Ankieta-SAS-uslugi_komunalne.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ANKIETA SEKTORA USŁUG KOMUNALNYCH W GMINIE
2
3
Oznaczenia podstawowe:
4
1) dane ankiety według stanu na dzień 31.12.2017
5
2) badany jest 2017 rok
6
3) źródła danych:
7
a) BDL - dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (wypełnia Biuro ZMP)
8
b) MF - dane Ministerstwa Finansów (wypełnia Biuro ZMP)
9
c) GMINA - dane dostępne w jednostkach organizacyjnych gminy (wypełnia gmina)
10
4) prosimy wpisać:
11
bd - gdy występuje brak dostępu do danych
12
nd - gdy dany Nazwa nie dotyczy gminy
13
14
15
1. DANE ADRESOWE GMINY
16
17
L.p.NazwaDane
18
1.1Nazwa gminy
19
1.2Powiat
20
1.3Województwo
21
22
23
1. DANE O GMINIE
24
25
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
26
1.1BDLLiczba mieszkańców gminy w badanym rokuosoba
27
1.2BDLLiczba mieszkań w gminie w badanym rokumieszkanie
28
1.3BDLPowierzchnia gminy - ogółemkm²
29
1.4GMINAPowierzchnia gminy - niezurbanizowana w badanym rokukm²
30
1.5GMINAPowierzchnia gminy - zurbanizowana w badanym rokukm²
31
1.6MFMiesięczny dochód jednego mieszkańca gminy w badanym roku zł/miesiąc
32
1.7GMINALiczba budynków mieszkalnych w gminie w badanym rokubudynek
33
34
35
36
2. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
37
38
2.1. Dostępność fizyczna usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
39
40
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
41
2.1.1BDLLiczba mieszkań wyposażonych w dostęp do wodociągu w gminie w badanym rokumieszkanie
42
2.1.2GMINAPowierzchnia gminy, na której nieruchomości w badanym roku mają dostęp do sieci wodociągu gminnegokm²
43
44
45
2.2. Skuteczność - jakościowa ocena realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
46
47
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
48
2.2.1GMINALiczba awarii sieci wodociągu gminnego w badanym rokuawaria
49
2.2.2GMINALiczba awarii przyłączy wodociągu gminnego w badanym rokuawaria
50
2.2.3GMINALiczba mieszkańców gminy interweniujących w sprawie jakości dostaw wody z wodociągu gminnego w badanym rokuosoba
51
2.2.4GMINAIlość wody w badanym roku, która nie spełniała norm jakościowych wody z wodociągu gminnegom3
52
53
54
2.3. Skuteczność – ilościowa ocena realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
55
56
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
57
2.3.1BDLLiczba mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego w badanym rokuosoba
58
2.3.2GMINALiczba mieszkańców korzystająca z gminnych zdrojów ulicznych w badanym rokuosoba
59
2.3.3GMINAIlość wody dostarczana do wodociągu gminnego w czasie doby w badanym rokum³/dobę
60
2.3.4GMINAIlość wody sprzedana z wodociągu gminnego w czasie doby w badanym rokum³/dobę
61
2.3.5GMINAIlość wody sprzedana z wodociągu gminnego gospodarstwom domowym w czasie doby w badanym rokum³/dobę
62
2.3.6GMINAIlość wody niesprzedana z wodociągu gminnego w czasie doby w badanym rokum³/dobę
63
2.3.7BDLDługość sieci wodociągowej w gminie w badanym rokukm
64
2.3.8GMINADługość przyłączy wodociągowych w gminie w badanym roku (będących we władaniu przedsiębiorstwa wodociągowego)km
65
66
67
2.4. Dostępność cenowa usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
68
69
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
70
2.4.1GMINACena (brutto z VAT) wody z wodociągu gminnego lub średnia ważona cen wody (patrz instrukcja) dla gospodarstw domowych w badanym roku zł/m³
71
2.4.2GMINAŚrednia (szacunkowa) opłata za wodę z wodociągu gminnego ponoszona przez jednego mieszkańca gminy miesięcznie w badanym rokuzł/miesiąc
72
73
74
2.5. Efektywność kosztowa dostarczanej usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
75
76
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
77
2.5.1GMINAKoszt dostarczenia wody do wodociągu gminnego dla gospodarstw domowych w badanym rokuzł/m³
78
79
80
2.6. Przedsiębiorstwa świadczące usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę
81
82
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
83
2.6.1GMINALiczba przedsiębiorstw świadczących usługę w gminie w badanym rokuprzedsię-biorstwo
84
85
3. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
86
87
3.1. Dostępność fizyczna usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
88
89
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
90
3.1.1BDLLiczba mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany (kanalizację) w gminie w badanym rokumieszkanie
91
3.1.2GMINAPowierzchnia gminy, na której nieruchomości w badanym roku mają dostęp do sieci kanalizacji gminnejkm²
92
93
94
3.2. Skuteczność -jakościowa ocena realizacji usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
95
96
L.p.ŹródłoNazwaJednostkaWartość
97
3.2.1GMINALiczba awarii sieci kanalizacji gminnej w badanym rokuawaria
98
3.2.2GMINALiczba awarii przyłączy kanalizacji gminnej w badanym rokuawaria
99
100
Loading...