ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Annex 1a -Budžet predloga projekta
2
Naziv projekta: UČIMO NA LICU MESTA
3
4
Molimo vas popunite samo plave celije. Cifra iz kolone total se automatski kopira u kolonu sekretarijat.
5
Ukoliko je suma koju trazite od sekretarijata drugacija, samo ukucajte traženu sumu.
6
STAVKAJedinicaBroj jedinicaIznos po jediniciTotal
7
Sopstvena sredstvaDrugi donatoriSekretarijat
8
DIREKTNI TROŠKOVI
9
1. Honorari projektnog tima
10
1.1. Koordinatorka projektamesec41000040000.0040000.00
14
1.2. Supervizorka projektamesec4600024000.0024000.00
15
SUBTOTAL Honorari projektnog tima64000.0024000.0040000.00
16
2. Projektne aktivnosti
17
2.1. Animacija studenata i volontera
18
2.1.1. Troškovi komunikacijemesec4400016000.008000.008000.00
19
2.1.2. Osveženje na redovnim sastancima volontera i studenata
sastanak330009000.009000.00
20
Subtotal projektna aktivnost I25000.008000.0017000.00
21
2.2.1. Selekcija i edukacija volontera i studenata
22
2.2.2. Materijal za selekciju i edukaciju volontera i studenata
trening230006000.006000.00
23
2.2.3. Honorar za 2 trenericetrening22000040000.0040000.00
24
2.2.4. Posluženje na treninzimatrening240008000.008000.00
25
Subtotal projektna aktivnost II54000.0054000.00
26
2.3. Radionice volontera
27
2.3.1.Putni troškovi za volontere (10 volontera)mesec31000030000.0030000.00
28
2.3.2.Troškovi komunikacije 10 volontera (doune za mobilni telefon)
mesec3500015000.0015000.00
29
2.3.3. Troškovi realizacije radionica (ulaznice, računi, materijali...)
mesec3800024000.0024000.00
30
Subtotal projektna aktivnost III69000.0069000.00
31
2.4. Pravljenje kratkog filma
32
2.4.1.Putni troškovi za 5 studenatamesec21000020000.0020000.00
33
2.4.2.Troškovi komunikacije studente (doune za mobilni telefon)
mesec225005000.005000.00
34
2.4.3. Trošovi materijala za izradu filma (filmska traka, rekviziti...)
mesec220004000.004000.00
35
Subtotal projektna aktivnost IV29000.0029000.00
36
2.5. Promotivni aktivnosti
37
2.5.1. CD sa narezanim filmomCD20010.002000.002000.00
39
Subtotal projektna aktivnost V2000.002000.00
40
SUBTOTAL Projektne aktivnosti179000.008000.00171000.00
41
SUBTOTAL DIREKTNI TROŠKOVI243000.0032000.00211000.00
42
INDIREKTNI TROŠKOVI
43
3. Kancelarijski troškovi
44
3.1. Kancelarijski materijalmesec4400016000.0011000.005000.00
45
3.2.Režijski troškovimesec4300012000.0012000.00
46
3.3. Internetmesec420008000.008000.00
47
3.4. Računovodja na projaktumesec4400018000.0018000.00
48
SubtotalKancelarijski troškovi54000.0031000.0023000.00
49
SUBTOTAL INDIREKTNI TROŠKOVI54000.0031000.0023000.00
50
51
UKUPNI TROŠKOVI - DIREKTNI + INDIREKTNI
297000.0063000.00234000.00
52
STAVKAJedinicaBroj jedinicaIznos po jediniciTotalSopstvena sredstvaDrugi donatoriSekretarijat
53
54
55
NAPOMENA: Svi iznosi se moraju prikazati u bruto iznosu (sa uračunatim porezom ili PDV-om)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104