Prosjekt 688 #innspurten #drømmeprosjektet #temmeliglei #duergrei #heiheihei
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
kr
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
concept_idreal_termdefinitionwikidataKommentar til kolonne B, C eller DBetydning/definisjon1. innskytelse og evt. kommentarAndre forslag og kommentarer
2
Testrunde
3
XREAL000551DensitometriDensitometry / enQuantitative measurement of optical density. Antakelig ikke tradisjonelt under spectroskopi, men vanskelig å forklare hvorfor621.36 Optisk teknikkMulig vi også kunne mappet til enkelte anvendelser, f.eks. innen radiologi jfr. SML
4
xREAL008969ElektrontransportTransportteori for elektroner530.138 TransportteoriRM 530.412 Faste stoffers egenskaper fordi elektrontransport hovedsakelig studeres for faste stoffer, RM 539.72112 Elektroner fordi det er transport av elektroner
5
xREAL007352FeltemisjonFeltemisjon / nn / enSlettet, brukt på én proceedings--
6
XREAL012126FotomagnetonPhotomagneton / entheoretical treatment of the unitary group in quantum field theory that effectively describes the inverse Faraday effect530.143 KvantefeltteoriDen inverse Faraday-effekten er et magneto-optisk fenomen, så kanskje noe som 538.3 Magnetiske egenskaper og fenomener
7
XREAL003222HamiltonmekanikkHamilton-mekanikk / en / noformulering av klassisk mekanikk531Pluss en eller annen kobling til 515.39 som inkluderer Hamiltonske systemer
8
XREAL006834Heterostrukturertype halvlederstruktur, "combination of multiple heterojunctions together in a device" (altså skal vi til teknikk: 61X)621.38152 Halvledere
9
XREAL001272Impedansimpedans / en / no / nnforholdet mellom spenning over og strøm ved en gitt frekvenselektrisk motstand generalisert til vekselstrøm537.62 Elektrisk ledningsevne og elektrisk motstand
10
XREAL009552Inkoherensquantum decoherence/ enloss of quantum coherenceEndret til Kvantehorens BF Dekoherens i Sonjakvantemekanisk fenomen530.12 Kvantemekanikk
11
XREAL012857Instantonerinstanton / enElisabeth Hamnøy eli.port2@gmail.comteoretisk hjelpemiddel som primært brukes i kvantefeltteori/QCD, relatert til tunnelering530.143 KvantefeltteoriKaaanskje også en RM til 530.416, siden tunnelering er der
12
XREAL003227Karbonisotoperisotope of carbon / enisotoper av karbon546.681 KarbonKaanskje RM til 930.10285 Dateringsteknikker ?
13
xREAL031887Kvantefaseovergangerfaseoverganger mellom ulike kvantefaser (tilstander ved 0 Kelvin)kvantefaseovergang / enphase transition between different phases of matter at zero temperatureoverganger mellom kvantefaser530.474 Faseoverganger Kaanskje også en RM til 530.12 Kvantemekanikk
14
xREAL000322Kvantegravitasjonkvantegravitasjon / nn/ enfield of theoretical physicsQuantum Gravity is a dream, a theoretical need and a scientific goal. It is a theory which still does not exist in complete form, but that many people claim to have hadglimpses of, and it is an area of research which, at present, comprises the collective efforts of hundreds of theoretical and mathematical physicists. [Daniele Oriti]530.143 KvantefeltteoriOff, denne er egentlig ganske håpløs. Hovednummeret for tyngdekraft er 531.14, men denne ligger under klassisk mekanikk, som kvantefysikk jo ikke er. Ulike kandidatteorier bygger på 530.143 Kvantefeltteori eller 539.7258 Strengteori eller andre ting, men hvis vi sier at målet er å lage en effektiv feltteori så troor jeg det blir riktig å bruke 530.143. Så er det 539.754 m. Gravitasjonsvekselvirkning, men denne peker jo til 530.14, så det kan være 530.143 holder
15
xREAL031621KvanteprikkerHalvlederstruktur der ladningsbærere (elektroner eller hull) har begrenset bevegelighet i alle tre romlige dimensjonerKvanteprikker / en / nonano-scale electronic device subject to quantum effectshalvlederstruktur og nanostruktur621.38152 HalvledereKvantelektronikk ligger under 537.5 Elektronikk, men der drukner den jo, så vet ikke om det er lurt å lage noen kobling dit. Men 620.115, som dekker nanostrukturer!
16
xREAL031618Kvantesammenfiltringkvantesammenfiltring / en / no / nnphysical phenomenonkvantemekanisk fenomen530.12 KvantemekanikkViktig i kvanteinformasjonsteori, så kanskje en RM til 003.54 Informasjonsteori
17
xREAL001471Kvasikrystallerkvasikrystall / en / no / nnchemical structuretype krystallstuktur548.81 Strukturell krystallografi
18
xREAL009984Laserspektroskopiulike spektroskopiske teknikker som har det til felles at de bruker LASER543.5 og 621.361 SpektroskopiBurde kanskje antakelig egentlig vært delt opp i Realfagstermer, men siden vi ikke orker det så tenker jeg at de to hovednumrene for spektroskopi passer
19
xREAL007346LIDARLIDAR / en / no / nnremote detection instrumentationfjernmålingsteknikk621.3678 FjernmålingsteknologiOg 526.90285
20
xREAL012648Nanofibernanofiber / ennatural or synthetic fibers with diameters in the nanometer rangepittebittesmå fibre620.197 Organiske fibermaterialerBasert på registertermen "Fibermaterialer--materialvitenskap". Litt upraktisk at de har avgrenset til "organiske". De aller, aller fleste nanofibre er sikkert organiske (som i "inneholder karbon"), men det gjelder vel fibre også? Men det finnes sikkert nanoglassfiber... En annen relevant klasse er 620.115, som dekker nanostrukturer.
21
xREAL002264NanokrystallerNanocrystal / enpittebittesmå krystaller som vi lager for å bruke til noe (=> materialteknologi)620.115 NanostrukturerOg så kanskje 548 Krystaller eller 548.5 Krystallvekst for å dekke hvilken type struktur
22
xREAL000860Nanopartiklernanopartikkel / nn / enparticle with size less than 100 nmførst og fremst innen materialteknologi, men ikke bare..620.115 NanostrukturerKanskje 620.43 Finpartikkelteknologi? Men jeg tror finpartikler vanligvis defineres som større enn nanopartikler, så jeg vet ikke helt. Kanskje 541.34515 Aerosoler
23
xREAL009683Nuklidernuklide / en / no / nnatomic species characterized by the specific constitution of its nucleus: mass number, atomic number, and, where long-enough-lived to observe, the nuclear energy state539.74 KjernestrukturNukilder og isotoper henger jo nært sammen, men 541.388 Isotoper nevner ikke nuklider, så jeg vet ikke helt. Ellers er det 539.752 Naturlig radioaktivitet, som snakker om radionuklider
24
xREAL007620Nøytronspredningneutron scattering / en539.7213 Nøytronerog 539.758 Spredning
25
xREAL002079Perovskitterperovskitt / nn / enperovskite, oxide mineralMest kjemi. Men tar den549.528 Andre grupper oksider549.5 Oksider -- mineralogi. Kanskje 666.86 Syntetiske og kunstige mineraler, siden kjemikerne liker å lage sine egne perovskitter
26
xREAL006383PomeronerPomeron / enhypotetisk partikkeltype postulert på 60-tallet539.721 Bestemte typer subatomære partikler inkluderer: Regge-polerIflg. WP er Pomeron en type Regge-pol, så da håper jeg det er det
27
xREAL005664PopulærfysikkTja, hvordan pleier vi å behandle disse?
28
xREAL003168PunktdefekterPoint DefectA type of crystallographic defect which includes a finite amount of defects in an ideal infinite crystal network.liten defekt som kan ha stor betydning for krystallens elektriske, optiske og mekaniske egenskaperKrystalldefekter mangler egentlig et nummerPunktdefekter er viktig både for elektroniske egenskaper (548.85) og mekaniske (548.842) under Krystallografi, så kanskje koble til begge disse. Kanskje også 620.11299 Mikrofysikalske egenskaper
29
xREAL000132Radiofysikkradiofysikk / nn / enTvetydig term. Litteraturbelegget overlappet 100% med Radioastronomi, så jeg slettet den---
30
xREAL010226SkyfysikkSkyfysikk / nn / en / no551.576 Skyer + H1--015 Vitenskapelige prinsipper + 530 Fysikk kanskje??
31
xREAL008640StandardmodellenStandardmodellen / en/ no / nnteori i partikkelfysikkenHelt utrolig at denne ikke er nevnt i Dewey, men den havner gjerne under 539.72 Partikkelfysikk
32
xREAL009236Strålingsfysikkdel av fysikken som omfatter utsendelse, forplantning, absorpsjon og virkning av radioaktiv og annen ioniserende stråling, spesielt virkning av ioniserende stråling på organisk stoff [SNL]Slått sammen med Helsefysikk---
33
xREAL006863Synkrotronstrålingsynkrotronstråling / nn/ en / noem-stråling akselerert radielt i synkrotroner eller i verdensrommet539.2 Stråling (strålingsenergi)539.735 Synkronakseleratorer
34
xREAL011340Såpeboblersåpeboble / en / nothin film of soapy water enclosing air668.124 SåpeOg 790 eller noe sånt?
35
xREAL002798Tachyonertakyon / en / no / nnhypotetisk partikkel som beveger seg raskere enn lyshastighetenHvis den skulle finnes så er det en subatomær partikkel539.721 Bestemte typer subatomære partiklerSlik jeg har skjønt Dewey skal "hypotetisk X" klassifiseres på samme måte som "X". Riktig? Men siden jeg måtte sjekke, er ikke klassebetegnelsen " Kontroversiell *viten*" på 001.9 litt snodig? På engelsk er den "Controversial knowledge".
36
xREAL007962Termofysikktermofysikk / engren av fysikkenTermofysikk er enten lik termodynamikk, eller lik termodynamikk + statistisk mekanikk, avhengig av hvem du spør536.7 Termodynamikk
37
xREAL004730Trykkmålingpressure measurement / entechnique to measure pressureFlettet inn i Trykkmålere530.7 Instrumenter for måling? Og 681.2 Måleinstrumenter?For måling av elektriske egenskaper har man 621.37, men fant ikke noe tilsv. spesifikt for trykk
38
xREAL005703ZeemaneffektenZeemaneffekten / en / no / nneffect of splitting a spectral line into several components in the presence of a static magnetic field543.5 som inkluderer Atomspektroskopi538.3 Magnetiske egenskaper og fenomener? Kan vel kalle det en magnetisk effekt
39
xREAL002483KoherensKoherens / nn / en / noKanskje skulle vært slått sammen med Dekoherens. Tenke..
40
xREAL031888Skalainvariansskalainvarians / en"at noe er uendret når man zoomer inn"Selv om funksjoner av fysiske systemer kan være skalainvariante føler jeg at denne skal klassifiseres under matematikk. Kanskje under fraktalgeometri? Eller geometri/symmetri-etelleannet.. Har ikke peiling.. Sjekke med Karoline
41
xREAL000095Superlegeringersuperalloy / enalloy that exhibits excellent mechanical strength and resistance to creep at high temperatures; good surface stability; and corrosion and oxidation resistancesuperbra legeringer!!669 LegeringerKommentar fra Heidi: Kan det heller være 669.94?
42
Uke 35
43
xREAL003673BistabilitetBistability / en621.3694 Ikke-lineær optikk og 535.2 (som inkluderer ikke-lineær optikk, som riktignok vanligvis ikke regnes som en del av fysikalsk optikk :D). Kanskje også 620.11295 Optiske egenskaper under Materialvitenskap? Pluss en RM til 621.381045 Optoelektronikk for anvendelse. Geometrisk optikk (535.324) tror jeg vi skal holde oss unnaForslag fra Heidi: Enten under refraksjon 535.324 eller under 535.22 lysintensitet? Og en RM til 621.391 optiske datamaskiner
44
xREAL003242Bølgetransformasjonerwavelet transform / enmathematical technique used in data compression and analysisSelv om den ikke er nevnt eksplisitt ville jeg tro 515.723 Transformasjoner. Evt. 515/.2433
45
xREAL012002Dopelementerdopant / entrace impurity element that is inserted into a substance (in very low concentrations) to alter the electrical or optical properties of the substanceForbinder dette med produksjon av halvledermaterialer621.38152 og 537.622 (holdt på å si 6221, men elementene påvirker ikke strukturen, bare elektriske og optiske egenskaper)
46
xREAL003749IonestrålerIon beam / enform for partikkelstråler539.73 Partikkelakselerasjon
47
xREAL008002KatodestrålerKatodestråle / nn / en / nostream of electrons observed in vacuum tubesfancy ord for elektronstråler i vakuumrør621.38832 katodestrålerør. Og 539.72112 Elektroner (ser vi har mappet elektronstråler dit)
48
xREAL010911KrystalloptikkKrystalloptikk / nn / engren av optikken som studerer anisotropiske materialer, primært krystaller548.9 Optisk krystallografi
49
xREAL008930Kvantefluiderquantum fluid / ena system that exhibits quantum mechanical effects at the macroscopic level, such as superfluids, superconductors, ultracold atoms, etc.eksotisk materieEeeh... 530.4 har "Her: Kvantemekanikk vedrørende bestemte aggregattilstander", som forsåvidt høres litt dekkende utVi skal vel ikke bruke NM, ellers: 537.623 Superledning.
50
xREAL002787Kvantesystemerkvantesystem / enportion of the whole universe (environment or physical world) which is taken under consideration to make analysis or to study for quantum physics pertaining to the wave-particle duality in that system and everything else than this systemsystem som kan beskrives kvantemekansik530.12 kvantemekanikk?
51
xREAL013004LaserteknikkerØff. Den enkle løsningen er å bruke de tre numrene som er brukt på dokumentene i Emnesøk
52
xREAL007368Nanosystemer620.115 Nanostrukturerte materialerKanskje Nanovitenskap også skulle hatt en mapping til 620.115? Nå har den bare en mapping til 500, som er ganske ubrukelig
53
xREAL001465Nøytroninterferometri535.470287 og 543.59 InterferometriPrøvde å finne et nøytronnummer også, men 539.7213 Nøytroner synes jeg blir litt for generisk
54
xREAL001122RomakustikkRomakustikk / no / en729.29 og 620.25 kanskje?
55
xREAL002928SolitonerSoliton / nn / en531,1133
56
xREAL000319Spektrallinjerspektrallinje / nn / en / nooptical phenomenonSpektroskopi. 543.5? 522.67? Evt. 535.84?
57
xREAL011205SpektralmetoderSpectral method / ennumeriske metoder for å løse differensialligninger518.6
58
xREAL009767SpinnglassSpin glass / en538.4
59
xREAL003636Kontinuumsmekanikkkontinuumsmekanikk / no / enbranch of mechanics that deals with the analysis of the kinematics and the mechanical behavior of materials modeled as a continuous mass rather than as discrete particles531I dewey som annen betegnelse på klassisk mekanikk. Men? /Heidi.
Har tenkt på det som en "Her:"-note, men nå ser jeg at det står "Andre betegnelser:". Det er litt spesielt. Også veldig «gøyalt» at fluidmekanikk, som er en del av kontinuumsmekanikk har et annet nummer, 532 /DM
60
xREAL000221Spinorerspinor / ennon-tensorial representation of the spin group; represents fermions in physicsspinor er ikke egentlig en partikkel, men et matematisk verktøy til å beskrive spinnegenskapen til partikler (eller noe sånt)539.725 fordi den inkluderer fenomenet spinn. Tror 512.57 også er ok for den matematiske beskrivelsen. Noe med 539.721? /H
61
xREAL031620KvantebrønnerPotensialbrønner med diskrete energinivåerQuantum well / enquantum well530.12
62
xREAL031721KvantemetrologiQuantum metrology / en530.801 Måleteori ?? RM 530.12 Kvantemekanikk? Kanskje også 389.1 Metrologi ??
63
Uke 36
64
xREAL001591GranulaterSlettet. De to dokumentene kunne fordeles på Granulasjon og Granulære materialer
65
xREAL011704HipparcosHipparcos / en / no / nnscientific satellite of the European Space AgencySKAL IKKE MAPPESSvar: Har laget en github-liste til Line:https://github.com/realfagstermer/realfagstermer/issues/255Hva var det med disse... /H
66
xREAL003951
Høyhastighetsprosesser
Upresis term brukt på en bok fra 1968, slettet
67
xREAL011856Kompressorergasskompressor / en / no / nnmechanical device that increases the pressure of a gas by reducing its volumeSlette?slettet /H
68
xREAL012998
Ladningsoverføringer
541.39 Kjemiske reaksjoner?
69
xREAL000884SanntidssystemerEndret til Informatikk i soksed, men kan komme med forslaghttps://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_computing004.33
70
xREAL001470Strålingstransportradiative transfer / enenergy transfer through a medium through emission and absorption of electromagnetic radiation539.2 Stråling (strålingsenergi). Troor dette er hovednummeretDenne kunne sikkert vært mappet mange steder som f.eks. 536.3 Varmestråling. Mye brukt i astro, så evt. 523.82 Stråling fra stjerner?
71
xREAL010170Tilbakekoblingtilbakekobling / en / noprocess in which information about the past or the present influences the same phenomenon in the present or future;occurs when outputs of a system are routed back as inputs as part of a chain of cause-and-effect that forms a circuit or loop629.83 TilbakekoplingssystemerFeedback loops! /H
72
xREAL001575Transportprosesser660.2842 Transport phenomena engineering?
73
Uke 37
74
xREAL007518LysmålingLysmåling / en / nnscience of the measurement of lightSlå sammen med noe? /HDefinitivt! Fotometri! /DM
75
xREAL002084Røntgenmikroskopirøntgenmikroskop / en / nnBM 681.413 Mikroskoper, RM 502.82?
76
xREAL010012StrålingsdetektorerPartikkeldetektor / en / nndevice used to detect, track, and/or identify ionising particleshar avgrenset til ioniserende stråling, SO partikkeldetektorer539.77
77
xREAL006069StrålingskilderAvgrenset til radioaktive strålingskilder, kunne kanskje vært slått sammen med radionuklider / Gjort /HMappes som radionuklider: 541.3884 m.fl.
78
xREAL009539SynergetikkSynergetics / enSlå sammen med Selvorganiserende systemer eller noe? /HJa, jeg synes det. Synergetikk virker primært som et enmannsprosjekt, om enn et vellykket
79
xREAL008035Telemetritelemetri / en / nodata and measurements transferred from a remote location to receiving equipment for monitoringautomated wireless measurement / data collection621.382 Kommunikasjonsteknikk. Tror ikke vi kommer dypere. Kanskje også 006.2 pg.a. "Automatiske datainnsamlingssystemer"Forslag: 621.3678 /H
80
xREAL002570TidsreverseringT-symmetry / ensymmetri/egenskap ved fysiske loverTid: Dewey mangler "Tid--fysikk", det eneste tidsrelaterte fysikknummeret er 530.11 Relativitetsteori, som blir feil. Symmetri: Det finnes heller ikke noe nummer for "Symmetri--fysikk", LC har mappet "Symmetry (Physics)" til 539.725, som er relevant for mange typer symmetrier i fysikk, men ikke så veldig for denne (siden den er for fysiske lover, ikke partikler, selv om den stammer fra det man kanskje kan kalle partikkelfysikkmiljøet, men det blir å strekke strikken litt langt tror jeg). Hm, dette er på en måte en grunnlagsgreie (foundations), så kanskje 530.01, der kausalitet og energibegrepet ligger (ikke tidsbegrepet, men det kunne det kanskje gjort). Evt. 530.1
81
xREAL011685Tolegemeproblemettolegemeproblemet / en / nn / noto determine the motion of two point particles that interact only with each otherEnkelt problem i klassisk mekanikk, i motsetning til trelegemeproblemet, n-legemeproblemet og mangelemeproblemet531 Klassisk mekanikk. Og 521.3 siden det brukes/ble brukt som grovapproksimasjon for baner
82
xREAL011215Transduseretransduser / en / nndevice that converts a signal in one form of energy to another form of energy621.3815 Elektriske komponenter og 621.3822 Signalbehandling, kanskje RM 531.68 Energiomdanning
83
xREAL006180Transmitterradiosender / en / nn / noradio signal emitting machineFeilmappet, -> Nevrotransmittere
84
xREAL013170TransportfenomenerSlo sammen Transportfenomener BF Transportteori, Transportprosesser530.475 Transportfenomener og 530.138 Transportteori (og kanskje 660.2842 basert på registertermen...?)
85
xREAL009696TålegrenserHaha, særlig! Her er vi i bio-land!Oops :) /H
86
xREAL000958IonekilderIonekjelde / en / nnRM/BM 543.65 Massespekrometri (viktigste anvendelse) og 539.73 PartikkelstrålerSjekket "Ionisering"-numrene, men alle ser ut til å ha andre betydninger (som "elektrolytisk") bortsett fra 530.444 -- ioniseirng av plasma er en av flere typer ionekilder
87
Uke 38
88
xREAL011349Uorden(omdøpte denne til uordnede systemer)Det er ikke kaos, det er bare uorden, jeg lover!530.413
89
xREAL001124VannbølgerDispersjon av vassbølgjer / en/ nnKan det slås sammen med bølgemekankk eller noe? Evt må katalogryddes?/H Eller Havbølger? /DM532.593TODO - Er ikke slått sammen med noe, men er mappet
90
xREAL003996VannforskningUsikker på om fagkategoriseringen er rijtig? Bred term, er den dekket av annet? /HDyttet den over på biologi. Men med litt dårlig samvittighet, for det er jo en dårlig term som antakelig bør erstattes med Vannkvalitet, Vann o.l.?
91
xREAL003026VideoprosesseringVideo processing / enSlo sammen med Videobehandling (som ligger under inf)
92
xREAL006634Værtabeller-- Har du noen bøker OM værtabeller? Kill me slowly
93
xREAL004575VæsketeoriBrukt på 1 dok - dekkes av annen term? /HOi, en sånn bok simulering av væsker som ikke er basert på fluiddynamikk. Gir assosiasjoner til molekyldynamikk. Diskuterer denne med Tone.TODO
94
xREAL006525LysspredningLysspreiing / nn535.43
95
xREAL003001ScintillasjonScintillasjon / en / nn / noSlettetUæ, det de fire bøkene har til felles er "noe som fluktuerer"TODO
96
xREAL009790StrålingseffekterRadiation effect / enTverrfaglig /HHm, elektronikkboka kunna antakelig fått Strålingstoleranse i stedet. Strålingseffekter kunne da vært forbeholdt radiobiologi. Trengs den? TODO - bare gjør det. Mappet til radiobiologi.
97
xREAL005320Strålingsskaderradiation damage / enradiation damage is a term associated with ionizing radiation.Tverrfaglig /H616.9897
98
xREAL007404StrømvirvlerEddy i væskedynamikk / en / nnswirling of a fluid and the reverse current created when the fluid is in a turbulent flow regimeFinnes et nummer i oseanografi, men hva med fysikk? /H532.0595og eventuelt de andre "Virvelbevegelse"-numrene (532.595, 533.295)
99
xREAL011806
Transmisjonselektronmikroskopi
transmisjonselektronmikroskop/ enVi kan mappe denne som Elektronmikroskopi. Samme med Sveipelektronmikroskopi.
502.825 Elektronmikroskopi
570.2825 Elektronmikroskopi
100
xREAL006883
Undervannsteknologi
627.7
Loading...
Main menu