų verslas (pasirenkamas) / Service Business (Optional Course) Lekt. E. Kamienas2021 02 0411.00
22
15Korporatyvinė komunikacija (pasirenkamas)Lekt. D. Kutraitė-Giedraitienė2021 02 0811.00
23
16RinkodaraDr. E. Rudienė2021 02 1018.00
24
17Žmogiškųjų išteklių vadybaLekt. N .Kudabienė2021 02 0510.00 - 11.30
25
18BUS LogikaLekt. Ž. Pabijutaitė2021 02 0811.00
26
19Pinigai ir kreditasDr. I. Bužienė2021 02 0512.00
27
20Tarptautiniai finansai ir krizėsPartn.doc Taurimas Valys2021 02 109.00
28
21Įmonių finansai / Corporate Finance / Projektų finansų valdymasProf. A. Paškevičius2021 02 1118.00Egzamino metu visiems būtina iš anksto užsiregistruoti, kad dėstytojas sudarytų galimybę prisijungti prie TEAMS, egzamino metu BŪTINA įsijungti kameras (It is mandatory to turn on the MS TEAMS and the video camera during the EGZAM). „Retake Perlaikymas“ https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2723f1f911d3436684e0501b0ca6c664%40thread.tacv2/General?groupId=cd8a1920-cfad-4c13-b756-51a6c0be31f9&tenantId=82c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012
Norintys perlaikyti turi parašyti e-mailą ir nurodyti vardą pavardę, stud Nr., grupę, semestrą, dalyką. Jei reikia perlaikyti tik atskirus testus, tai nurodyti kokius (You need to send this information to the lecturer: Email and specify the name and surname, stud no., Group semester subject. If only individual tests need to be retaken, indicate which ones.
29
22Kiekybiniai verslo sprendimai / Quantitative Business Decision Prof. L. Čekanavičius2021 02 1516.30 - 18.00
30
23Strateginis valdymas / Strategic ManagementPartn. Prof. M. Laužikas2021 02 0412.00
31
24Strateginis valdymasLekt. D. Palivonienė2021 02 1018.00
32
25Verslumas / Entrepreneurship / Inovacijų ir produktų vystymasLekt. E. Žemaitis2021 02 0810.00
33
26Skaitmeninė rinkodaraLekt. G. Gulevičiūtė2021 02 0518.00
34
27Rizikos valdymasDr. A. Lezgovko2021 02 1010.00 - 11.30
35
28Kokybės vadybaLekt. D. Akranavičiūtė2021 02 0513.00
36
29Art of NegotiationPartn. doc. D. Degutis2021 02 1012.00
37
30MicroeconomicsLect. N. Černiauskas2021 02 1116.00
38
31ManagementLect. E. Kamienas2021 02 1711.00
39
32MicroeconomicsLect. Liucija Birškytė2021 02 0514.00
40
33ManagementLect. Jorge Campos2021 02 119.00 - 10.00
41
34AccountingDoc. dr. Rasa Subačienė2021 02 1810.00
42
35Human Resource ManagementLect. A. Jablonskė2021 02 059.00
43
36Project Management Lect. J. Škatulaitė2021 02 099.00
44
37Internet MarketingLect. I. Zimaitis2021 02 0510.00
45
38BUS VerslumasDoc. dr. D. Oželienė2021 02 1215.00
46
39BUS Socialinė antreprenerystė / Social entrepreneurshipLekt. A. Rusteikienė, Doc. Dr. I. Adomaitytė -Subačienė2021 02 1215.00
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...