Flashbacks offentliga utredningar om onödiga och överflödiga myndigheter
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Myndighet
Budget 2014, i miljoner kr
Ingår i annans budget
Transfereringar
AnteckningLänk
2
Arbetsförmedlingen8064
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.25cbe81c14b70efda53188c/1424430255050/Arbetsf%C3%B6rmedlingens_%C3%A5rsredovisning_2014.pdf#146
3
Arkitekturmuseet54
www.arkdes.se/system/resources/.../årsred%202013.pdf
4
Barnombudsmannen32.9
www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer1/arsredovisning-2014.pdf#26
5
Bilprovningen
Verkar inte få bidrag längre, ägs till 52% av staten - sälj ut
6
Centrala studiestödsnämnden287.218044.4
www.csn.se/polopoly_fs/1.14678!/CSN_årsredovisning 2014_webb.pdf#70
7
Delegationen för jämställdhet i skolanFanns bara för ett uppdrag
8
Diskrimineringsombudsmannen104
www.do.se/globalassets/om-do/arsredovisning-2014.pdf#76
9
Energimarknadsinspektionen105.9
ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter 2015/Ei_R2015_02.pdf#43
10
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
53.4567.2
Tidigare: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
www.forte.se/pagefiles/7283/FORTES ÅRSREDOVISNING 2014.pdf#33
11
Forum för levande historia46.3
www.levandehistoria.se/sites/default/files/wysiwyg_media/arsredovisning-forum-for-levande-historia-2013-signerad.pdf#43
12
Harpsundsnämnden
Statsministerns rekreationsgård
13
Insitutet för språk och folkminnen59.2
www.sprakochfolkminnen.se/download/18.323ef1f014b4e512eb518e9/1425561808379/Årsredovisning+Institutet+för+språk+och+folkminnen+2014.pdf#34
14
Institutet för framtidsstudier34.8
www.iffs.se/wp-content/uploads/2015/03/Årsredovisning_2014.webbpdf.pdf#17
15
Jordbruksverket1436.3
http://www.jordbruksverket.se/download/18.58d0e6f14ba6c5012324495/1424443782405/%C3%85rsredovisning+2014.pdf#149
16
Kompetensrådet för utveckling i staten
Nedlagd - verksamheten omflyttad till Uppsala universitet
17
Konjunkturinstitutet61.5
www.konj.se/download/18.17570abc14b329daf1b603/arsredovisning-konjunkturinstitutet-2014-webb.pdf#61
18
Konstnärsnämnden34.3126.6
www.konstnarsnamnden.se/Sve/Filer/Årsredovisningar/ÅR 2014.pdf#91
19
Kungliga hovstaten65.1
www.kungahuset.se/download/18.751c664a14d8a76c8333da/1433514731946/verksamhetsberattelsen2014.pdf#13
20
Kungliga slottstaten62Från 2012
http://www.kungahuset.se/download/18.4ea495e313c19c119aa5f6e/1390581084024/Verksamhetsberattelse_2012.pdf#60
21
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
42.4
lsh.se/sites/lsh.se/files/pdf/arsredovisning_lsh_2013.pdf#33
22
Lotteriinspektionen46.4
www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa dokument/Årsredovisning 2014webb.pdf#41
23
Migrationsverket5972.512647.6
www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077212ead/1424702424160/Årsredovisning+2014.pdf#154
24
Moderna museet128.1
www.modernamuseet.se/Documents/Myndigheten/MM-arsredovisning-2013.pdf#39
25
Myndigheten för radio och tv25.4
http://www.radioochtv.se/documents/styrdokument/mrtv_arsredovisning_2014.pdf#38
26
Myndigheten för tillgängliga medier161.832.5
Talboks- och punktskriftsbiblioteket & Taltidningsnämnden
www.mtm.se/globalassets/mtm_arsredovisning_2014.pdf#46
27
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
103.6
www.tillvaxtanalys.se/download/18.636af32a14deed3059bdc076/1434970100078/Årsredovisning%2B2014.pdf#20
28
Myndigheten för vårdanalys15.5
www.vardanalys.se/Global/Dokument/Årsredovisning 2014.pdf#17
29
Nämnden för hemslöjdsfrågor11.5Tillväxtverket
nfh.se/download/18.727874b114bb71d3df1170cd/1443044167141/NFH+år_2014_webb.pdf#28
30
Nämnden för statligt stöd till trossamfund7.768.9
www.sst.a.se/download/18.38228ad4143b3511097c975/1392977895926/8+Årsredovisning+2013.pdf#26
31
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet1
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=15470
32
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
134
www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Om NM/nmw_arsredovisning_2014.pdf#7
33
Naturhistoriska riksmuseet216.41.2
www.nrm.se/download/18.1cb760b014a762ca801b4d91/1424768591524/ÅR-2014.pdf#62
34
Nordiska Afrikainstitutet51.8
www.nai.uu.se/about/organisation/annualreport/Arsredovisning-Nordiska-Afrikainstitutet-2014.pdf#59
35
Olof Palmes internationella center132SIDA
92,7% finansierat med skattepengar, åtminstone
www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2015/06/2015-04-29-Årsredovisning-2014-med-revisionsberättelse.pdf#7
36
Polarforskningssekretariatet62.8
polar.se/wp-content/uploads/2011/08/polarforskningssekretariatet-arsredovisning-2014.pdf#37
37
Presstödsnämnden0519
http://www.radioochtv.se/sv/presstod/beviljade-stod/
38
Radiotjänst i Kiruna AB150.9
www.radiotjanst.se/Documents/Arsredovisning/arsredovisning2014.pdf?epslanguage=sv#6
39
Riksutställningar43.1
https://www.riksutstallningar.se/sites/default/files/documents/RU, årsredovisning 2014, signerat, 20150220_0.pdf#31
40
Rymdstyrelsen25.5
www.snsb.se/Global/Om Rymdstyrelsen/årrredovisningar/RYM_årr13 LowRes_final.pdf#17
41
Sameskolstyrelsen60.1
De får in en tredjedel via avgifter
www.sameskolstyrelsen.se/sites/default/files/sameskolstyrelsen_se/documents/files/Årsredovisning 2013 Sameskolstyrelsen.pdf#91
42
Sametinget71.9125.4
https://www.sametinget.se/85657#66
43
SIDA108329050
www.sida.se/contentassets/da1c36478cf84cbca9b5620d233f3ea1/af98500f-de02-41b4-8400-ac3bd741b4d6.pdf#118
44
Skogsstyrelsen857.762.6
www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Om oss/Årsredovisningar/Årsredovisning 2014.pdf#89
45
SMHI414.933% kommer via avgifter
www.smhi.se/polopoly_fs/1.87607!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/SMHI_2014_low-res.pdf#31
46
Statens försvarshistoriska museer95.117.6
www.sfhm.se/globalassets/global/sfhm_ny/arsredovisningar/sfhm_arsredovisning_2013_b.pdf#39
47
Statens konstråd34.8
www.statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2015/03/1q_20142epdf.pdf#54
48
Statens kulturråd84.51981.5
www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2015/kulturradets_arsredovisning_2014.pdf#76
49
Statens maritima museer125.36.5
http://www.maritima.se/Global/Maritima/Om_oss/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202014.pdf#36
50
Statens medieråd23
statensmedierad.se/download/18.57bfe2614fdf94df9f119b/1442578799211/Årsredovisning-2014.pdf#34
51
Statens museer för världskultur165.1
www.varldskulturmuseerna.se/Documents/varldskulturmuseerna/SMVK_AR_2014.pdf#44
52
Statens musikverk84.627
musikverket.se/wp-content/uploads/2014/03/Årsredovisning_Statens-musikverk_2013.pdf#36
53
Svenska institutet210.5222
https://si.se/wp-content/uploads/2014/01/SI-Årsredovisning-2014_light.pdf#55
54
Sveriges författarfond
55
SystembolagetMja, ingen myndighet
56
Tillväxtverket403.72396
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=2008
57
Ungdomsstyrelsen80.1347.7
www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/mucf-arsredovisning-2014.pdf#36
58
59
60
61
Summa byråkrati:21484.1
62
Summa transfereringar:66243.7
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Bokstavsordning
Storleksordning - Byråkrati
Storleksordning - Transfereringar
RI:s budgetförslag - Bokstavsordning
SIDAS:s budget