Thư mục các nguồn thông tin - LRC ULIS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TỔNG HỢP TỪ CÁC NGUỒN TRÊN INTERNET VÀ CỦA CÁC ĐỐI TÁC (ĐSQ MỸ, WORLDBANK, ĐH LEIPZIG,V.V.)
2
Đang xây dựng và cấp phép trở thành học liệu mở
3
No.LINKLANGUAGESdualNOTESQUANT.NOTICE
4
1http://www.DaFdigital.deGer.1
5
2https://elibraryusa.state.gov/Eng.1
6
3Google scholar http://scholar.google.comEng.1
7
4www.openj-gate.comEng.1
8
5www.doaj.orgEng.1
9
6www.findarticles.comEng.1
10
7www.thefreelibrary.comEng.1
11
8 www.vjol.infoVie.Vietnam Journals Online1
12
www.oapen.orgEng.OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)1
13
10 http://onlinebooks.library.upenn.edu/Eng.Online Books Page1
14
11 http://www.nap.edu/Eng.Nhà xuất bản Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ (NAP)1
15
http://www.opendoar.orgEng.Danh mục các trang web cung cấp tài liệu truy cập mở (Đại học Nottingham và Thư viện Đại học Lund)1
16
Open Educational Resources – OER
17
13http://ocw.mit.edu/ (MIT OCW)Eng.Open Course Ware - OCW1
18
14
www.ocwconsortium.org/ (OpenCourseWare Consortium – Liên minh Học liệu Mở)
Eng.1
19
15 www.worldbank.org/projectsEng.Vie.Tài liệu dự án worldbank1
20
16 www.worldbank.org/documentsEng.Ấn phẩm và báo cáo nghiên cứu1
21
17 http://data.worldbank.orgEng.Dữ liệu thống kê1
22
18Thư viện điện tử www.worldbank.org/elibraryEng.1
23
19
Liên hợp quốc www.undp.org hoặc www.undp.org.vn
Eng.1
24
20
Video mảng giáo dục trên youtube www.youtube.com/edu
Eng.1
25
21Academic Earth http://academicearth.org.Eng.1
26
22 www.ted.comEng.TED Bài giảng, bài nói chuyện của các chuyên gia1
27
23http://itunes.stanford.edu/Eng.iTunes: phần mềm miễn phí chạy các file âm thanh và video, chạy cả trên máy PC, Mac, iPod, iPhone, và Apple TV.1
28
25http://web.mit.edu/itunesu/Eng.iTunes: phần mềm miễn phí chạy các file âm thanh và video, chạy cả trên máy PC, Mac, iPod, iPhone, và Apple TV.1
29
26http://itunes.yale.edu/Eng.iTunes: phần mềm miễn phí chạy các file âm thanh và video, chạy cả trên máy PC, Mac, iPod, iPhone, và Apple TV.1
30
28http://www.cam.ac.uk/video/itunesu.htmlEng.iTunes: phần mềm miễn phí chạy các file âm thanh và video, chạy cả trên máy PC, Mac, iPod, iPhone, và Apple TV.1To access this site you will need to have iTunes software installed on your computer which is available for Macintosh and Windows.
31
29http://www.archive.orgEng.1
32
30http://www.bibalex.org/ISIS/archive_web.htmEng.1
33
31http://pandora.nla.gov.au/index.htmlEng.1
34
32http://www.archive-it.org/Eng.1
35
33http://www.webcitation.orgEng.1
36
34http://aldebaran.ru/Rus.1
37
35http://www.litmir.co/Rus.1
38
36http://www.rulit.me/Rus.1
39
37http://cyberleninka.ru/articleRus.1
40
38http://zhurnaly.biz/Rus.1
41
39http://journal-off.info/scientific-journals/Rus.1
42
40http://auf.scholarvox.com/Fre.1
43
41http://voer.edu.vn/Vie.1
44
42
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/VNM
Fre.Đăng kí là thành viên của thư viện để sử dụng: THƯ VIỆN SỐ VĂN HÓA PHÁP TẠI VIỆT NAM1
45
43
https://www.deepdyve.com/browse/journals/elt-journal
eng.1
46
44http://www.bbc.co.uk/learningenglish)eng.- BBC Learning English (1
47
45(http://manythings.org)eng.- Interesting things for ESL1
48
46- (http://cambridgeesol.org)eng.Cambrige English Language Assessment (chuyên mục Resources for Teachers > Webinars)1
49
47 (http://americanenglish.state.gov)eng.- Shaping the way we teach English webinar1
50
48 (coursera.org)eng.- Coursera1
51
49http://britishcouncil.vneng.- British Council (mục Teach English)1
52
50http://englishprofile.orgeng.- English profile1
53
51http://www.bbc.co.uk/learningenglisheng.BBC Learning English1
54
52http://www.cambridgeesol.orgeng.Cambridge English Language Assessment1OCW
55
53https://sat.ilexir.co.uk/eng.dịch vụ chữa bài viết tự động của Cambridgeesol1
56
54
http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://dlib.vnu.edu.vn/
Tài liệu toàn văn nội sinh của ĐHQGHN
1
57
55 http://www.ssrn.com/en/Truy cập mở mạng KHXH SSRN1
58
56 http://www.doabooks.org/Truy cập mở với DOAB1
59
57 https://doaj.org/Truy cập mở với DOAJ1
60
58 http://www.ipl.org/div/subject/Truy cập mở với IPL1
61
59
http://www.opendoar.org/ (http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/; http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/)
Truy cập mở với OPEN DOAR1
62
60 http://network.bepress.com/Truy cập mở Digital Commons Network1
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...