16-17 KURTSO AMAIERAKO deialdiko AZTERKETAK/ EXÁMENES DE FINAL DE CURSO 2016-17