23. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.ชิงชัย ศิริธร (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.ชิงชัย ศิริธรวิทยากร การใช้สื่อสารสนเทศ IT ส่งเสริมการตลาด ภายใต้ยุคดิจิตอล3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 53018225582022558http://goo.gl/69zwmG
4
2อ.ชิงชัย ศิริธรวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต OTOP3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย3025225582722558http://goo.gl/sVtNDb
5
3อ.ชิงชัย ศิริธรวิทยากรการออกแบบกราฟฟิก3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น30932558 http://goo.gl/14lvZV
6
4อ.ชิงชัย ศิริธรวิทยากรเว็บไซต์ OTOP3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 53011325581332558 http://goo.gl/r6f6Cf
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0120
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ อ.ชิงชัย ศิริธร
งานวิจัย อ.ชิงชัย ศิริธร
บทความตีพิมพ์วารสาร อ.ชิงชัย ศิริธร
บทความตีพิมพ์การประชุม อ.ชิงชัย ศิริธร
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อ.ชิงชัย ศิริธร
รวมคะแนน
data basic