สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลคณะEmailหมายเลขโทรศัพท์รหัสนักศึกษา
2
18/10/2017, 10:40:30นางสาวอรอร ภู่เจริญ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ora-orn.p@cmu.ac.th087-7173637
3
18/10/2017, 23:11:27นายกฤฒิเดช ธนงค์พิชเญศคณะสัตวแพทยศาสตร์kittidajtt@gmail.com956296022561410001
4
19/10/2017, 14:20:01นายปฏิภาณ ขาวจิตรคณะบริหารธุรกิจjom-pen@hotmail.com814218556571512089
5
19/10/2017, 14:34:53นางสาวจุฑามาศ ชยุตกุลศิริคณะมนุษยศาสตร์
juthamas21999@gmail.com
922902539600110025
6
19/10/2017, 15:01:30นางสาว
ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์
คณะการสื่อสารมวลชน
kanoon1koo@gmail.com
899399344601810061
7
19/10/2017, 15:20:36นางสาว
พันธ์นิภา สุจริตจิตร
คณะศึกษาศาสตร์psjubjub@gmail.com819987232590252008
8
19/10/2017, 16:39:29นายวรกันต์ อะทะคณะวิทยาศาสตร์
meng741258@gmail.com
610688064600510528
9
19/10/2017, 16:43:14นาง
พัทธนันท์ พิพิธนวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
phukanthong@gmail.com
895606687590252007
10
19/10/2017, 16:47:35นายณัฐกฤต ศรีปัญญาคณะศึกษาศาสตร์
pond_122539@hotmail.com
895197881590210298
11
19/10/2017, 17:09:22นางสาว
พิไรรักษ์ ฟ้าภูเจริญ
คณะนิติศาสตร์
pirairuk_fa@elearning.cmu.ac.th
923155529592010064
12
19/10/2017, 18:05:52นาย
อนุสรณ์ นามประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
paul_ans83@yahoo.com
832951195590252014
13
19/10/2017, 21:55:37นางสาว
ชิดชนก ตียาสุนทรานนท์
คณะมนุษยศาสตร์
shelldon.tung@gmail.com
909319550590110210
14
20/10/2017, 0:58:47นายภาณุพงศ์ ใจรักษาคณะการสื่อสารมวลชน
Panupong.jairaksa@gmail.com
830361193571810133
15
20/10/2017, 8:55:13นายกีรติ กรุงศรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Krungsrikeerati@gmail.com
957154711571910077
16
20/10/2017, 9:49:52นายบรรจง. อาจคำคณะสัตวแพทยศาสตร์vet018@yahoo.com861146377581431018
17
20/10/2017, 10:02:01นางสาวกรรณิการ์ พรมจีนคณะสัตวแพทยศาสตร์
hongkannikar@hotmail.com
876570434591451007
18
20/10/2017, 10:45:51นายพัสกร โตวตระกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์
patsakorn_tow@cmu.ac.th
850407809590610644
19
20/10/2017, 10:49:52นายจิรวัฒน์ ไหลวิวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์nanjirawat@gmail.com628038186600110167
20
20/10/2017, 10:50:37นางสาวสุภาพร สมรูปคณะสัตวแพทยศาสตร์
Supaporn.vet@gmail.com
830752124591431014
21
20/10/2017, 11:13:45นางสาว
สกุลรัตน์ ไตรสกุลไกวัล
คณะการสื่อสารมวลชน
sakulrat_papawadee@outlook.co.th
992429329591810199
22
20/10/2017, 12:24:36นายธนทัต วรวีระวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
littleboy33684@hotmail.com
629933264590610621
23
20/10/2017, 15:04:55นางสาวorapun arjkumpaคณะสัตวแพทยศาสตร์
arjkumpa@hotmail.com
986454456591451010
24
20/10/2017, 15:35:20นายภานุวัฒน์ แสงนาคคณะวิศวกรรมศาสตร์
Panuwat580610078@gmail.com
951838114580610078
25
20/10/2017, 15:36:19นางสาวศิรประภา ไชยวงค์คณะเกษตรศาสตร์Sirapraj@hotmail.com951838114580810333
26
20/10/2017, 20:33:49นางธนัฏฐา วุฒิวณิชย ์คณะศึกษาศาสตร์
teacherpui007@hotmail.com
817468628590252002
27
22/10/2017, 15:52:36นาย
เวชพิสิฐ ธนาวุฒิสวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจvejbhisit_th@cmu.ac.th936935222601512168
28
24/10/2017, 18:39:51นางสาวกุสุมา แก้วแสงคณะบริหารธุรกิจ
kusumar.pp@gmail.com
888184012601510026
29
24/10/2017, 18:46:31นายChana Srisuttha คณะบริหารธุรกิจ
Chana_srisuttha@cmu.co.th
851065423591532007
30
24/10/2017, 20:14:37นายกานต์ ศิริรัตนพันธคณะบริหารธุรกิจ
cms.karn1978@gmail.com
952049475591532002
31
24/10/2017, 20:32:01นาง
จิตติวรรณ เอมมณีรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
chittiwan_em@cmu.ac.th
922462339591532188
32
24/10/2017, 20:48:32นางสาวสุกัญญา จอมคีรีคณะบริหารธุรกิจ
annyynna009@outlook.co.th
096-6818478601532075
33
25/10/2017, 8:45:45นางพัฒนา สิทธิสงครามคณะบริหารธุรกิจ
maithaitour@yahoo.com
064-2891935591532030
34
25/10/2017, 12:00:14นางสาววารุณี เหมืองหม้อคณะบริหารธุรกิจ
warunee.mu@gmail.com
875686932591532114
35
25/10/2017, 12:02:55นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิคณะบริหารธุรกิจ
ืnamfouyy@gmail.com
947106380591532069
36
25/10/2017, 12:43:53นายธนกานต์ แก้วสลุดคณะบริหารธุรกิจimsmrnay@gmai.com884232934591532077
37
25/10/2017, 13:03:04นายชญช์ ธนัญชัยคณะบริหารธุรกิจ
chontanunchai@gmail.com
947451642591532006
38
25/10/2017, 13:04:16นางสาว
ทิพยวรรณ จักรเทพวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์
tchakthepwong@gmail.com
899567681580132038
39
25/10/2017, 19:26:43นางสาวลักษมณ เพิ่มทวีคณะบริหารธุรกิจ
lagsamon.p@gmail.com
933541651571510224
40
25/10/2017, 19:28:13นางสาวณิชา อำนาจรัตน์คณะบริหารธุรกิจ
nichaamnatrat@gmail.com
882378014571510103
41
25/10/2017, 20:00:26นาย
แก้วบุตรา สิงห์ประทุม
คณะบริหารธุรกิจ
xaybanpa@hotmail.com
958645413591532280
42
27/10/2017, 11:33:54นาง
วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
คณะบริหารธุรกิจ
wiphawan@qualityceramic.com
800012211ุ601551004
43
27/10/2017, 11:35:06นายอดิศร ฉายแสงคณะบริหารธุรกิจadisorn_c@cmu.ac.th815858286ุ601551005
44
27/10/2017, 21:48:56นางสาวณัฐมน พรหมสีดาคณะเศรษฐศาสตร์
maylody559@gmail.com
802319980581610100
45
29/10/2017, 12:37:47นายนนทวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ
Nonthakeepswalking@gmail.com
899541461ธงชัยสิทธิโชค
46
29/10/2017, 13:00:22นาย
นนทวัฒน์ ธงชัยสิทธิโชค
คณะบริหารธุรกิจ
Nonthakeepswalking@gmail.com
899541461591532081
47
30/10/2017, 18:13:15นางสาวณิชา อำนาจรัตน์คณะบริหารธุรกิจ
nichaamnatrat@gmail.com
882378014571510103
48
31/10/2017, 13:01:58นายนรเศรศฐ ศรีธานีคณะบริหารธุรกิจ
noris3003@hotmail.com
854825789ุ601551003
49
31/10/2017, 13:35:14นายณัฐนัย วุธนูคณะบริหารธุรกิจ
2kd.natthanai@gmail.com
816056995581532096
50
31/10/2017, 21:25:11นางสาวเพ็ญศรี คงเสน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
opor-pp_ny@hotmail.com
967271409601910228
51
12/4/2018, 19:42:38นายชาญวุฒิ แสงโพธิ์คณะวิทยาศาสตร์
hunster2527_@hotmail.com
913804083600510187
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu