แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบปีประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
2
สำนักงาน อำเภอ สรุปส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นรายไตรมาส (ภาพรวมอำเภอ)
3
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม-มิถุนายน)
4
5
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
6
7
ที่หลักสูตรกลุ่มอาชีพระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
8
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
9
ครอบครัว
10
1ด้านเกษตรกรรม
11
12
13
2ด้านอุตสาหกรรม
14
15
16
3ด้านพาณิชยกรรม
17
และบริการ
18
หลักสูตรขนมไทย3 ชั่วโมงกศน.ตำบลป่าสัก110110110530
19
20
4ด้านความคิดสร้างสรรค์
21
หลักสูตรวิชาผ้าด้นมือ 40 ชั่วโมงกศน.ตำบลริมปิง2018218213450
22
หลักสูตรวิชาผ้าด้วยมือ (ต่อผ้า)
15 ชั่วโมงกศน.ตำบลบ้านแป้น4039392800
23
24
5ด้านเฉพาะทาง
25
26
รวม
27
28
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน........................................................................................................................................................................................................
29
.......................................................................................................................................................................................................................................................
30
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
..........................................................................................................................................................................................................................................................
47
48
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
49
50
ที่หลักสูตรกลุ่มอาชีพระยะเวลาในการจัดหลักสุูตรจัดโดย กศน.อำเภอ
จำนวนผู้ฝึกอาชีพ
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้
งบประมาณที่ใช้
หมายเหตุ
51
ที่จัดฝึกอาชีพ3-59 ชม.60-99 ชม.
100 ชม.ขึ้นไป
/ กศน.ตำบล (โปรดระบุ)
ในแต่ละหลักสูตร
พัฒนาตนเองและ
สร้างอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม
ทำเป็นอาชีพเสริม
ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้น
52
ครอบครัว
53
1ด้านเกษตรกรรม
54
การเพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพ5
กศน.ตำบลเหมืองจี้
5049409492,800
55
56
2ด้านอุตสาหกรรม
57
58
59
3ด้านพาณิชยกรรม
60
และบริการ
61
การทำป๊อปคอร์น3กศน.ตำบลประตูป่า2525251,000
62
กาแฟสร้างอาชีพเสริมรายได้60กศน.ตำบลในเมือง20155206,740
63
การทำขนมไทยสร้างอาชีพ50กศน.ตำบลต้นธง201622101010,950
64
หลักสูตรการทำทองม้วน6
กศน.ตำบลหนองช้างคืน
20201551,000
65
หลักสูตรการทำขนมดอกจอก3
กศน.ตำบลหนองช้างคืน
202010101,000
66
หลักสูตรการทำซูชิ สลัดโรล3
กศน.ตำบลศรีบัวบาน
61592611,000
67
หลักสูตรการทำขนมถั่วแปบ3
กศน.ตำบลศรีบัวบาน
6767671,360
68
การทำข้าวปั้น3กศน.ตำบลในเมือง2020111826,740
69
การทำกล้วยฉาบ12กศน.ตำบลอุโมงค์23232253,400
70
การทำขนม ทองม้วน3กศน.ตำบลป่าสัก4040401,000
71
การทำน้ำพริกสมุนไพร5กศน.ตำบลบ้านแป้น2020202,080
72
การทำขนมวาฟเฟิลสร้างอาชีพ3กศน.ตำบลบ้านกลาง6666661,600
73
หลักสูตรการทำขนมวาฟเฟิล3กศน.ตำบลหนองหนาม303030978
74
75
4ด้านความคิดสร้างสรรค์
76
ผ้าด้นมือ50
กศน.ตำบลมะเขือแจ้
20202013,000
77
การทำเหรียญโปรยทาน3
กศน.ตำบลเหมืองง่า
202020285
78
การทำตุง3กศน.ตำบลอุโมงค์2424241,600
79
การทำตุ๊กตาการบูร3กศน.ตำบลเวียงยอง4545451,000
80
หลักสูตรผ้าด้นมือ50กศน.ตำบลประตูป่า20202013,000
81
หลักสูตรวิชาผ้าด้นมือ40
กศน.ตำบลหนองช้างคืน
2020207,000
82
การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
60กศน.ตำบลบ้านแป้น2020198,750
83
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป60
กศน.ตำบลเหมืองง่า
24202413,000
84
85
5ด้านเฉพาะทาง
86
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลอุโมงค์21212111,000
87
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลบ้านกลาง24242411,000
88
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น50
กศน.ตำบลศรีบัวบาน
21212112,200
89
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40
กศน.ตำบลหนองช้างคืน
20202011,000
90
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลริมปิง20202011,000
91
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)60กศน.ตำบลต้นธง20202011,200
92
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)60
กศน.ตำบลมะเขือแจ้
20202016,000
93
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลในเมือง20202018,000
94
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลป่าสัก25252511,000
95
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลในเมือง20202018,000
96
ช่างเครื่องยนต์เล็ก40กศน.ตำบลบ้านแป้น20201911,000
97
ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น50
กศน.ตำบลเหมืองจี้
22222013,000
98
ช่างปูน (การก่ออิฐ-ฉาบปูน)40กศน.ตำบลหนองหนาม30303010,210
99
100
รวม
Loading...
Main menu