Boklista 2019-2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
BOKLISTA MATTLIDENS GYMNASIUM 2019-2020
3
4
5
ÄMNE:KURS:LÄROMEDEL:
6
BIOLOGI1
Korall 1. Livet och evolutionen. (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen). Otava. ISBN 978-951-1-30417-3
OK
7
2
Korall 2. Ekologi och miljö. (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen). Otava. ISBN 978-951-1304180
OK
8
3
Korall 3. Cellen och ärftligheten.(Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen) Otava ISBN 978-951-1-30423-4.
OK
9
4
Korall 4. Människans biologi. (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen) Otava. ISBN 978-951-1-30424-1
OK
10
5
Korall 5. Biologins tillämpningar (Idänpirtti, Suutarinen,Tuominen) Otava ISBN 978-951-1-30425-8
OK
11
12
ENGELSKA1-4New Profiles Course 1-4 (Elovaara et al.)OK
13
5-6Meddelas av läraren i början av kursenOK
14
7-8Ingen bokOK
15
16
FILOSOFI1-2Öppna frågor 1 och 2 (Klockars, Silfvast, Teir, Österman) Nya upplagornaOK
17
3-4Öppna frågor 3 och 4 (Klockars, Silfvast, Teir, Österman)
18
OBS!Det är inte obligatoriskt att ha bok i kurserna
19
20
FINSKA"mofi": 1-3Sanasampo (Jalkanen, Pensar)OK
21
"mofi": 4-6Sanasampo (Jalkanen, Pensar)
22
"nyfi" 1-3Ovi auki 1,2,3 (Brännström et al.)OK
23
"nyfi" 4-6Ovi auki 4,5 (Brännström et al.)
24
25
FRANSKAB3: 1-2
Tendances A1, livre d'élève, Girardet, Pécheur et al., Clé international (2016), ISBN : 978-2-09-038525-0
26
B3: 3-4
Tendances A1, livre d'élève, Girardet, Pécheur et al., Clé international (2016), ISBN : 978-2-09-038525-0
27
B3: 5-11J’aime 3 franska
28
B2: 1-2
Tendances A1, livre d'élève, Girardet, Pécheur et al., Clé international (2016), ISBN : 978-2-09-038525-0
29
B2: 4-9J'aime 3 franska
30
31
FYSIK1Meddelas vid kursstart
32
2-5Tabletkoulu
33
6-7Fys för gymnasiet (Schildts&Söderström)
34
8Fysik 9 (Schildts&Söderström)
35
36
GEOGRAFI1
Nya Zenit 1. En värld i förändring. (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth, Ruth). Otava. 978-951-1-30191-2
37
2
Nya Zenit 2. Den blå planeten. (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth, Ruth). Otava. 978-951-1-30190-5
38
3Zenit 3. En gemensam värld. (Brander, Hiekka mm).Otava. 978-951-1-30192-9
39
4Zenit 4. Geomedia. (Brander, Hiekka mm.) Otava. 978-951-1-30193-6
40
41
HISTORIA1Civilisation (Gullberg, Lindholm)
42
2En värld-Internationella relationer(Gullberg,Lindholm)
43
3Självständighet? Finlands nyare historia (Lindholm)
44
4Kulturspår - en europeisk världsbild växer fram
45
46
HÄLSOKUNSKAP1PULS 1 - Hälsans byggstenar (Otava)
47
2PULS 2 - Människan, miljön och hälsan (Otava)
48
3PULS 3 - Hälsa och forskning (Otava)
49
50
KEMI1KE1. Kemi överallt. (Rautapää, Grönqvist) Tabletkoulu
51
2Mol2. Människans kemi och kemin i livsmiljön (Turpeenoja, Lehtiniemi) Otava
52
3Mol3. Reaktioner och energi (Turpeenoja) Otava
53
4Mol4. Material och teknologi (Turpeenoja) Otava
54
5Mol5. Reaktioner och jämvikt (Turpeenoja) Otava
55
7Ingen bok
56
MATEMATIK
57
GEMENSAM1Ma1 Gemensam, Tal och talföljder (Schildts&Söderströms) Finns digitalt
58
1MAOLs tabeller (Otava) Finns digitalt
59
MATEMATIK, KORT2Ma2 Kort Uttryck och ekvationer (Schildts & Söderströms) Finns digitalt
60
3Ma3 Kort Geometri (Schildts & Söderströms) Finns digitalt
61
4Ma4 Kort Matematiska modeller (Schildts & Söderströms) Finns digitalt
62
5Ma5 Kort Statistik och sannolikhet (Schildts& Söderströms) Finns digitalt
63
6Ma6 Kort Ekonomisk matematik (Schildts& Söderströms) Finns digitalt
64
7Ma7 Kort Matematisk analys (Schildts& Söderströms) Finns digitalt
65
8Meddelas av läraren då kursen börjar
66
9Meddelas av läraren då kursen börjar
67
MATEMATIK, LÅNG2-5Ma2 Lång - Ma5 Lång (Schildts&Söderströms)
68
6-10Ma6 Lång-Ma10 Lång (Schildts&Söderströms)
69
70
MODERSMÅL Åk 1 & 2Meddelas i början av terminen
71
OCH LITTERATURÅk 3Meddelas i början av terminen
72
73
MUSIK1Meddelas av läraren vid kursstart.
74
2Meddelas av läraren vid kursstart.
75
76
PSYKOLOGI1Sinne 1: Människans psykiska aktivitet och lärande (Degerman, Holm, Norkko)
77
2Sinne 2: Människan i utveckling (Hoffman, Holm, Åhs, Norkko)
78
3Insikt 3
79
4-5Insikt 4 och Insikt 5
80
6Abi psykologi (Karrasch, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo, Tynjälä, Norkko)
81
7PS Socialpsykologi (Järvinen,Tontti, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo, Norkko)
82
83
RELIGION1Religionens mångfald (LP2016, den gamla kan också användas om man råkar ha den.)
84
2Kristendomens mångfald / Kyrkan i tidens ström
85
3Religioner i vår värld
86
4Tro i Finland
87
5,6&7Ingen bok
88
8Repetitionsbok i religion (Tiimonen)
89
90
SAMHÄLLSLÄRA1Samhället (Enström, Hagman, Lindholm)
91
2Ekonomin (Lindholm, Ahlfors)
92
3
Integration - Finland, Europa och världen i förändring (Ojanen, Ahonen,Hongisto-Mäenpää m.fl.)
93
4Lag och rätt-medborgarens lagkunskap(Karppinen m.fl. Bonäs)
94
SPANSKAB3,kurs 1,2
Caminando 1 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
95
B3,kurs 3,4,5
Caminando 2 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
96
B3,kurs 6,7
Caminando 3 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
97
B3,kurs 8,9,10
Caminando 4 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
98
B2,kurs 1,2,3
Caminando 2 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
99
B2,kurs 4,5
Caminando 3 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
100
B2,kurs 6,7,8
Caminando 4 (Lärobok eller digital, fjärde upplagan, Widenström et al.,finns på www.adlibris.fi)
Loading...