PB-Sällskapets resultaträkning 2010
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
W Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2010-12-31
3
4
IntäkterÅr 2010År 2009
5
Medlemsavgifter
26 150,00 kr26 100,00 kr
6
Deltagaravgifter årsmöte och höstmöte
43 325,00 kr15 800,00 kr
7
Övriga intäkter
618,40 kr1 069,00 kr
8
Summa intäkter
70 093,40 kr42 969,00 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier21 000,00 kr1 500,00 kr
12
Administration
1 768,00 kr2 000,00 kr
13
Porton4 808,00 kr2 813,00 kr
14
Tryckkostnader
21 472,00 kr3 045,00 kr
15
Styrelsemöten
1 916,80 kr2 964,00 kr
16
Uppvaktningar
0,00 kr1 795,00 kr
17
Årsmötet17 420,00 kr13 310,00 kr
18
Höstmötet31 479,00 kr6 360,40 kr
19
Diverse kostnader
1 140,00 kr21 455,00 kr
20
Summa kostnader
101 003,80 kr55 242,40 kr
21
Årets resultat
−30 910,40 kr−12 273,40 kr
22
Summa kostnader och resultat
70 093,40 kr42 969,00 kr
23
24
Balansräkning 2010-12-31
25
Tillgångar
År 2010År 2009
26
Kassa0,00 kr2 022,00 kr
27
Plusgiro46 457,60 kr77 330,40 kr
28
Bank föreningskonto
2,92 kr2,92 kr
29
Bank kapitalkonto
26 293,58 kr26 293,58 kr
30
Lager4 743,20 kr5 904,80 kr
31
Summa tillgångar
77 497,30 kr111 553,70 kr
32
33
Skulder och eget kapital
34
Källénfonden
55 074,65 kr63 324,65 kr
35
Diverse skulder
36
varav förskottsbet. avg.
18 900,00 kr18 600,00 kr
37
år 201018 600,00 kr
38
år 201118 400,00 kr
39
år 2012500,00 kr
40
Övriga skulder
5 914,00 kr1 110,00 kr
41
Skuld till kassören
4 724,00 kr
42
Böcker i kommission
1 190,00 kr
43
Eget kapital
−2 391,35 kr28 519,05 kr
44
- varav
Balanserat överskott
28 519,05 kr40 792,45 kr
45
Årets resultat
−30 910,40 kr−12 273,40 kr
46
Summa skulder och eget kapital
77 497,30 kr111 553,70 kr
47
48
Täby 2011-02-18
49
50
Ulf Palmqvist
51
kassör
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu