ხულოს მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : ხულოს მუნიციპალიტეტი 2016