ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
W. Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2016-12-31
3
4
IntäkterÅr 2016År 2015
5
Medlemsavgifter29 100,00 kr26 800,00 kr
6
Deltagaravgifter års- & höstmöte14 305,00 kr20 665,00 kr
7
Övriga intäkter1 510,00 kr0,00 kr
8
Summa intäkter:44 915,00 kr47 465,00 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier4 000,00 kr4 000,00 kr
12
Administration2 350,50 kr1 414,50 kr
13
Porton2 914,00 kr2 883,00 kr
14
Tryckkostnader2 074,00 kr2 739,00 kr
15
Uppvaktningar914,00 kr65,00 kr
16
Styrelsemöten0,00 kr0,00 kr
17
Årsmötet15 102,20 kr21 835,24 kr
18
Höstmötet7 740,00 kr8 550,00 kr
19
Diverse kostnader2 875,00 kr500,00 kr
20
Summa kostnader:37 969,70 kr41 986,74 kr
21
Årets resultat:6 945,30 kr5 478,26 kr
22
Summa kostnader och resultat:44 915,00 kr47 465,00 kr
23
24
Balansräkning 2016-12-31
25
26
TillgångarÅr 2016År 2015
27
Kassa0,00 kr−8 353,00 kr
28
Plusgiro71 337,19 kr75 844,89 kr
29
Bank föreningskonto2,92 kr2,92 kr
30
Bank kapitalkonto26 293,58 kr26 293,58 kr
31
Lager3 562,20 kr3 662,20 kr
32
Summa tillgångar:101 195,89 kr97 450,59 kr
33
34
Skulder och eget kapital
35
Källénfonden40 674,65 kr40 674,65 kr
36
Diverse skulder
37
förskottsbetalda avgifter17 150,00 kr20 350,00 kr
38
övriga skulder1 600,00 kr1 600,00 kr
39
Eget kapital41 771,24 kr34 825,94 kr
40
varav balanserat resultat34 825,94 kr29 347,68 kr
41
årets resultat6 945,30 kr5 478,26 kr
42
Summa skulder och eget kapital:101 195,89 kr97 450,59 kr
43
44
Täby 2017-02-20
45
Ulf Palmqvist
46
Kassör
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100