ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Sinh viên lưu ý xem kết quả, thông tin (họ tên, mã sv, lớp), nếu có thắc mắc hoặc sai sót phản hồi lại trong vòng 03 ngày kể từ ngày biết kết quả (không tính T7, CN)
2
Phòng thi: 402BNgày thi: 27/3/2021
3
STTHọ và tênMã sinh viênLớpĐiểmĐiểm quy đổi /10Kết luận
4
Nghe /10
Đọc-Viết /20
Nói /10
5
1Nguyễn ThuHường18110101079818CĐMNC4584Bậc 2
6
2Trần Thị Ngọc18110101083418CĐMNC4168,57Bậc 3
7
3Mai ThanhThúy18110101080218CĐMNC4157,57Bậc 3
8
4Trần ThịHằng18110101080118CĐMNC41677Bậc 3
9
5Đinh ThịOanh18110101082618CĐMNC4167,57Bậc 3
10
6Nguyễn ThịThúy18110101085818CĐMND4167,57Bậc 3
11
7Trần Thị Thúy18110101079718CĐMNC4147,56Bậc 2
12
8Hoàng Thị ThanhThúy18110101081918CĐMNC4157,57Bậc 3
13
9Nguyễn Thị PhươngThùy18110101082718CĐMNC5146,56Bậc 2
14
10Đỗ ThùyDung18110101081318CĐMNC41677Bậc 3
15
11Nguyễn Thị HiềnSương18110101082218CĐMNC41476Bậc 2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100