ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ุคอ​ เคสีึ​
เด็กพิการเรียนร่วมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ(IEP)
ุคอ​ เคสีึ​
เด็กพิการเรียนร่วมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ(IEP)
2
บกพร่องทางการเห็นบกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการพูดและภาษาบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสลิกบุคคลพิการซ้ำซ้อนบกพร่องทางการเห็นบกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางสติปัญญา
3
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)
จัดทำแผน(IEP)
จำนวน(คน)จัดทำแผน(IEP)จำนวน(คน)จัดทำแผน(IEP)จำนวน(คน)จัดทำแผน(IEP)
4
64010001 - วัดยางเอน000000000000000000
64010002 - วัดยางเอน
000000
5
64010002 - วัดตาลเตี้ย000000000000000000
64010003 - วัดตาลเตี้ย
000000
6
64010003 - วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504*
0000121200363600000000
64010004 - วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504*
3.4509803923.2528379773.0546955622.8565531482.6584107332.460268318
7
64010004 - บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
000088000000000000
64010005 - บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
-0.3660130719-0.4981080151-0.6302029584-0.7622979016-0.8943928449-1.026487788
8
64010005 - บ้านกล้วย000000100000000000
64010006 - บ้านกล้วย
0.0065359477120.001375988992-0.003783969728-0.008943928449-0.01410388717-0.01926384589
9
64010006 - บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
000000000000000000
64010007 - บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
000000
10
64010007 - บ้านเพชรไฝ000000000000000000
64010008 - บ้านเพชรไฝ
000000
11
64010009 - วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
000000000000000000
64010010 - วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
000000
12
64010010 - บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)😍
000010000000000000
64010011 - บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)😍
-0.03267973856-0.04196766426-0.05125558996-0.06054351565-0.06983144135-0.07911936705
13
64010011 - บ้านเหมือง😍😀ตามุก/:
000000000000000000
64010012 - บ้านเหมือง😍😀ตามุก/:
000000
14
64010012 - วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
000011110000000000
64010013 - วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
-0.01307189542-0.03783969728-0.06260749914-0.087375301-0.1121431029-0.1369109047
15
64010013 - บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
000000000000000000
64010014 - บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
000000
16
64010014 - วัดคุ้งยางใหญ่002222114411003366
64010015 - วัดคุ้งยางใหญ่
3.915032684.1049191614.2948056424.4846921224.6745786034.864465084
17
64010016 - บ้านคลองปลายนา000000000000000000
64010017 - บ้านคลองปลายนา
000000
18
64010019 - ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
000011005511000000
64010020 - ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
0.69934640520.69109047130.68283453730.67457860340.66632266940.6580667355
19
64010020 - บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
000000000000000000
64010021 - บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
000000
20
64010021 - อนุบาลสุโขทัย000000000000000000
64010022 - อนุบาลสุโขทัย
000000
21
64010022 - บ้านปากแคว000033111100000000
64010023 - บ้านปากแคว
0.006535947712-0.05125558996-0.1090471276-0.1668386653-0.224630203-0.2824217406
22
64010023 - บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
000022000000000000
64010024 - บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
-0.09150326797-0.1245270038-0.1575507396-0.1905744754-0.2235982112-0.256621947
23
64010024 - วัดปากพระ000011000000000000
64010025 - วัดปากพระ
-0.04575163399-0.06226350189-0.0787753698-0.0952872377-0.1117991056-0.1283109735
24
64010025 - วัดลัดทรายมูล000000000000000000
64010026 - วัดลัดทรายมูล
000000
25
64010026 - บ้านวังขวาก000000000000000000
64010027 - บ้านวังขวาก
000000
26
64010027 - บ้านหนองพยอม000000000000000000
64010028 - บ้านหนองพยอม
000000
27
64010028 - บ้านจอมสังข์00000000000000000
64010029 - บ้านจอมสังข์
000000
28
64010029 - บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
000077000011100000
64010030 - บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
-0.006535947712-0.1066391469-0.2067423461-0.3068455452-0.4069487444-0.5070519436
29
64010030 - วัดเชตุพน000000000000000000
64010031 - วัดเชตุพน
000000
30
64010031 - บ้านมนต์คีรี00000000000000000
64010032 - บ้านมนต์คีรี
000000
31
64010032 - บ้านปากคลอง000000000000000000
64010033 - บ้านปากคลอง
000000
32
64010033 - บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
000022001100110000
64010034 - บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
0.28758169930.27106983140.25455796350.23804609560.22153422770.2050223598
33
64010034 - บ้านวังวน000000000000000000
64010035 - บ้านวังวน
000000
34
64010035 - อนุบาลเมืองสุโขทัย000000006600000000
64010036 - อนุบาลเมืองสุโขทัย
0.66666666670.66666666670.66666666670.66666666670.66666666670.6666666667
35
64010036 - บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
000000000000000000
64010037 - บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
000000
36
64010039 - บ้านวังทองแดง
64010040 - บ้านวังทองแดง
37
64010040 - บ้านสำนัก0
64010041 - บ้านสำนัก
1
38
64010041 - บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
000000000000000000
64010042 - บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
000000
39
64010042 - วัดหนองตาโชติ000000000000000000
64010043 - วัดหนองตาโชติ
000000
40
64010045 - บ้านตลิ่งชัน110044112200000011
64010046 - บ้านตลิ่งชัน
0.29411764710.21981424150.14551083590.07120743034-0.003095975232-0.0773993808
41
64010046 - บ้านวังหาด000000005500000000
64010047 - บ้านวังหาด
0.55555555560.55555555560.55555555560.55555555560.55555555560.5555555556
42
64010047 - บ้านคลองไผ่งาม000000006600000000
64010048 - บ้านคลองไผ่งาม
0.66666666670.66666666670.66666666670.66666666670.66666666670.6666666667
43
64010048 - บ้านวังหิน00001111220000000
64010049 - บ้านวังหิน
0.29411764710.27450980390.25490196080.23529411760.21568627450.1960784314
44
64010049 - บ้านลานกระบือ
64010050 - บ้านลานกระบือ
45
64010050 - บ้านด่าน000022111100000000
64010051 - บ้านด่าน
0.05228758170.01100791194-0.03027175783-0.07155142759-0.1128310974-0.1541107671
46
64010051 - บ้านวังแดด00002200000001100
64010052 - บ้านวังแดด
1.4285714291.6428571431.8571428572.0714285712.2857142862.5
47
64010053 - บ้านหนองจัง001111220000110000
64010054 - บ้านหนองจัง
0.16339869280.1221190230.080839353290.03955968352-0.00171998624-0.042999656
48
64010054 - อนุบาลบ้านด่านลานหอย
000022115500000000
64010055 - อนุบาลบ้านด่านลานหอย
0.49673202610.45545235640.41417268660.37289301690.33161334710.2903336773
49
64010055 - เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
000000002200000011
64010056 - เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
0.64705882350.68008255930.71310629510.7461300310.77915376680.8121775026
50
64010056 - บ้านหนองเฒ่า00009900110000000
64010057 - บ้านหนองเฒ่า
-0.1911764706-0.3431372549-0.4950980392-0.6470588235-0.7990196078-0.9509803922
51
64010057 - บ้านวังโคนเปือย00001919000000000000
64010058 - บ้านวังโคนเปือย
-0.8692810458-1.183006536-1.496732026-1.810457516-2.124183007-2.437908497
52
64010058 - บ้านวังไทร22
64010059 - บ้านวังไทร
53
64010059 - บ้านปากคลองร่วม000088003300001100
64010060 - บ้านปากคลองร่วม
0.31372549020.20639834880.09907120743-0.008255933953-0.1155830753-0.2229102167
54
64010060 - บ้านวังน้ำขาว11001616110000000000
64010061 - บ้านวังน้ำขาว
-0.9019607843-1.207430341-1.512899897-1.818369453-2.123839009-2.429308566
55
64010061 - บ้านห้วยไคร้0000131300141400000000
64010062 - บ้านห้วยไคร้
0.96078431370.7461300310.53147574820.31682146540.1021671827-0.1124871001
56
64010062 - บ้านลานทอง000000001100000011
64010063 - บ้านลานทอง
0.53594771240.56897144820.6019951840.63501891980.66804265570.7010663915
57
64010063-บ้านวังลึก000077000000000000
64010063-บ้านวังลึก
-0.3202614379-0.4358445132-0.5514275886-0.6670106639-0.7825937393-0.8981768146
58
64010064 - บ้านหนองสองตอน000000000000000000
64010065 - บ้านหนองสองตอน
000000
59
64010065 - บ้านหนองตม000011000000000000
64010066 - บ้านหนองตม
-0.04575163399-0.06226350189-0.0787753698-0.0952872377-0.1117991056-0.1283109735
60
64010066 - หนองหญ้าปล้อง(กม.78)000033007700000000
64010067 - หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
0.64052287580.59098727210.54145166840.49191606470.4423804610.3928448572
61
64010067 - บ้านหนองจิกตีนเนิน000022005500000000
64010068 - บ้านหนองจิกตีนเนิน
0.46405228760.43102855180.3980048160.36498108020.33195734430.2989336085
62
64010068 - บ้านหนองไม้กอง000011002200001100
64010069 - บ้านหนองไม้กอง
0.5228758170.53113175090.53938768490.54764361890.55589955280.5641554868
63
64010069 - บ้านวังตะคร้อ001111001100000000
64010070 - บ้านวังตะคร้อ
-0.05882352941-0.1001031992-0.1413828689-0.1826625387-0.2239422085-0.2652218782
64
64010071 - บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
000055000000000011
64010072 - บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
0.19607843140.14654282770.097007223940.04747162023-0.002063983488-0.0515995872
65
64010072 - บ้านยางแหลม000033000000000000
64010073 - บ้านยางแหลม
-0.137254902-0.1867905057-0.2363261094-0.2858617131-0.3353973168-0.3849329205
66
64010073 - บ้านเนินประดู่000000001100000000
64010074 - บ้านเนินประดู่
0.11111111110.11111111110.11111111110.11111111110.11111111110.1111111111
67
64010074 - วัดหนองกก
64010075 - วัดหนองกก
68
64010075 - บ้านวังกร่าง000000002200000011
64010076 - บ้านวังกร่าง
0.64705882350.68008255930.71310629510.7461300310.77915376680.8121775026
69
64010076 - บ้านยางเมือง00002323000000000011
64010077 - บ้านยางเมือง
-0.6274509804-0.9742002064-1.320949432-1.667698658-2.014447884-2.36119711
70
64010077 - บ้านคลองน้ำเย็น000033000011000022
64010078 - บ้านคลองน้ำเย็น
0.90196078430.92672858620.9514963880.97626418991.0010319921.025799794
71
64010079 - อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
000066004400000000
64010080 - อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
0.16993464050.07086343309-0.02820777434-0.1272789818-0.2263501892-0.3254213966
72
64010082 - บ้านนาเชิงคีรี000033000000000000
64010083 - บ้านนาเชิงคีรี
-0.137254902-0.1867905057-0.2363261094-0.2858617131-0.3353973168-0.3849329205
73
64010083 - บ้านขุนนาวัง000099002200000000
64010084 - บ้านขุนนาวัง
-0.1895424837-0.3381492948-0.486756106-0.6353629171-0.7839697282-0.9325765394
74
64010084 - บ้านโว้งบ่อ000033000000001100
64010085 - บ้านโว้งบ่อ
0.20915032680.18438252490.15961472310.13484692120.11007911940.08531131751
75
64010085 - บ้านนาโพธิ์000000000000000000
64010086 - บ้านนาโพธิ์
000000
76
64010086 - บ้านน้ำลาด000020000000000000
64010087 - บ้านน้ำลาด
-0.06535947712-0.08393532852-0.1025111799-0.1210870313-0.1396628827-0.1582387341
77
64010087 - บ้านเขาทองผางับ000022112200000000
64010088 - บ้านเขาทองผางับ
0.16339869280.1221190230.080839353290.03955968352-0.00171998624-0.042999656
78
64010088 - บ้านน้ำพุ00001010002200000011
64010089 - บ้านน้ำพุ
0.18954248370.05744754042-0.07464740282-0.2067423461-0.3388372893-0.4709322325
79
64010089 - บ้านลานเอื้อง000044003300001100
64010090 - บ้านลานเอื้อง
0.49673202610.45545235640.41417268660.37289301690.33161334710.2903336773
80
64010090 - มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
000022001100000000
64010091 - มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
0.01960784314-0.01341589267-0.04643962848-0.07946336429-0.1124871001-0.1455108359
81
64010091 - บ้านเนินยาง000022110000000000
64010092 - บ้านเนินยาง
-0.05882352941-0.1001031992-0.1413828689-0.1826625387-0.2239422085-0.2652218782
82
64010092 - บ้านนากาหลง000066000000000011
64010093 - บ้านนากาหลง
0.15032679740.084279325770.01823185415-0.04781561748-0.1138630891-0.1799105607
83
64010093 - บ้านป้อมประชานุกูล001133000000000000
64010094 - บ้านป้อมประชานุกูล
-0.2614379085-0.3357413141-0.4100447196-0.4843481252-0.5586515308-0.6329549364
84
64010094 - บ้านนาไผ่ล้อม000000000000000000
64010095 - บ้านนาไผ่ล้อม
000000
85
64010095 - บ้านนาสระลอย000000100000000000
64010096 - บ้านนาสระลอย
0.0065359477120.001375988992-0.003783969728-0.008943928449-0.01410388717-0.01926384589
86
64010096 - บ้านหนองตลับ000055000000000000
64010097 - บ้านหนองตลับ
-0.2287581699-0.3113175095-0.393876849-0.4764361885-0.558995528-0.6415548676
87
64010097 - ศรีคีรีมาศวิทยา00001616112200000000
64010098 - ศรีคีรีมาศวิทยา
-0.477124183-0.7495700034-1.022015824-1.294461644-1.566907465-1.839353285
88
64010099 - บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
00001010001100000000
64010100 - บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
-0.3464052288-0.5115239078-0.6766425869-0.8417612659-1.006879945-1.171998624
89
64010100 - บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
000088000000110000
64010101 - บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
-0.09803921569-0.213622291-0.3292053664-0.4447884417-0.560371517-0.6759545924
90
64010102 - บ้านหนองกระดิ่ง000077000000000000
64010103 - บ้านหนองกระดิ่ง
-0.3202614379-0.4358445132-0.5514275886-0.6670106639-0.7825937393-0.8981768146
91
64010103 - บ้านลำคลองยาง110055000000000011
64010104 - บ้านลำคลองยาง
-0.006535947712-0.08909528724-0.1716546268-0.2542139663-0.3367733058-0.4193326453
92
64010104 - บ้านเนินพยอม000000101000000000
64010105 - บ้านเนินพยอม
0.05228758170.046095631230.039903680770.033711730310.027519779840.02132782938
93
64010105 - บ้านใหม่เจริญผล000000000000000000
64010106 - บ้านใหม่เจริญผล
000000
94
64010106 - บ้านหนองยาง000011000000000000
64010107 - บ้านหนองยาง
-0.04575163399-0.06226350189-0.0787753698-0.0952872377-0.1117991056-0.1283109735
95
64010107 - หนองบัวเขาดิน000000000000000000
64010108 - หนองบัวเขาดิน
000000
96
64010108 - วัดมุจลินทาราม00001111110000000000
64010109 - วัดมุจลินทาราม
-0.4705882353-0.6604747162-0.8503611971-1.040247678-1.230134159-1.42002064
97
64010109 - สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
000011000000000000
64010110 - สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
-0.04575163399-0.06226350189-0.0787753698-0.0952872377-0.1117991056-0.1283109735
98
64010110 - บ้านบึงหญ้า00001010000000000000
64010111 - บ้านบึงหญ้า
-0.4575163399-0.6226350189-0.787753698-0.952872377-1.117991056-1.283109735
99
64010111 - วัดปรักรัก000033002200000000
64010112 - วัดปรักรัก
0.084967320260.03543171655-0.01410388717-0.06363949088-0.1131750946-0.1627106983
100
64010112 - วัดกกแรต00221313112200000000
64010113 - วัดกกแรต
-0.5882352941-0.8606811146-1.133126935-1.405572755-1.678018576-1.950464396
Loading...