ประชากรกลุ่มเป้าหมายงานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์แยกราย รพ.สต.ดึงจากChronic Link(16-8-2559)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
สถานบริการประชากรทะเบียนราษฏร์ประชากรที่อยู่จริงจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป(คน)จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ60-69ปี(คน)จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ70-79ปี(คน)จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ80-89ปี(คน)จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ90-99ปี(คน)จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป
2
3
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
4
(03348) รพ.สต.บ้านโคกโพน3,3793,4436,8222,4122,4554,867378500878207266473135170305345387189134
5
(03349) รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง
2,1232,1034,2261,2531,3602,6132202714911361632996374137172946459000
6
(03350) รพ.สต.บ้านจะกง3,2593,1446,4032,1892,3554,54432338771020823644497106203184058055000
7
(03351) รพ.สต.บ้านใจดี3,1373,2696,4062,8012,7925,593387513900223301524130147277316091358000
8
(03352) รพ.สต.บ้านกันจาน3,5003,6197,1193,9093,9787,8874745981,072278316594154198352357310861117101
9
(03353) รพ.สต.บ้านอาวอย4,0374,0208,0573,4743,5367,0105486291,1773023476491551663217883161123345101
10
(03354) รพ.สต.บ้านหนองคล้า1,1741,1842,3581,0961,0322,1281031352385960119294372143044123000
11
(03355) รพ.สต.บ้านขนุน1,8321,8193,6511,6371,3853,02222128150211813625483107190153348347213
12
(03356) รพ.สต.บ้านปรือใหญ่2,2032,3184,5211,8351,9923,82720428248611616127762711332143645712000
13
(03357) รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก
2,5782,5635,1412,3412,4794,8202663215871501823328788175284573167000
14
(03358) รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย
1,0481,0442,0928778851,76294961905945104223658121325123000
15
(03359) รพ.สต.บ้านหนองลุง3,4293,4486,8772,3462,5654,9113704878571952414361361763123360936915011
16
(03360) รพ.สต.บ้านสมบูรณ์3,3713,3876,7582,7352,9805,71531842274020222042298149247175067134000
17
(03361) รพ.สต.บ้านหัวเสือ3,4103,4316,8412,4012,6765,077394510904229260489132185317326294134000
18
(03362) รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
2,8832,8795,7622,3012,3824,68341848390121025846816014230242721145914123
19
(03363) รพ.สต.บ้านกวางขาว1,2061,2142,4208469011,74712314526863691324357100161531145000
20
(03364) รพ.สต.บ้านคลองกลาง2,5792,5785,1572,3482,1094,45729830960717814832694119213223860448000
21
(03365) รพ.สต.บ้านโคกเพชร2,5442,7405,2842,1612,3124,4733464848302042734771171432602060805813000
22
(03366) รพ.สต.บ้านปราสาท2,4692,4654,9342,3892,2234,61232636669217418335710411722139498861117369
23
(03367) รพ.สต.บ้านบ่อทอง7858141,5995255661,09189109198566612225295461319213000
24
(03368) รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น
3,2643,1576,4212,9812,8325,813352415767206238444118138256273461156000
25
(03369) รพ.สต.บ้านนาก๊อก2,7812,7335,5141,6651,8013,466298377675149185334106152258393877426000
26
(03370) รพ.สต.บ้านกฤษณา3,1383,0166,1543,1183,0086,12634339974221621643299132231264975224000
27
(03371) รพ.สต.บ้านวิทย์2,8702,7985,6682,1002,1524,252370475845189219408136172308436911221517000
28
(03372) รพ.สต.บ้านตรอย1,3481,2792,6277478161,5631321482806873141475299162238112000
29
(03373) รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง
1,7941,8873,6811,1871,3472,5341751973721121102224460104182543123000
30
(03374) รพ.สต.บ้านโนน1,7371,7383,4751,3121,3712,683166217383971142114974123192847112000
31
(10930) รพ.ขุขันธ์7,3317,47614,8073,6224,1197,7416939431,63637448085422332054381125206101626527
32
รวม75,20975,566150,77558,60860,409119,0178,42910,49918,9284,7785,56610,3442,7483,4236,1717991,3112,11090184274263460
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Loading...
Main menu