สรุปข้อมูลเยี่ยมบ้าน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปข้อมูลเยี่ยมบ้าน (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ)
2
รายการชั้น ม. 1ชั้น ม. 2ชั้น ม. 3ชั้น ม. 4ชั้น ม. 5ชั้น ม. 6รวม
3
1.บ้านที่อาศัย
4
บ้านของตนเอง3363563052732613081839
5
บ้านเช่า14101379861
6
อาศัยอยู่กับผู้อื่น720164141374
7
2.ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
8
1-5 กิโลเมตร98106114838577563
9
6-10 กิโลเมตร687672544036346
10
11-15 กิโลเมตร548435473429283
11
16-20 กิโลเมตร534847233857266
12
20 กิโลเมตรขึ้นไป8472667787130516
13
3.การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน
14
เดิน7161875356
15
รถจักรยาน6103341844
16
รถจักรยานยนต์65628971111141539
17
รถยนต์ส่วนตัว607257422218271
18
รถ รับส่ง/รถโดยสาร205204152151123137972
19
อื่น ๆ (ระบุ)14221510191292
20
4.สภาพแวดล้อมของบ้าน
21
ดี2992332782192052621496
22
พอใช้5315053597562452
23
ไม่ดี53361523
24
ควรปรับปรุง0000000
25
5.ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
26
อบอุ่น3423522932592553001801
27
เฉยๆ113337201628145
28
ห่างเหิน414513128
29
6.วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน
30
เข้มงวดกวดขัน97203291649223
31
ตามใจ9227483214159
32
ใช้เหตุผล2463422232662342641575
33
ปล่อยปละละเลย42510012
34
อื่น ๆ (ระบุ)1000225
35
7.สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด
36
พ่อ273541302733193
37
แม่2602501961811812081276
38
พี่สาว12141320211595
39
น้องสาว44738430
40
พี่ชาย4128114746
41
น้องชาย17326625
42
อื่น ๆ (ระบุ)496466373756309
43
รวม3573863342842843291974
44
45
46
กราฟแสดง 1 ที่อยูู่อาศัย
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
กราฟแสดง 2. ระยะทางบ้านกับโรงเรียน
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...