ABC
1
Текст законуПропозиції
2
Проект 26.02.2021Будь ласка, залиште ваші дані нижче для того, щоб ми могли з вами зв'язатись для уточнення ваших правок
3
ЗАКОН УКРАЇНИВАШЕ ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ
4
«Про місцеве самоврядування в Україні»ВАША ОРГАНІЗАЦІЯ
5
ЗМІСТВАШ EMAIL
6
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВАШ ТЕЛЕФОН
7
Стаття 1. Визначення термінів
8
Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування
9
Стаття 3. Основні принципи місцевого самоврядування
10
Стаття 4. Законодавство про місцеве самоврядування
11
Стаття 5. Місцева символіка
12
Стаття 6. Підняття Державного Прапора України
13
Розділ II. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
14
Глава 1. Територіальна громада
15
Стаття 7. Територіальна громада
16
Стаття 8. Найменування територіальної громади
17
Стаття 9. Жителі територіальної громади
18
Стаття 10. Єдиний реєстр територіальних громад (йде погодження з МВС/Мінцифри)
19
Стаття 11. Статут територіальної громади
20
Стаття 12. Організація життя територіальної громади на засадах сталого розвитку
21
Стаття 13. Веб-сайт територіальної громади
22
Глава 2. Безпосереднє здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою
23
Стаття 14. Місцеві вибори
24
Стаття 15. Місцевий референдум
25
Глава 3. Консультативні форми участі жителів у місцевому самоврядуванні
26
Стаття 16. Форми залучення жителів територіальної громади до прийняття органами місцевого самоврядування рішень
27
Стаття 17. Загальні збори жителів територіальної громади
28
Стаття 18. Місцеві ініціативи
29
Стаття 19. Громадські слухання
30
Стаття 20. Участь жителів у розподілі коштів бюджету територіальної громади
31
Стаття 21. Публічні консультації
32
Стаття 22. Громадська експертиза діяльності виконавчого органу ради громади
33
Стаття 23. Консультативно-дорадчі органи при органах та посадових особах місцевого самоврядування
34
Стаття 24. Права дітей на участь у місцевому самоврядуванні та сприяння молоді
35
Глава 4. Здійснення місцевого самоврядування через органи місцевого самоврядування
36
Стаття 25. Органи місцевого самоврядування територіальної громади
37
Стаття 26. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
38
Стаття 27. Єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування
39
Стаття 28. Відносини органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами
40
Глава 5. Рада громади
41
Стаття 29. Рада громади
42
Стаття 30. Порядок формування ради громади
43
Стаття 31. Порядок нумерації скликань ради громади
44
Стаття 32. Повноваження ради громади
45
Стаття 33. Депутат ради громади
46
Стаття 34. Сесія ради громади
47
Стаття 35. Прийняття рішень радою громади
48
Стаття 36. Секретар ради громади
49
Стаття 37. Колегія ради громади
50
Стаття 38. Постійні комісії ради громади
51
Стаття 39. Тимчасові контрольні комісії ради громади
52
Стаття 40. Секретаріат ради громади
53
Стаття 41. Виборні посадові особи місцевого самоврядування
54
Глава 6. Голова громади
55
Стаття 42. Голова громади
56
Стаття 43. Повноваження голови громади
57
Стаття 44. Акти голови громади
58
Стаття 45. Перший заступник, заступники голови громади
59
Глава 7. Виконавчий орган ради громади
60
Стаття 46. Виконавчий орган ради громади
61
Стаття 47. Повноваження виконавчого органу ради громади
62
Стаття 48. Акти виконавчого органу ради громади, його структурних підрозділів та посадових осіб
63
Стаття 49. Керуючий справами громади
64
Стаття 50. Планувальник громади
65
Глава 8. Управління окремими територіями громади
66
Стаття 51. Організація управління окремими територіями громади
67
Стаття 52. Староста
68
Стаття 53. Рада старост
69
Стаття 54. Районна у місті рада
70
Стаття 55. Голова, заступник голови районної у місті ради (у разі її утворення)
71
Стаття 56. Виконавчий орган районної у місті ради (у разі її утворення)
72
Стаття 57. Голова виконавчого органу районної у місті ради (у разі її утворення)
73
Стаття 58. Акти районної у місті ради та її виконавчого органу
74
Глава 9. Сталий розвиток території громади та стратегічне планування її розвитку
75
Стаття 59. Стратегічні документи з розвитку громади
76
Стаття 60. [З 2023] Стратегія сталого розвитку територіальної громади
77
Стаття 61. Концепція інтегрованого розвитку території громади
78
Стаття 62. Реалізація завдань стратегічних документів з розвитку громади
79
Стаття 63. Особливо цінні об’єкти та території громади
80
Стаття 64. Моніторинг сталого розвитку територіальної громади
81
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РАЙОНАХ ТА ОБЛАСТЯХ
82
Стаття 65. Районна, обласна рада
83
Стаття 66. Повноваження районної ради
84
Стаття 67. Повноваження обласної ради
85
Стаття 68. Депутат районної, обласної ради
86
Стаття 69. Сесія районної, обласної ради
87
Стаття 70. Прийняття рішень районною, обласною радою
88
Стаття 71. Голова, заступники голови районної, обласної ради
89
Стаття 72. Акти голови районної, обласної ради
90
Стаття 73. Колегія районної, обласної ради
91
Стаття 74. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії районної, обласної ради
92
Стаття 75. Виконавчий апарат районної, обласної ради
93
Стаття 76. Делегування повноважень районних рад відповідним районним державним адміністраціям
94
Стаття 77. Делегування повноважень обласних рад відповідним обласним державним адміністраціям
95
Стаття 78. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам
96
Розділ IV. СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
97
Стаття 79. Сфера компетенції місцевого самоврядування
98
Стаття 80. Повноваження органів місцевого самоврядування
99
Стаття 81. Загальні засади розмежування сфер компетенцій держави та місцевого самоврядування
100
Стаття 82. Умови наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями держави