Ke hoach thi tot nghiep trung cap thang 10-2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NgàyThứDượcNhaYSGhi chú
2
10/8/20182Ôn tập CTÔn tập CTÔn tập CT
Bóc thăm thi TH (D51)
3
10/9/20183Thi THThi THY sĩ: NỘI: 3 bàn
4
10/10/20184Thi THThi TH NGOẠI: 3 bàn
5
10/11/20185Thi THThi THThi TH NHI: 2 bàn
6
10/12/20186 SẢN: 1 bàn
7
10/13/20187THI CTTHI CTTHI CT7h00 (90 phút)
8
10/14/2018CN
9
10/15/20182Thi LTTHThi LTTHThi LTTH7h00 (120 phút)
10
10/16/20183Chấm thi Chính trị, LTTH
11
10/17/20184Công bố điểm
12
10/18/20185Phúc khảo
Phúc khảo
Phúc khảo
13
10/19/20186Phúc khảo
Phúc khảo
Phúc khảo
14
10/20/20187
15
10/21/2018CN
16
10/22/20182
17
10/23/20183
18
10/24/20184
19
10/25/20185
20
10/26/20186Lễ TNLễ TNLễ TNDự kiến
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu