rozvrh_2013-2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABDEFG
1
2013/2014číslonázevTextKatechetický příběh
2
1. září 131Preambule: Já jsem Bůh, který tě vysvobodilEx 20,1-2Exodus 13,17-14,31; 15,1-2.11; 19,1-6
3
Pavlína8. září 132I. Nebudeš mít jiného Boha mimo mneEx 20,3Sd 6,7-10; 25-32
4
Bára15. září 133II. Nebudeš se klanět modlámEx 20,4-6Da 3
5
Jana22. září 134III. Nezneužiješ jména Hospodina, svého BohaEx 20,7Sk 3,1-16
6
Květa29. září 135IV. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatýEx 20, 8-11Mt 11, 28- 12,14
7
Jana6. říjen 136V. Cti otce svého i matku svouEx 20,12Gn 26,15-25
8
Květa13. říjen 137VI. NezabiješEx 20,132Pa 28,1-15
9
Bára20. říjen 138VII. NesesmilníšEx 20,14J 8,1-11
10
Květa27. říjen 139VIII. NepokradešEx 20,15Gn 37,12-28; 40,14-15; 41,1-57 (zvl. 53-57)
11
Jana3. listopad 1310IX. Nevydáš proti bližnímu svému křivé svědectvíEx 20,161Kr 21,1-19 (zvl. 7-14)
12
Pavlína
10. listopad 13
11X. Nebudeš dychtitEx 20,172Sam 11
13
Bára
17. listopad 13
12Otče náš, jenž jsi na nebesích,Mt 6,9nnLk 15,11 - Marnotratný syn
14
Pavlína
24. listopad 13
dodělání materiálů k Otče náš jenž jsi,...
15
Jana1. prosinec 1313posvěť se jméno tvé.Mt 6,9nnEx 3,1-15
16
Květa8. prosinec 1314Přijď královstvíMt 6,10Mk 1,21-39
17
Bára
15. prosinec 13
15Staň se vůleMt 6,9nnLk 2,8-14
18
Vánoční hra
22. prosinec 13
19
Květa
25. prosinec 13
V IVánoce IL 46-55
20
Bára
29. prosinec 13
16Chléb vezdejšíMt 6,11Ex 16
21
Pavlína5. leden 1417A odpusťMt 6,12Mt 18,23-35
22
Jana12. leden 1418Neuvoď v pokušeníMt 6,13Mt 26,36-45
23
Květa19. leden 1419Vysvoboď od zléhoMt 6,131Sa 17
24
Pavlína26. leden 1420Neboť tvé jest království i moc i sláva navěkyMt 6,13 (j+)Da 3,31-34
25
21AmenMt 6,13 (j+)Nem-8
26
Bára2. únor 1322Věřím
27
Květa9. únor 1323V Boha Otce
28
Pavlína16. únor 1324všemohoucího
29
Jana23. únor 1325Stvořitele nebe i země
30
Květa2. březen 1326I v Ježíše Krista
31
Bára9. březen 1327Syna jeho jediného
32
Pavlína16. březen 1328Pána našeho
33
Jana23. březen 1329jenž se počal z Ducha svatého,
34
Květa30. březen 1330narodil se z Marie Panny,
35
Pavlína6. duben 1331trpěl pod Pontským Pilátem
36
Jana13. duben 1332ukřižován
37
Bára20. duben 13V IIIumřel a byl pohřben.
38
Květa27. duben 1333sestoupil do pekel,
39
Pavlína4. květen 1334třetího dne vstal z mrtvých,
40
Jana11. květen 1335vstoupil na nebesa,sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
41
----18. květen 1336odkud přijde soudit živé i mrtvé.
42
Bára25. květen 1337Věřím v Ducha svatého,
43
???1. červen 1338svatou církev obecnou,
44
Bára8. červen 13SvDsvatých obcování,
45
Květa/Pavlína15. červen 1339hříchů odpuštění,
46
Pavlína/Květa22. červen 1340těla z mrtvých vzkříšení,
47
Květa29. červen 1341a život věčný.
48
49
Loading...
 
 
 
Rozpis
úkoly
 
 
Main menu