รับแจ้งอุปกรณ์เสีย.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
วันที่แจ้ง
ห้องรายการที่ได้รับแจ้งอายุผู้แจ้ง
วิธีดำเนินการ
สถานะซ่อม
วันที่ปิดงาน
งบประมาณ
หมายเหตุ
2
18 ธ.ค. 57
547จอภาพโปรเจ็คเตอร์ขาดส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
18 ธ.ค. 57
3
12 ธ.ค. 57
555gจอภาพโปรเจ็คเตอร์ขาดส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
12 ธ.ค. 57
4
2 ธ.ค. 57
558gเครื่องโปรเจ็คเตอร์เปิดไม่ติด มีไฟเข้าเครื่องส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
2 ธ.ค. 57
5
4 ธ.ค. 57
552gเครื่องโปรเจ็คเตอร์เปิดไม่ติด มีไฟเข้าเครื่องส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
4 ธ.ค. 57
6
24 พ.ย. 57
จริยธรรม
เครื่องโปรเจ็คเตอร์เปิดไม่ติด มีไฟเข้าเครื่องส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
24 พ.ย. 57
7
22 ธ.ค. 57
553gเครื่อง Visualizer เปิดไม่ติด มีไฟเข้าเครื่องส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
22 ธ.ค. 57
8
25 ธ.ค. 57
556gอะแดปเตอร์เครื่อง visualizer ชำรุดแต่ใช้งานได้ อาจเกิดอันตราย ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
25 ธ.ค. 57
9
1 ธ.ค. 57
537เครื่องโปรเจ็คเตอร์ฉายภาพออกมาแล้วภาพเบลอ มองไม่ชัด ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
1 ธ.ค. 57
10
19 ม.ค. 58
542gจอภาพโปรเจ็คเตอร์ม้วนเก็บไม่ได้ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
19 ม.ค. 58
11
19 ม.ค. 58
542gเครื่องโปรเจ็คเตอร์เปิดใช้ได้แต่ไม่มีภาพแสดงออกมาจากโปรเจ็คเตอร์ มีไฟสีแดงแสดงสถานะที่คำว่า Lampส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
19 ม.ค. 58
12
9 มิย. 58
621เครื่องโปรเจ็คเตอร์เปิดใช้ได้แต่ภาพที่แสดงออกมากระพริบ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
20 ม.ค. 59ช่างแนะนำให้ซื้อใหม่
13
17 มิย. 58
544
แขนไฟ วิชวล หัก แต่ยังใช้งานได้อยู่
ฝ่ายไอทีส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
14
18 มิย. 58
542gจอภาพดึงมาแล้วเก็บไม่ได้ และ วิชวลเปิดปิดยาก บางครั้งมีอาการค้างครูศรีนวลส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
15
29 มิย. 58
539ภาพที่วิชวลไลเซอร์ไม่สามารถแสดงผลได้
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
16
29 มิย. 58
553วิชวลไลเซอร์เปิดไม่ติด
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
1200ซ่อม powerSuply
17
29 มิย. 58
332
แขนไฟ วิชวล หัก แต่ยังใช้งานได้อยู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
18
8 มี.ค.59
126
เครื่องขยายเสียงเปิดไม่ติด
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
31 ส.ค.59
19
10 มี.ค.59
332ซ่อม Projector
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
จัดซื้อใหม่
ซื้อแล้ว
11 ก.ค. 5919700
เสนอให้ซื้อใหม่ เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 3 ปี ถ้าซ่อมราคาสูง ประมาณ 12900 บาท
20
10 มี.ค.59
332ซ่อม Visualizer แขนไฟหัก
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ซ่อมแล้ว
ฟรีแขนไฟหัก
21
10 มี.ค.59
333ปุ่ม Power ของ Visualizer กดปิดไม่ได้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งช่าง
ส่งซ่อม
เครื่องเสีย(เก็บไว้เป็นอะไหล่)
22
22 มี.ค.59
547ซ่อม Visualizer แขนไฟหัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ซ่อมแล้ว
ฟรีแขนไฟหัก (นำเครื่องสำรองไปแทน)
23
22 มี.ค.59
549ซ่อม Projector
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดซื้อใหม่
ซื้อแล้ว
11 ก.ค. 5919700
เสนอให้ซื้อใหม่ เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 3 ปี ถ้าซ่อมราคาสูง ประมาณ 12900 บาท
24
29 มี.ค.59
555gจอรับภาพไม่มีตัวดึงขึ้น-ลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งช่าง
รอส่งซ่อม
25
29 มี.ค.59
558gVisualizer แขนไฟหัก เมนบอร์ดเสีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จััดซื้อใหม่
ซื้อแล้ว
11 ก.ค. 5924000
เสนอให้ซื้อใหม่(เอาเครื่องไปติดแล้ว 29 ก.ค 59)
26
29 มี.ค.59
559gซ่อม Power amp
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ซ่อมแล้ว
15 มิ.ย. 591500
27
20 พ.ค.59
537Visualizer แขนไฟหัก
กลุ่มสาระภาษาไทย
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ซ่อมแล้ว
10 มิ.ย. 59ฟรีเอาของคอมฯ 3 ไปแทน
28
20 พ.ค.59
231ซ่อม Projector
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ส่งซ่อม
ใช้เครื่องสำรอง
29
20 พ.ค.59
539ซ่อม Projector
กลุ่มสาระภาษาไทย
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ซ่อมแล้ว
10 มิ.ย. 59เครื่องเสีย(ใช้เครื่องสำรอง)
30
31 พ.ค.59
554g
Projector เปิดใช้ได้แต่ภาพที่แสดงออกมามันเบลอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งช่าง
ส่งซ่อม
ใช้เครื่องสำรอง
31
6 มิ.ย.59
553g
Projector ภาพเบลอ ภาพแสดงออกมาเป็นสีแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
10มิ.ย.59
32
6 มิ.ย.59
546
Visualizer ภาพแสดงออกมาเป็นสีฟ้าหรือสีแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
10 มิ.ย. 59
33
15 มิ.ย.59334
Visualizer แขนไฟหัก เมนบอร์ดเสีย กล้องเสีย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
จัดซื้อใหม่
ซื้อแล้ว
11 ก.ค. 5925680เป็นหลายอาการ ไม่คุ้มกับการซ่อม
34
15 มิ.ย.59326
Visualizer แขนไฟหัก เมนบอร์ดเสีย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
จัดซื้อใหม่
ซื้อแล้ว
11 ก.ค. 5925680
เป็นหลายอาการ ไม่คุ้มกับการซ่อม(เอาเครื่องไปติดแล้ว วันที่21 ก.ค 59
35
15 มิ.ย. 59541Visualizer ภาพเบลอ
กลุ่มสาระการเรีียนรู้คณิตศาสตร์
ส่งช่าง
ส่งซ่อม
ใช้เครื่องสำรอง
36
5 ก.ค. 59
บูรณาการ
visualizer ไฟแขนกระพริบส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
31 ส.ค. 59ใช้เครื่องสำรอง
37
5 ก.ค. 59
บูรณาการ
Projector (Sony) บูทไม่ติดฝ่ายไอทีส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
3 ส.ค. 59
38
5 ก.ค. 59546Visualizer ภาพแสดงออกมาเป็นสีฟ้าหรือสีแดงฝ่่ายไอที
อยู่ในระหว่างการซ่อม
ส่งซ่อม
ใช้เครื่องสำรอง
39
3 ส.ค. 59
ห้องญี่ปุ่น
เครื่องขยายเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ส่งช่าง
ซ่อมแล้ว
31 ส.ค. 59
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แจ้งซ่อม
เช็ค มิ.ย.
เช็คคอมตุลาคม 2559
 
 
Main menu