รายชื่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ และผู้ป่วยทำหมัน คปสอ.ขุขันธ์2557
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
คำนำหน้าชื่อผู้ป่วยนามสกุลอายุ(ปี)HNANบ้านเลขที่หมู่ที่ การผ่าตัดวันที่ผ่าตัดทำแผลลักษณะแผลเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.
หมายเหุตเพิ่มเติม
2
นายเดชาสำเภา35120833-213กฤษณาExcision12/1/2559ทุกวันติดดีกฤษณา
3
น.ส.ลำไยแสนเสนา3320933955723411กฤษณาtubal resection10/7/2559ไม่ทุกวันติดดีกฤษณา
4
นายเทงเสียงเพราะ4596187-163กันทรารมย์Excision2/10/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
5
น.ส.ลลิตตาบุญเครือ17229,0968,14254/110กันทรารมย์appendectomy13/10/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
6
นางวิไลวรรณตนฉลาด31963348582835กันทรารมย์appendectomy27/10/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
7
น.ส.อ้อยใจสมร171437158636633กันทรารมย์appendectomy29/10/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
8
น.ส.ณัฐริการูปคุ้ม17688808689652กันทรารมย์appendectomy30/10/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
9
นายชาญตาดม่วง5518046686931624กันทรารมย์appendectomy30/10/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
10
นายรึกอาจภักดี471643469222187กันทรารมย์appendectomy17/11/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
11
นายปรึกนัยสว่าง471152309434787กันทรารมย์appendectomy24/11/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
12
น.ส.อรยาสีดำ17686439757718กันทรารมย์appendectomy6/12/2558ทุกวันติดดีบ่อทอง
13
นางใสรูปคุ้ม5213906998471682กันทรารมย์explore lap10/12/2558ทุกวันติดดีโคกโพนrefer sisaket
14
นางลำดวนอินธะหอม42113709985103/12กันทรารมย์appendectomy15/12/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
15
ด.ช.วสวัตติ์สุวรรณพรม7233877102341354กันทรารมย์appendectomy24/12/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
16
นางอำไพเสียงเพราะ295917110233915กันทรารมย์tubal resection25/12/2558ไม่ทุกวันติดดีโคกโพน
17
นางนุชเสารมิน4514487510284294กันทรารมย์appendectomy26/12/2558ทุกวันติดดีโคกโพน
18
นายสุทินคำเสียง56837118771235กันทรารมย์appendectomy30/1/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
19
นายเอกพรสางาม3921045989810710กันทรารมย์appendectomy31/1/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
20
นางเทวินเมืองจันทร์32126218126618910กันทรารมย์appendectomy12/2/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
21
น.ส.ศิวภรณ์ทองสนิท51141546-33กันทรารมย์excision26/2/2559ทุกวันไม่ติดโคกโพน
22
นายจรูญศักดิ์รูปคุ้ม26144318-1961กันทรารมย์excision8/3/2559ผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัด
23
น.ส.วิชุุดาทิศลี231313412118312กันทรารมย์appendectomy8/3/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
24
น.ส.วาริสาเสาศิลา2312513622324/111กันทรารมย์tubal resection12/3/2559ไม่ทุกวันติดดีโคกโพน
25
นายพิชัยไชยศรีษะ4116762622412811กันทรารมย์appendectomy12/3/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
26
น.ส.อลิษานันตะ1715170623421864กันทรารมย์appendectomy15/3/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
27
นางอำพรชัยวรรณ391550972821554กันทรารมย์tubal resection1/4/2559ไม่ทุกวันติดดีโคกโพน
28
นางเพ็ญวิไลสว่างภพ1957963087556กันทรารมย์tubal resection12/4/2559ไม่ทุกวันติดดีโคกโพน
29
นางลิตอ้นรัก561403244119558กันทรารมย์appendectomy19/5/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
30
นางเสงี่ยมเทียมจิตร601966554526659กันทรารมย์appendectomy6/6/2559ทุกวันติดดีโคกโพนruptured
31
นายนาจทิศลี3416158953247910กันทรารมย์appendectomy2/7/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
32
นางอุ่นคำไพเราะ411263576043216กันทรารมย์appendectomy24/7/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
33
น.ส.ศุจีราทิศลี28207891625987/110กันทรารมย์appendectomy31/7/2559ทุกวันติดดีโคกโพน
34
น.ส.มริษฏฏาฉุใจ26427007894710โคกเพชรTR6/10/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
35
นายเกียรติศักดิ์ดวงธนู15909698342186โคกเพชรappendectomy18/10/2558
36
นางแก้วมณีโพธิชัย56178218592966โคกเพชรappendectomy27/10/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
37
ด.ญ.ปวีณานิลทอง142253208719991โคกเพชรappendectomy31/10/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
38
นางสุวรรณีใจมนต์3911289888915010โคกเพชรtubal resection6/11/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
39
นางสมใจปิ่นหอม56117088-67โคกเพชรExcision10/11/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
40
นางหมายรัตนา571453539395682โคกเพชรappendectomy24/11/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
41
นายชัยมงคลใจเพ็ง1681638-187/111โคกเพชรExcision1/12/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
42
นางคำนวณสายสินธ์5674299971766โคกเพชรappendectomy15/12/2558ทุกวันติดดีโคกเพชร
43
น.ส.อังคณาแพงมา20707664971710โคกเพชรappendectomy17/1/2559ทุกวันติดดีโคกเพชร
44
น.ส.อำนวยคงยะมาศ33158403644991โคกเพชรtubal resection30/4/2559ทุกวันติดดีโคกเพชร
45
นางเอี้ยงพงษ์ศิลา6416301-23/17โคกเพชรexcision22/7/2559ทุกวันติดดีโคกเพชร
46
น.ส.ราตรีประคอง25675857861510จะกงappendectomy4/10/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 11 ตุลาตม.58 แผลแห้ง+ติดดี
47
ด.ช.ขวัญชัยสะบาย121400018154533จะกงappendectomy13/10/2558ไม่ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 24 ตุลาคม.58 แผลแห้ง+ติดดี
48
นางสุทนอุดร479141783131036จะกงappendectomy17/10/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 25 ตุลาคม.58 แผลแห้ง+ติดดี
49
น.ส.สมหมายสะดวก391792984404011จะกงtubal resection23/10/2558ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
50
น.ส.พัชนีย์พรมศรี29164678877384จะกงappendectomy5/11/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 12 พฤศจิกายน.58 แผลแห้ง+ติดดี
51
น.ส.สุภาวณีย์ทองปลิว15992769172686จะกงappendectomy15/11/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 22 พฤศจิกายน.58 แผลแห้ง+ติดดี
52
นายสมศักดิ์ประชุม462347449537257จะกงappendectomy28/11/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 6 ธันวาคม.58 แผลแห้ง+ติดดี
53
นายณัฐพงษ์อินสอด1914058210280786จะกงappendectomy25/12/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 1 มกราคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
54
นายเสียงใจมนต์599904910437312จะกงappendectomy31/12/2558ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 7 มกราคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
55
น.ส.อรยาิอนุรักษา1688611395144จะกงappendectomy14/1/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 21 มกราคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
56
น.ส.สมไสวบุญมา3121275970527/14จะกงtubal resection24/1/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 31 มกราคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
57
ด.ญ.รัตนากรปุยะติ1117995783366/28จะกงappendectomy29/1/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 59 แผลแห้ง+ติดดี
58
นายเหงี่ยมขันธ์วงศ์58337711351443จะกงappendectomy14/2/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 59 แผลแห้ง+ติดดี
59
น.ส.ทัศนาสาธุการ381571641814153/12จะกงappendectomy28/2/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 7 มีนาคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
60
ด.ญ.สุธิตาวิเศษเสาร์12138776222226/22จะกงappendectomy11/3/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 18 มีนาคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
61
นายธนาชัยโมทนา24237590374172จะกงappendectomy4/5/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 11 พฤษภาคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
62
น.ส.ประภาพันธ์แก้วแจ่ม3910206339391472จะกงappendectomy13/5/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 20 พฤษภาคม 59 แผลแห้ง+ติดดี
63
น.ส.ศิริญากรณ์ปรารภ346705040061039จะกงtubal resection16/5/2559ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
64
น.ส.ละมุดจันลา3614961144772610จะกงtubal resection5/6/2559ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
65
น.ส.ลักขณารังษี271561924763499จะกงappendectomy14/6/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 21 มิถุนายน 59 แผลแห้ง+ติดดี
66
น.ส.ทวิชโกฏิทอง3523660755461282จะกงtubal resection10/7/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 25 ตุลาคม.58 แผลแห้ง+ติดดี
67
ด.ญ.จนิสตาโกฏิทอง81785945703168จะกงappendectomy14/7/2559ทุกวันติดดีจะกงตัดไหมวันที่ 20 กรกฎาคม.59 แผลแห้ง+ติดดี
68
น.ส.พิมพ์ชนกทุนนาน215141-241ใจดีExcision30/10/2558ทุกวันติดดีใจดี
69
น.ส.วิมารถมมา41455509226347ใจดีappendectomy17/11/2558ทุกวันติดดีใจดี
70
ด.ญ.เบญจวรรณทะเวชรัมย์1410878492794910ใจดีappendectomy19/11/2558ทุกวันติดดีใจดีผู้ป่วยล้างแผลเองที่บ้าน มาตัดไหมวันที่ 26/11/2558
71
นางแอมพิปราย627995892841223ใจดีappendectomy19/11/2558ทุกวันติดดีใจดี
72
น.ส.น้ำฝนจันทร์อ่อน1710915110103217ใจดีappendectomy19/12/2558ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
73
น.ส.วนิดาคำวงค์1679127101752183ใจดีappendectomy23/12/2558ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
74
นางสาวบุตรเสมียน583660510294124/13ใจดีexplore lap26/12/2558ทุกวันติดดีใจดีrefer sisaket ผู้ป่วยมาตัดไหมวันที่ 3/1/2559
75
นายดารากรสอนพูด412351721030314910ใจดีappendectomy27/12/2558ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
76
น.ส.จิราพรแก่นเมือง2079544103941633ใจดีappendectomy30/12/2558ทุกวันติดดีใจดี
77
น.ส.มนีมูลจัด401015701468244ใจดีappendectomy17/2/2559ทุกวันติดดีใจดี
78
ด.ญ.ณัฐณิชาแพงบุญ1420838517583210ใจดีappendectomy26/2/2559ทุกวันติดดีใจดี
79
นางสมถวิลคงราช4154774206910711ใจดีappendectomy7/3/2559ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
80
ด.ช.พัชรกฤษฎ์พิมนุวงศ์7221342318612ใจดีappendectomy14/3/2559ทุกวันติดดีใจดี
81
ด.ญ.มนัสนันท์บุญมาพันธ์72211222520434ใจดีappendectomy21/3/2559ไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
82
นายประเสริฐสว่่างภพ411197492631874ใจดีappendectomy25/3/2559ทุกวันติดดีใจดี
83
ด.ญ.นภัสสรกลางมณี141095453000771ใจดีappendectomy8/4/2559ทุกวันติดดีใจดี
84
ด.ช.บารมีใจมนต์916952947441493ใจดีappendectomy13/6/2559ทุกวันติดดีใจดี
85
น.ส.ศิริภาสิงหะ16957635573127ใจดีappendectomy10/7/2559ทุกวันติดดีใจดี
86
ด.ญ.เบญจภรณ์ม้านิล131469757749589ดองกำเม็ดappendectomy1/10/2558ทุกวันติดดีกันจาน
87
ด.ญ.รัชดาภรณ์จิตพินิจพงศ์11150359784914710ดองกำเม็ดappendectomy4/10/2558ทุกวันติดดีกันจาน
88
นายศราวุธคำภูเวียง33105,2668,132661ดองกำเม็ดappendectomy12/10/2558ทุกวันติดดีกันจานไม่พบผู้ป่วยมาล้างแผล
89
น.ส.สุกัญญาปัญญา15111,4948,13824 /11ดองกำเม็ดappendectomy13/10/2558ทุกวันติดดีกันจาน
90
ด.ญ.ศศิกานต์ศรีระษา141089908214813ดองกำเม็ดappendectomy14/10/2558ทุกวันติดดีกันจาน
91
น.ส.ประมวลโคณบาล34121128855471/110ดองกำเม็ดtubal resection27/10/2558ทุกวันติดดีกันจาน
92
น.ส.ขอบฟ้าคำพินิจ1835657-288ดองกำเม็ดExcision27/10/2558ทุกวันติดดีกันจาน
93
นายถนอมใบขวัญ5112426997531715ดองกำเม็ดappendectomy6/12/2558ทุกวันติดดีกันจานruptured
94
นางธัญลักษณ์โคณบาล3516682056707ดองกำเม็ดtubal resection5/1/2559ทุกวันติดดีกันจาน
95
น.ส.ขอบฟ้าคำพินิจ1935657-288ดองกำเม็ดExcision14/1/2559ทุกวันติดดีกันจาน
96
น.ส.ปณิดาพลทา29233520586474ดองกำเม็ดtubal resection21/1/2559ทุกวันติดดีกันจาน
97
นางสมน้อยอินตา7322938311161515ดองกำเม็ดexcisional biopsy8/2/2559ทุกวันติดดีกันจาน
98
น.ส.พรรณทิภางามใส2910949713352111ดองกำเม็ดappendectomy14/2/2559ทุกวันติดดีกันจาน
99
นางสุกีอุดร532887216686810ดองกำเม็ดappendectomy23/2/2559ทุกวันติดดีกันจาน
100
น.ส.สุริสาอาจภักดี32166127178414811ดองกำเม็ดtubal resection27/2/2559ทุกวันติดดีกันจาน
Loading...
 
 
 
รายชื่อผู้ป่วย2559
สรุปข้อมูล2559
รายชื่อผู้ป่วย2560
รายชื่อผู้ป่วย2561
รายชื่อผู้ป่วย2562
รายชื่อผู้ป่วย2563
รายชื่องบ2558
สรุปข้อมูลถึงวันนี้ 2558
รายชื่อผู้ป่วย2557
สรุปข้อมูลถึง ณ วันนี้