ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTHọ tênChức vụĐơn vị EmailSĐTSố lượngGHI CHÚ
2
Thẻ thành viên (450.000đ)
Dành cho học sinh, sinh viên có giá trị trong 03 tháng
3
1Lê Bá ĐắcSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin21521911@gm.uit.edu.vn03792119121
4
2Võ Minh Vy Sinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin22521710@gm.uit.edu.vn08485500061
5
3Nguyễn Phúc KhangSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin20520569@gm.uit.edu.vn09292944901
6
4Dương Văn QuySinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin21522528@gm.uit.edu.vn03392843241
7
5Mai Phước SangSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin20520735@gm.uit.edu.vn03359207981
8
6Trần Nguyễn Tiến ThànhSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin22521364@gm.uit.edu.vn09067240091
9
7Nguyễn Huy CườngSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin21520667@gm.uit.edu.vn09641055091
10
8Nguyễn Tấn ĐạtSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin21520703@gm.uit.edu.vn03869908831
11
9Đào Duy KhánhSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin22520632@gm.uit.edu.vn03926836731
12
10Đinh Ngọc Sơn AnhSinh viênTrường Đại học Công nghệ Thông tin18520444@gm.uit.edu.vn07631268621
13
Tổng cộng
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100