ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Tabula par pamatizglītības programmām ar augstākiem plānotajiem rezultātiem
2
2020./2021.m.g.2021./2022.m.g.2022./2023.m.g.
3
PašvaldībaIzglītības iestādes reģistrācijas Nr.Izglītības iestādes nosaukumsIzglītības programmas nosaukumsIzglītības programas licencēšanas IDMācību joma vai daļa no jomas, kurā noteikti augstāki izglītības satura apguves plānotie rezultātiPrognoze izglītojamo skaitam izglītības programmā uz 01.09.2023.Apmaksājamo stundu skaitsDalība olimpiādēs reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā* (norādīt nosaukumu, izglītojamo skaitu un iegūto vietu)Dalība skatēs, konkursos, projektos reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā* (norādīt nosaukumu, kopējais dalībnieku skaitu, rezultātus)Iestādes koncertu, uzvedumu, konkursu, atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu, erudīcijas spēļu vai citu ar attiecīgo mācību jomu saistītu pasākumu organizēšana, kuros ir piedalījušies arī citu izglītības iestāžu skolēni vai citi sabiedrības pārstāvji, vai dalība šādos pasākumos** (norādīt pasākuma nosaukumu, kopējo dalībnieku skaitu, datumu) Dalība olimpiādēs reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā* (norādīt nosaukumu, izglītojamo skaitu un iegūto vietu)Dalība skatēs, konkursos, projektos reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā* (norādīt nosaukumu, kopējais dalībnieku skaitu, rezultātus)Iestādes koncertu, uzvedumu, konkursu, atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu, erudīcijas spēļu vai citu ar attiecīgo mācību jomu saistītu pasākumu organizēšana, kuros ir piedalījušies arī citu izglītības iestāžu skolēni vai citi sabiedrības pārstāvji, vai dalība šādos pasākumos** (norādīt pasākuma nosaukumu, kopējo dalībnieku skaitu, datumu) Dalība olimpiādēs reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā* (norādīt nosaukumu, izglītojamo skaitu un iegūto vietu)Dalība skatēs, konkursos, projektos reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā* (norādīt nosaukumu, kopējais dalībnieku skaitu, rezultātus)Iestādes koncertu, uzvedumu, konkursu, atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu, erudīcijas spēļu vai citu ar attiecīgo mācību jomu saistītu pasākumu organizēšana, kuros ir piedalījušies arī citu izglītības iestāžu skolēni vai citi sabiedrības pārstāvji, vai dalība šādos pasākumos** (norādīt pasākuma nosaukumu, kopējo dalībnieku skaitu, datumu) Piezīmes
4
Valsts organizētās (3.posms) vai starptautiskās Novada, valstspilsētas vai novadu apvienības organizētās (2.posms)Valsts organizētās (3.posms) vai starptautiskāsNovada, valstspilsētas vai novadu apvienības organizētās (2.posms)Valsts organizētās (3.posms) vai starptautiskāsNovada, valstspilsētas vai novadu apvienības organizētās (2.posms)
5
Cēsu novada pašvaldība4412900314Cēsu 1.pamat-skolaPamatizglītības programmaV_3628kultūras izpratnes un pašizpaus-mes mākslā mācību jomā - mūzikā38513391. Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi jauno pianistu XXIV (IV) festivālā "Klavieres, populārā mūzika, džezs, improvizācija" I pakāpes diplomi 5 izglītojamiem 2. Latvijas vispārizglītojošo skolu ar profesionāli ierientētā virziena programmas apguvi XXIII Akordeonistu festivālā - koncertā I pakāpes diploms - 1 izglītojamam.; II pakāpes diploms - 1 izglītojamam, atzinība - 1 izglītojamam.1.Koncerts Starptautiskajā senioru dienā 2020.gada 1.oktobrī Cēsu pilsētas pansionāta vecļaudīm. Kopējais dalībnieku skaits ~50 cilvēku)XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 1. Koru koncerts "Dziesmubērns" Mežaparka lielajā estrādē 31.08.2021. piedalījās zēnu kora un meiteņu kora ConAnima grupa 40 dalībnieki. 2."Svētki esam mēs" Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 18.09.2021. piedalījās zēnu koris 25 dalībnieki Cēsu 1.pamatskola rīkoja Latvijas vispārizglītojošo skolu
ar profesionāli orientētā virziena programmas/programmas ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību jomā - mūzik
ā
KOKA PŪŠAMINSTRU-MENTĀLISTU KONKURSU. Konkurss notika attālināti, 29.04.2022. Konkursā piedalījās 34 skolēni no 7 Latvijas skolām - Rīgas 6. un Rīgas 45.vidusskolas, Jelgavas 4.vidusskolas, Ventspils Centra sākumskolas, Talsu pamatskolas, Daugavpils 13.vidusskolas un Cēsu 1.pamatskolas
1) I pakāpes diploms (42 punkti)Vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2023" I kārtā Cēsu 1.pamatskolas 8.klases vokālajam ansamblim (11 dalībnieki) 2) I pakāpes diploms (40,5punkti) Vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2023" Vidzemē Cēsu 1.pamatskolas 8.klases vokālajam ansamblim (11 dalībnieki) 1) 15.07.2022. Cēsu pilsētas svētku atklāšanas koncerts piedalījās zēnu kora grupa (16 dalībnieki) 2) 30.07.2022.Sigulda, XXVIII Latvijas opermūzikas svētki Dž. Pučīni opera “Bohēma” iestudējumā piedalījās Cēsu 1.pamatskolas zēnu kora grupa (14 dalībnieki) 3)08.09.2022. Koncerts IKVD, Cēsu novada domes un a/s “Swedbank” rīkotās konferences “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai” dalībniekiem. Piedalījās Cēsu 1.pamatskolas individuālie izpildītāji un vokālais ansamblis (20 dalībnieki).
6
3. IX Rīgas starptautiskajā jauno pianistu konkursā - 1 dalībnieks Junior D grupā 4. Skolas akordeonistu ansamblis kopā ar instrumentālo ansambi (14 dalībnieki) bija sagatavojušies dalībai Latvijas vispārizglītojošo skolu ar profesionāli ierientētā virziena programmas apguvi XXII Akordeonistu festivālam Rēzeknē (pārcelts no pavasara uz novembri, nenotika noteikto covid -19 ierobežojumu dēļ )1) Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi jauno pianistu XXV (V) festivālā "Klavieres, populārā mūzika, džezs, improvizācija" 5.03.2022. I pakāpes diplomi 4 dalībniekiem 2) XXIV Akordeonistu festivālā - konkursā "Rēzekne - 2022" 25.03.2022. I pakāpes diplomi 2 individuālajiem izpildītājiem un 2 duetiem (2.-3.klase, 6.klase) un II pakāpes diplomi 2 individuālajiem izpildītājiem EuDaMuS Latvija 2022 Eiropas mūzikas dienā 2022.gada 15. martā piedalījās Cēsu 1.pamatskolas 5.a un 6.b klases skolēni (42 skolēni), katra klase iesūtīja savu dziesmas Together video versiju.3) I pakāpes diploms (38,75 punkti) Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skatē Cēsu 1.pamatskolas pūtēju orķestrim (35 dalībnieki) 4) 14.10.2022. sadraudzības koncerts ar Šauļu Sauļus Sondecka Mākslas ģimnāzijas tautas mūzikas ansambli "Jovarelis". Koncertā no Cēsu 1.pamatskolas piedalījās vokālais ansamblis, individuālie izpildītāji (25 dalībnieki) 5)15.11.2022. Koncerts vecļaudīm pansionātā Cīrulīši - piedalījās individuālie izpildītāji un vokālais ansamblis (20 dalībnieki)
7
II Meждунapoдный koнkуpc-фecтивaль иckусств "Euro Stars" II pakāpes diploms kategorijā klavieres, 14-16 gadu vecuma grupā (1 dalībnieks). Konkurss notika attālināti 30.01.2022. Lielbritānija- Austrija-Itālija-KazahstānaKoncerts jaunajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem 21.04.2022. Koncertā piedalījās 12 skolēni, kuri iepazīstināja klātesošos ar dažādiem mūzikas instrumentiem. (koncertu apmeklēja 50 ģimenes).4) Augstākā pakāpe (45,66 punkti) Cēsu 1.pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu korim "Cantando" (70 dalībnieki) Cēsu novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu koru un jaukto koru konkursa "Dziesmai būt!"1.kārtā 5)Augstākā pakāpe (45 punkti) Cēsu 1.pamatskolas 2.-6.klašu zēnu korim XI Latvijas zēnu kora salidojuma "Puikas dziedāsim"konkursa I kārtā. 6) 17.11.2023. Valsts svētku koncerts Cēsu 1.pamatskolas zālē. Piedalījās pūtēju orķestris, 2.-4.kl. meiteņu koris, 2.-6.klašu zēnu koris, 5.-9.klašu meiteņu koris, 8.klašu vokālais ansamblis, individuālie izpildītājiapmēram 380 skolēni.
8
Meждунapoдный фecтивaльный проект “Звёздный”
I Meждунapoдный koнkуpc иckуccтв “Bpeмeнa гoдa – Becнa”

Hур-Cултaн 15.03.2022
I pakāpes diploms duetam kategorijā klavieres, 11-14 gadi
II pakāpes diploms duetam kategorijā klavieres, 11-14 gadi
II pakāpes diploms individuālajam izpildītājam kategorijā klavieres, 11-14 gadi
I pakāpes diploms duetam kategorijā tautas instrumenti, 11-14 gadi
Koncerts vecļaudīm Cēsu pansionātā "Cīrulīši" 10.05.2022. Koncertā piedalījās 17 skolēni - instrumentālisti un 7.klašu meiteņu vokālais ansamblis. Koncerts Cēsu novada izglītības iestāžu medicīnas māsām 12.05.2022. Koncertā piedalījās 14 dalībnieki - vokālais ansamblis un individuālie izpildītāji 6) *Augstākā pakāpe (45 punkti) Cēsu 1.pamatskolas 2.-6.klašu zēnu korim XI Latvijas zēnu kora salidojuma "Puikas dziedāsim" koru konkursā Vidzemes novadā. 7) 18.11.2022. Valsts svētku koncerts "Zeme mūsu - kopā savīts pavediens"Rīgas Latviešu biedrības namā" Piedalījās Cēsu 1.pamatskolas 2.-6.klašu zēnu koris (42 dalībnieki) un vīru kori LATVIS, ABSOLVENTI, IMANTA,OZOLS,STABURAGS,VENTSPILS
9
Meждунapoднoe фecтивaльнoe движeниe “ASTANA STARS” organizētie konkursi: Ģimenes dienas atkalsatikšanās koncerts 5.-9.klašu skolēnu vecākiem 12.05.2022. Koncertā piedalījās skolas muzikālie kolektīvi (zēnu koris, meiteņu koris Cantando, mācību kori, instrumentālais ansamblis, akordeonistu duets, pūtēju orķestris, 7.kl.vokālais ansamblis un individuālie izpildītāji (apmēram 180 skolēni) 7) VII MIЖНАРОДНИЙ ДВОТУРОВИЙ БАГАТОЖАНРОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС MИСТЕЦТВ “ЗАРАДИ МИРУ I ДОБРА” I prēmijas diploms klavieru trio (3 dalībnieki. Konkurss notika attālināti 30.11.2022. Kijivā, Ukraina.8) 15.12.2022. Ziemassvētku ieskaņu koncerts Cēsu Bērzaines pamatskolā- attīstības centrā. Piedalās skolas labākie instrumentālisti (30 dalībnieki) 9)21.12.2022. Ziemassvētku koncerts 1.-4.kl. Piedalās 1.klašu koris, 2.-4.klašu meiteņu koris, mācību kori, instrumentālais ansamblis, skolas pū tēju orķestris, instrumentālais ansamblis (kopā apmēram 300 skolēnu)
10
I Meждунapoдный koнkуpc вokaльнo-инcтpумeнтaльнoй музыkи "Capriccio", I pakāpes diploms kategorijā klavieres, 11-13 gadu vecuma grupā (1 dalībieks). Konkurss notika attālināti 10.11. 2022., Itālija-Kazahstāna Ģimenes dienas koncerts "Pavasara krikumi" 1.-4.klašu skolēnu vecākiem 13.05.2022. Koncertā piedalījās skolas muzikālie kolektīvi (zēnu koris, 2.-4. kl.meiteņu koris, 1klašu kori, mācību kori, akordeonistu trio, deju kolektīvi un individuālie izpildītāji (apmēram 190 skolēni)8)XXVII starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā “Koknese 2022” iegūts III vietas diploms klavieru duetam (2 dalībnieki). Konkurss notika 03.12.2022. 10) 22.12.2022. Ziemassvētku koncerts 5.-9.kl. Piedalās 2.-6.kl.zēnu koris, 5.-9.klašu meiteņu koris, mācību kori, instrumentālais ansamblis, pūtēju orķestris, vokālais ansamblis, akordeonistu duets, individuālie izpildītāji ( apmēram 200 skolēnu)
11
II Meждунapoдный koнkуpc вokaльнo-инcтpумeнтaльнoй музыkи "International Music Astana", I pakāpes diploms kategorijā klavieres, 11-13 gadu vecuma grupā (1 dalībnieks). Konkurss notika attālināti 20.02.2022. Itālija-Kazahstāna24.05.2022. Cēsu Sv.Jāņa baznīcā Brigham Young University (ASV) vīru kora koncerts "Cantamus Pacem", kurā piedalās Cēsu 1.pamatskolas zēnu koris (47 dalībnieki). Koncerts notiek Festival of Three ietvaros9) Instrumentālistu, solistu un instrumentālo ansambļu festivālā skolām ar augstākajiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā “Ziemassvētki skan!” 1.pakāpes diploms klavieru trio, 1.pakāpes diploms klavieru duetam un 1.pakāpes diploms individ. izpildītājam (klavieres). Festivālu organizēja Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 09.12.2022. Konkurss notika attālināti.11) 15.02.2023. Koncerts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Cēsu nodaļas pasākumā . Piedalās individuālie izpildītāji un vokālais ansamblis (23 dalībnieki). 12)30.03.2023. Koncertlekcija "Iepazīsti mūzikas instrumentus Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra pirmskolas grupai (piedalās 18 dalībnieki)
12
K 140-лeтию Игоря Страввинского I Meждунapoдный koнkуpc пиaниcтoв "Дивертисмент" kategorijā ansambļi, 11-13 gadu vecuma grupā I pakāpes diploms klavieru duetam. Konkurss notika attālināti 28.02.2022., ASV,Kazahstāna26.05.2022. koncerts Neredzīgo biedrības Cēsu orgazizācijas pasākumā. Koncertā piedalījās 20 skolēni- vokālais ansamblis un individuālie izpilditāji, dueti (klavieres, vijole, flauta, ģitāra, klarnete, saksofons, akordeons)10) Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programmas ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpausmes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzika jauno pianistu XXVI (VI) festivālā "Klavieres, populārā mūzika, džezs un improvizācija" 11.03.2023. I pakāpes diplomi 2 dalībniekiem. Konkurss notika klātienē.13) 30.03.2023. Koncertlekcija "Iepazīsti mūzikas instrumentus Cēsu 2.pamatskolas pirmskolas grupai (piedalās 18 dalībnieki) 14)17.04.2023. Pateicības koncerts Norvēģu organizācijas Hjelp til Baltikum dalībniekiem (piedalās skolas individuālie izpildītāji, kopā 8 dalībnieki)
13
IX Meждунapoдный koнkуpc - фестиваль "Astana Grand-Prix", I pakāpes diploms kategorijā klavieres, 11-13 gadu vecuma grupā (1 dalībnieks) II pakāpes diploms kategorijā tautas instrumenti (akordeons) , 8-10 gadu vecuma grupā (3 dalībnieki) Konkurss notika attālināti 20.04.2022. Meждунapoднoe фecтивaльнoe движeниe “ASTANA STARS” organizētie konkursi:15)25.04.2023. Erasmus+ projekta "Don't wait to see the destruction" mobilitātes atklāšanas koncerts skolas zālē (piedalās skolas pūtēju orķestris, 2.-6.klašu zēnu koris, 5.-9.klašu meiteņu koris Cantando", kopumā apmēram 120 dalībnieki) un projekta partneru skolas no Spānijas, Portugāles, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas un Turcijas.
14
NEW VISION CONTEST (Литва-Казахстан-Чехия) I pakāpes diploms 1 skolēnam kategorijā klavieres, vecuma grupā 8-10 gadi; II pakāpes diploms 1 skolēnam kategorijā klavieres, vecuma grupā 11-13 gadi; I pakāpes diploms 1 skolēnam kategorijā klavieres, vecuma grupā 14-16 gadi; I pakāpes diploms 1 skolēnam kategorijā pūšamie instrumenti (saksofons), vecuma grupā 8-10 gadi. Konkurss notika attālināti 30.04.2022.11) I Meждунapoдный вokaльнo-инcтpумeнтaльный koнkуpc "UNIVERSAL STARS MUSIC FESTIVAL", GRAN PRIX diploms kategorijā klavieru trio, 14-16 gadu vecuma grupā (3 dalībieki). Konkurss notika attālināti 20.11.2022., ASV -Kazahstāna16)27.04.2023. Koncerts Cēsu Bērzaines pamatskolā 1.-6.klašu skolēnu ģimeņu mākslas konkursa "Kā padarīt pasauli labāku?" dalībniekiem (piedalās individuālie izpildītāji, kopā 8 dalībnieki). Pasākumā piedaījās Cēsu novada skolu ģimenes.
15
2-nd edition piano competition online International Competition for pianists, Gdaņska, 15.12.2021. - sertifikāts par piedalīšanos 1 dalībniekam12)I Meждунapoдный вokaльнo-инcтpумeнтaльный koнkуpc "VIENNA MUSIC STARS", 1.pakāpes diploms kategorijā klavieru duets, 14-16 gadu vecuma grupā (2 dalībieks). Konkurss notika att ālināti 10.12.2022., Austrija -Kazahstāna17) Koncerts jaunajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem 08.05.2023. Cēsu 1.pamatskolas zālē.Koncertā piedalījās 10 1.-4.klašu jaunie instrumentālisti 18) Mātes dienas koncerts pansionātā "Cīrulīši" 09.05.2023. Koncertā piedalījās 20 skolēni - vokālais ansamblis un instrumentālisti.
16
Latvijas vispārizglītojošo skolu ar profesionāli orientētā virziena programmas/programmas ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā - mūzikā KOKA PŪŠAMINSTRU-MENTĀLISTU KONKURSĀ iegūti diplomi par 2.vietu - 4 skolēniem, par 3 vietu - 1 skolēnam. Konkurss notika attālināti 29.04.2022.13) II Meждунapoдный вokaльнo-инcтpумeнтaльный koнkуpc "CHRISTMAS SYMPHONY", 1.pakāpes diploms kategorijā klavieres, 8-10 gadu vecuma grupā (1 dalībieks). Konkurss notika attālināti 23.12.2022., Igaunija – Lietuva -Kazahstāna19)Ģimenes dienas koncerts "Ģimene - manas dvēseles vairogs" Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 11.05.2023. Koncertā piedalās visi Cēsu 1.pamatskolas muzikālie kolektīvi (apmēram 380 dalībnieki)
17
Rīgas 6.vidusskolas organizētajā Izglītības iestāžu pamatizglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā instrumentālo ansambļu konkursā 23.05.2022. (dueti, trio, kvarteti, kameransambļi) piedalījās 9 instrumentālisti un visi ieguva 1.pakāpes diplomus -klavieru duets (7.-9.klase), klavieru duets (4.-6.klase) akordeonistu duets (4.-6.klase) un akordeonistu trio (1.-3.klase).14) I Meждунapoдный вokaльнo-инcтpумeнтaльный koнkуpc "AMERICAN MUSIC STARS", GRAN PRIX diploms kategorijā klavieres, 8-10 gadu vecuma grupā (1 dalībieks), I pakāpes diploms kategorijā klavieres, 8-10 gadu vecuma grupā (1dalībnieks), I pakāpes diploms kategorijā klavieres, 11-13 gadu vecuma grupā (1dalībnieks). Konkurss notika attālināti 10.04.2023., ASV-Kazahstāna20) 24.05.2023 Cēsu 1.pamatskolas Pūtēju orķestra koncerts-mēģinājums Cēsu Klīnikas personālam un pacientiem. (piedalās 30 dalībnieki)
18
IX Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma
video norise
piedalās Cēsu 1.pamatskolas pūtēju orķestris (5.-9.klase). Priekšnesums nofilmēts 12.05.2022.
15) III Meждунapoдный koнkуpc класичской музыки "GRANDE MOZART", I pakāpes diploms kategorijā klavieres, 8-10 gadu vecuma grupā (1dalībnieks), I pakāpes diploms kategorijā klavieru dueti, 8-10 gadu vecuma grupā (2 dalībnieki). Konkurss notika attālināti 20.04.2023., Austrija -Kazahstāna21) 26.05.2023 XI Latvijas zēnu koru salidojumā "Puikas! Dziedāsim!" piedalās Cēsu 1.pamatskolas 2.-6.klašu zēnu koris (50 dalībnieki) un Cēsu 1.pamatskolas pūtēju orķestris (35 dalībnieki)
19
Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise “saBalsis” Piedalās Cēsu 1.pamatskolas 7.klašu ansamblis (9 meitenes). Priekšnesums nofilmēts 12.04.2022.16) I Meждунapoдный вokaльнo-инcтpумeнтaльный koнkуpc "Deutschland Music Grandprix" I pakāpes diploms kategorijā klavieru dueti, 14-16 gadu vecuma grupā (2 dalībnieki). Konkurss notika attālināti 30.04.2023., Vācija-Kazahstāna22)02.06.2023. koncerts Cēsu pilsētas Sporta skolas izlaidumā. Piedalās skolas instrumentālisti
20
Latvijas skolu 2.-4.klašu koru sadziedāšanās svētki "Tauriņu balsis" korī dzied 43 meitenes17) 27.04.2023. Universum mūzikas un mākslas vidusskolas organizētajos III Starptautiskajos mūzikas un mākslas svētkos piedalījās 7 mūsu skolas skolēni (kopumā 77 dalībnieki). *EuDaMuS Latvija 2023 Eiropas mūzikas dienā 2023.gada 15. martā piedalījās Cēsu 1.pamatskolas 7.b klases skolēni (17skolēni), iesūtot savu dziesmas Music in me video versiju.
21
Meждунapoдный фecтивaльный проект “Звёздный”
I Meждунapoдный koнkуpc иckуccтв “New Names”

Hур-Cултaн 16.05.2022
I pakāpes diploms individ. izpildītājam kategorijā klavieres, 8 gadi
II pakāpes diploms indiv.izpildītājam kategorijā klavieres, 9 gadi
I pakāpes diploms individuālajam izpildītājam kategorijā klavieres, 12 gadi
I pakāpes diploms individuālajam izpildītājam kategorijā klavieres, 14 gadi
18) Noras Novikas XI Starptautiskajā Mazās Kamermūzikas Konkursā III pakāpes laureāta diploms klavieru ansambļu D grupā (2 dalībnieki). Konkurss notika 12/14-04-2023
22
Meждунapoдный paзножаровый онлайн koнkуpc иckуccтв “EUROPE-ASIA FESTIVAL” 30.05.2022. pieteikts 1 dalībnieks vecuma grupā 8-10 gadi nominācijā stīgu instrumenti (vijole). Iegūts II pakāpes diploms19) Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programas ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetā Mūzika attālinātā pianistu konkursā - festivālā Ilzes Arnes Jubilejas gads I pakāpes diplomus ieguva 10 jaunie pianisti. Konkurss notika 27.-28.04.2023. To organizēja Rūjienas vidusskola
23
20) Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar ugstākiem ssniedzamajiem rezultātiem mūzikā 2023 1.pakāpes diploms 1.-3.kl.grupā klavieru duetam, 2.pakāpes diploms 7.-9.kl.grupā klavieru duetam, 3.pkāpes diploms 7.-9.klašu grupā. Konkursu organizēja Rīgas 6.vidusskola, attālināti, 15.05.2023.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100