Danh sách cửa hàng Điện máy xanh áp dụng giảm giá 30% khăn ướt Mamamy 80 tờ không mùi, có nắp
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO NTD - GIẢM 30% SO VỚI GIÁ BÁN NIÊM YẾT CỦA HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH TRÊN TOÀN QUỐC
ÁP DỤNG KHI MUA KHĂN ƯỚT MAMAMY LOẠI 80 TỜ KHÔNG MÙI, CÓ NẮP
2
STT
Tên Hệ thống
Tên siêu thịĐịa chỉ
3
1
Bach Hoa Xanh
BHX 20 Duong So 620 Duong So 6, Khu Pho 5, P. Binh Hung Hoa B, Q. Binh Tan
4
2
Bach Hoa Xanh
BHX 26/10 Tran Van Muoi26/10 Tran Van Muoi , xa xuan thoi dong , hoc mon
5
3
Bach Hoa Xanh
BHX 41/3 Tran Van Muoi41/3 Tran Van Muoi , xa xuan thoi dong , hoc mon
6
4
Bach Hoa Xanh
BHX 110 Tan Chanh Hiep110 Tan Chanh Hiep 36 Phuong Tan Chanh Hiep Quan 12
7
5
Bach Hoa Xanh
BHX 1036 Nguyen Van Qua1036 Nguyen Van Qua , Phuong dong hung thuan quan 12.
8
6
Bach Hoa Xanh
BHX 77H/1 Nguyen Anh Thu77H/1 Nguyen Anh Thu, phuong hiep thanh , quan 12
9
7
Bach Hoa Xanh
BHX 231-233 Ap Chien Luoc231-233 Ap Chien Luoc, P.Binh Hung Hoa A, Q.Binh Tan, Tp.HCM
10
8
Bach Hoa Xanh
BHX 523A - 523B Ma Lo523A - 523B Ma Lo, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, Tp, HCM
11
9
Bach Hoa Xanh
BHX 537 Le Van Quoi537 Le Van Quoi, Phuong Binh Tri Dong A, Quan Binh Tan, TP.Ho Chi Minh
12
10
Bach Hoa Xanh
BHX 20 Truong Phuoc Phan
20 Truong Phuoc Phan, Khu Pho 7, Phuong Binh Tri Dong, Quan Binh Tan, Tp.Ho Chi Minh
13
11
Bach Hoa Xanh
BHX 393 Huong Lo 3393 Huong Lo 3, Phuong Binh Hung Hoa, Quan Binh Tan, Tp.Ho Chi Minh
14
12
Bach Hoa Xanh
BHX 473/4A Tinh Lo 10473/4A Tinh Lo 10, P. Binh Tri Dong B, Quan Binh Tan, TP.Ho Chi Minh
15
13
Bach Hoa Xanh
BHX 220B Le Van Quoi220B Le Van Quoi, KP.16, P.Binh Hung Hoa A, Q.Binh Tan, TP.Ho Chi Minh
16
14
Bach Hoa Xanh
BHX 79 Duong so 179 Duong so 1, Khu pho 16, P.Binh Hung Hoa A, Q.Binh Tan, TP.Ho Chi Minh
17
15
Bach Hoa Xanh
BHX 175 Le Dinh Can175 Le Dinh Can, P.Tan Tao, Q.Binh Tan, Tp.Ho Chi Minh
18
16
Bach Hoa Xanh
BHX 52 Truong Phuoc Phan52 Truong Phuoc Phan, Phuong Binh Tri Dong A, Quan Binh Tan, Tp.HCM
19
17
Bach Hoa Xanh
BHX 261A Le Dinh Can261A Le Dinh Can, Khu pho 1, Phuong Tan Tao, Quan Binh Tan
20
18
Bach Hoa Xanh
BHX 201 Go Xoai201 Go Xoai, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan
21
19
Bach Hoa Xanh
BHX 270 Dat Moi270 Dat Moi, khu pho 6, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan ,TP. HCM
22
20
Bach Hoa Xanh
BHX 29 Ao Doi29 Ao Doi, khu pho 6, P. Binh Tri Dong A, Q. Binh Tan, Tp. HCM
23
21
Bach Hoa Xanh
BHX Khu pho 1 duong 18BSo 47, khu pho 1, duong 18B, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
24
22
Bach Hoa Xanh
BHX 294C Ma Lo294C Ma Lo, KP1, P. Binh Tri Dong A, Q. Binh Tan, TP HCM
25
23
Bach Hoa Xanh
BHX So 2 Duong 16So 2, Duong 16, KP 9, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
26
24
Bach Hoa Xanh
BHX 131 Chien Luoc131 Chien Luoc, KP 16, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan, TP.HCM
27
25
Bach Hoa Xanh
BHX Lo A65/II - A72/II
Lo A65/II - A72/II, duong so 4, KCN Vinh Loc, P. Binh Hung Hoa B, Q. Binh Tan , TP.HCM
28
26
Bach Hoa Xanh
BHX 175C duong so 8175C duong so 8, KP 20, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP.HCM
29
27
Bach Hoa Xanh
BHX 601 Ten Lua601 Ten Lua, KP2, P. Binh Tri Dong B, Q. Binh Tan, TP. HCM
30
28
Bach Hoa Xanh
BHX 102-102A Mieu Go Xoai102-102A Mieu Go Xoai, KP23, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan ,TP HCM
31
29
Bach Hoa Xanh
BHX 15 Duong so 115 Duong so 1, KP. 27, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
32
30
Bach Hoa Xanh
BHX 129 Duong so 4129 Duong so 4, KP9. P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
33
31
Bach Hoa Xanh
BHX 81 duong Kenh Nuoc Den
81 duong Kenh Nuoc Den, KP. 06, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
34
32
Bach Hoa Xanh
BHX 568 Le Van Quoi568 Le Van Quoi, KP.11, P.Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
35
33
Bach Hoa Xanh
BHX 456-458-460 Le Van Quoi
456-458-460 Le Van Quoi, KP. 23, P.Binh Hung Hoa A, Q.Binh Tan, Tp.HCM
36
34
Bach Hoa Xanh
BHX 15B Duong 5C15B, Duong 5C, KP. 20, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
37
35
Bach Hoa Xanh
BHX 134E Go Xoai134E Go Xoai, KP11, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP. HCM
38
36
Bach Hoa Xanh
BHX 39 Ap Chien Luoc39 Ap Chien Luoc, KP. 4, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, Tp. HCM
39
37
Bach Hoa Xanh
BHX 103 Ma Lo103 Ma Lo, KP.8, P. Binh Tri Dong A, Q. Binh Tan, Tp.HCM
40
38
Bach Hoa Xanh
BHX 483 Ma Lo483 Ma Lo, KP.01, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP.HCM
41
39
Bach Hoa Xanh
BHX 348 Tan Hoa Dong348 Tan Hoa Dong, KP 12, P.Binh Tri Dong, Q. Binh Tan, Tp.HCM
42
40
Bach Hoa Xanh
BHX 132 lien khu 10-11132 lien khu 10-11, KP.10, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan, TP.HCM
43
41
Bach Hoa Xanh
BHX 40 Truong Phuoc Phan40 Truong Phuoc Phan, KP.18, P.Binh Tri Dong, Q. Binh Tan, Tp.HCM
44
42
Bach Hoa Xanh
BHX So 925 Tan Ky Tan QuySo 925 Tan Ky Tan Quy, KP.2, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP HCM
45
43
Bach Hoa Xanh
BHX So 11 Mieu Go XoaiSo 11, Mieu Go Xoai, KP12, P. Binh Hung Hoa A, Q. Binh Tan, TP HCM
46
44
Bach Hoa Xanh
BHX So 920 Huong Lo 2So 920 Huong Lo 2, KP6, P. Binh Tri Dong A, Q. Binh Tan, TP HCM
47
45
Bach Hoa Xanh
BHX 96-98 Truong Phuoc Phan
96-98 Truong Phuoc Phan, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan, TP HCM
48
46
Bach Hoa Xanh
BHX 19/97B Duong Lo Tu
19/97B, Duong Lo Tu, Khu Pho 2, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, TP HCM
49
47
Bach Hoa Xanh
BHX 869 Huong Lo 2869 Huong Lo 2, Phuong Binh Tri Dong A, Quan Binh Tan, TP HCM
50
48
Bach Hoa Xanh
BHX 730/54 Le Duc Tho730/54 Le Duc Tho, P. 15, Q. Go Vap
51
49
Bach Hoa Xanh
BHX 871 Au Co871 Au Co, Tan Phu
52
50
Bach Hoa Xanh
BHX 338 Thach Lam338 Thach Lam, Tan Phu
53
51
Bach Hoa Xanh
BHX 79 Cau Xeo79 Cau Xeo, Tan Phu
54
52
Bach Hoa Xanh
BHX 193-195 Duong Van Duong
193-195 Duong Van Duong, Tan Phu
55
53
Bach Hoa Xanh
BHX 331-333-335 Tan Huong
331-333-335 Tan Huong, Tan Phu
56
54
Bach Hoa Xanh
BHX 346-348 Tan Huong346-348 Tan Huong, Tan Phu
57
55
Bach Hoa Xanh
BHX 615 Tan Ky Tan Quy615 Tan Ky Tan Quy, Tan Phu
58
56
Bach Hoa Xanh
BHX 113 To Hieu113 To Hieu, Tan Phu
59
57
Bach Hoa Xanh
BHX 17 Quan tre17 Quan tre. Phuong trung my tay, quan 12
60
58
Bach Hoa Xanh
BHX 170 Trinh thi mien170 Trinh thi mien, xa thoi tam thon hoc mon
61
59
Bach Hoa Xanh
BHX 95 Tran Van Muoi95 Tran Van Muoi , xa xuan thoi thuong , hoc mon
62
60
Bach Hoa Xanh
BHX 138 Ly Thanh Tong138 Ly Thanh Tong, Phuong Hiep Tan, Q Tan Phu
63
61
Bach Hoa Xanh
BHX 16 Vo Cong Ton16 Vo Cong Ton, Phuong Tan Quy, Q Tan Phu
64
62
Bach Hoa Xanh
BHX 287 Phan Anh287 Phan Anh Phuong Hiep Tan, Q Tan Phu
65
63
Bach Hoa Xanh
BHX Duong so 27Duong so 27 Phuong Son Ky Q Tan Phu
66
64
Bach Hoa Xanh
BHX 216 Kenh 19 thang 5216 Kenh 19 thang 5 Phuong Tay Thanh Q Tan Phu
67
65
Bach Hoa Xanh
BHX 54 Duong Duc Hien54 Duong Duc Hien Phuong Tay Thanh Q Tan Phu
68
66
Bach Hoa Xanh
BHX 03 Pham Quy Thich03 Pham Quy Thich P Tan Quy Q Tan Phu
69
67
Bach Hoa Xanh
BHX 03 Son Ky03 Son Ky, Phuong Son Ky, Q Tan Phu
70
68
Bach Hoa Xanh
BHX 260E Phan Anh260 E Phan Anh, Phuong Hien Tan , Q Tan Phu
71
69
Bach Hoa Xanh
BHX 363 Le Trong Tan363 Le trong tan, phuong son ky, tan phu
72
70
Bach Hoa Xanh
BHX 204-206 Kenh Tan Hoa204-206 kenh tan hoa - Phuong phu trung, Tan phu
73
71
Bach Hoa Xanh
BHX 336 Thoai Ngoc Hau336 Thoai Ngoc Hau, P Phu Thanh, Tan Phu
74
72
Bach Hoa Xanh
BHX 14 Duong So 214 Duong So 2, P. Binh Hung Hoa, Q. Binh Tan
75
73
Bach Hoa Xanh
BHX 987 Tinh Lo 10987 Tinh Lo 10, Khu Pho 8, P. Tan Tao, Q. Binh Tan
76
74
Bach Hoa Xanh
BHX 45 Lien Khu 1 - 645 Lien Khu 1 - 6, Khu Pho 1, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan
77
75
Bach Hoa Xanh
BHX D11/5 Quach DieuD11/5 Quach Dieu, Ap 4, Xa Vinh Loc A, H. Binh Chanh
78
76
Bach Hoa Xanh
BHX 123 Duong So 11123 Duong So 11, Khu Pho 4, P. Binh Hung Hoa, Q. Binh Tan
79
77
Bach Hoa Xanh
BHX 690A Huong Lo 2690A Huong Lo 2, P. Binh Tri Dong A, Q. Binh Tan
80
78
Bach Hoa Xanh
BHX 423 Binh Thanh423 Binh Thanh, P. Binh Hung Hoa B, Q. Binh Tan
81
79
Bach Hoa Xanh
BHX 78 Bui Duong Lich78 Bui Duong Lich, Khu Pho 1, P. Binh Hung Hoa B, Q. Binh Tan
82
80
Bach Hoa Xanh
BHX 442 Tan Hoa Dong442 Tan Hoa Dong, Khu Pho 5, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan
83
81
Bach Hoa Xanh
BHX 54 Tran Dai Nghia54 Tran Dai Nghia, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
84
82
Bach Hoa Xanh
BHX 4 Tran Thanh Mai4 Tran Thanh Mai, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
85
83
Bach Hoa Xanh
BHX 716A Ten Lua716A Ten Lua, P. Binh Tri Dong B, Q. Binh Tan
86
84
Bach Hoa Xanh
BHX 1647 Tinh Lo 101647 Tinh Lo 10, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
87
85
Bach Hoa Xanh
BHX 163 Cau Kinh163 Cau Kinh, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
88
86
Bach Hoa Xanh
BHX 9A Nguyen Van Cu9A Nguyen Van Cu, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
89
87
Bach Hoa Xanh
BHX 36 Duong So 836 Duong So 8, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
90
88
Bach Hoa Xanh
BHX 164 Bui Tu Toan164 Bui Tu Toan, P. An Lac, Q. Binh Tan
91
89
Bach Hoa Xanh
BHX 314A Huong Lo 80314A Huong Lo 80, Khu Pho 3, P. Binh Hung Hoa B, Q. Binh Tan
92
90
Bach Hoa Xanh
BHX 223 Lien Khu 4 - 5223 Lien Khu 4 - 5, Khu Pho 5, P. Binh Hung Hoa B, Q. Binh Tan
93
91
Bach Hoa Xanh
BHX 97 Khieu Nang Tinh97 Khieu Nang Tinh, P. An Lac A, Q. Binh Tan
94
92
Bach Hoa Xanh
BHX 12 Chien Luoc12 Chien Luoc, Khu Pho 13, P. Binh Tri Dong Q. Binh Tan
95
93
Bach Hoa Xanh
BHX 355 Tan Hoa Dong355 Tan Hoa Dong, Khu Pho 13, P. Binh Tri Dong, Q. Binh Tan
96
94
Bach Hoa Xanh
BHX 42 Duong 26 Thang 342 Duong 26 Thang 3, P. Binh Hung Hoa, Q. Binh Tan
97
95
Bach Hoa Xanh
BHX 90 Tay Lan90 Tay Lan, P. Binh Tri Dong A, Q. Binh Tan
98
96
Bach Hoa Xanh
BHX 502 Ho Hoc Lam502 Ho Hoc Lam, P. An Lac, Q. Binh Tan
99
97
Bach Hoa Xanh
BHX 4423 Nguyen Cuu Phu4423 Nguyen Cuu Phu, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan
100
98
Bach Hoa Xanh
BHX 46 Ten Lua46 Ten Lua, P. An Lac A, Q. Binh Tan
Loading...