สรุปHICIศรีเชียงใหม่03W4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน (HI) อำเภอศรีเชียงใหม่
2
สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2561 (24 - 30 มีค 2561)
3
4
ตำบลพานพร้าวสถานบริการหมู่บ้าน/ชุมชนHI
ผลประเมิน
5
รพ.ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่ หมู่ 1
5.00สีเหลือง29
ค่า HI <5
6
ศรีเชียงใหม่ หมู่ 2
4.12สีเขียว
7
ศรีเชียงใหม่ หมู่ 3
4.00สีเขียว9
ค่า HI 5 - 10
8
เจียมปรางค์ หมู่ 4
3.52สีเขียว
9
สพานทอง หมู่ 53.77สีเขียว0
ค่า HI >10
10
ยอยไฮ หมู่ 63.00สีเขียว
11
โนนสง่า หมู่ 73.00สีเขียว5
ยังไม่บันทึกข้อมูล
12
โนนสง่า หมู่ 82.70สีเขียว
13
หนองแวง หมู่ 93.96สีเขียว
14
พานพร้าว หมู่ 103.00สีเขียว
15
หัวทราย หมู่ 113.00สีเขียว
16
หัวทราย หมู่ 124.00สีเขียว
17
ศรีเชียงใหม่ หมู่ 13
3.42สีเขียว
18
ศรีเชียงใหม่ หมู่ 14
2.00สีเขียว
19
โนนสง่า หมู่ 153.45สีเขียว
20
ตำบลหนองปลาปากรพ.สต.หนองปลาปากหนองปลาปาก หมู่ 12.36สีเขียว
21
โนนสวรรค์ หมู่ 21.25สีเขียว
22
ดอนก่อ หมู่ 31.14สีเขียว
23
ขุมคำ หมู่ 54.38สีเขียว
24
ไทยสามัคคี หมู่ 64.22สีเขียว3.85
(บ้านไทยสามัคคีบันทึกช่องนี้)
25
4.59
(บ้านโพนงามบันทึกช่องนี้)
26
ดอนก่อ หมู่ 105.77สีเหลือง
27
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์นาโพธิ์ หมู่ 42.60สีเขียวพื้นที่ที่สำรวจ/จำนวนหมู่บ้านผลการประเมิน
28
เสียว หมู่ 72.50สีเขียวHI <5HI 5 - 10HI >10
29
ดงบัง หมู่ 82.90สีเขียวจำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
30
จำปาทอง หมู่ 90.00สีเขียวตำบลพานพร้าว15
หมู่บ้าน
1493.3316.6700.00
31
ตำบลพระพุทธบาทรพ.สต.พระพุทธบาทพระบาท หมู่ 1
ยังไม่บันทึก
ตำบลหนองปลาปาก10
หมูู่บ้าน
990.00110.0000.00
32
สะพานพุทธ หมู่ 2
ยังไม่บันทึก
ตำบลพระพุทธบาท10
หมู่บ้าน
220.00330.0000.00
33
โคกซวก หมู่ 3
ยังไม่บันทึก
ตำบลบ้านหม้อ8
หมู่บ้าน
450.00450.0000.00
34
ไทรงาม หมู่ 7
ยังไม่บันทึก
รวม43
หมู่บ้าน
2967.44920.9300.00
35
ห้วยช้างเผือก หมู่ 9
ยังไม่บันทึก
36
รพ.สต.บ้านห้วยไฮไทยเจริญ หมู่ 42.94สีเขียว
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2560
37
วังน้ำมอก หมู่ 57.23สีเหลืองพื้นที่/จำนวนผู้ป่วยหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย/เดือนที่พบผู้ป่วย
38
ลุมพินี หมู่ 67.48สีเหลืองตำบลพานพร้าว0ราย
39
ปูดดู่ หมู่ 810.00สีเหลืองตำบลหนองปลาปาก0ราย
40
ห้วยไฮ หมู่ 101.54สีเขียวตำบลพระพุทธบาท0ราย
41
ตำบลบ้านหม้อรพ.สต.บ้านหม้อบ้านหม้อ หมู่ 11.36สีเขียวตำบลบ้านหม้อ0
42
บ้านหม้อ หมู่ 22.57สีเขียวรวม0ราย
43
ป่าสัก หมู่ 35.26สีเหลือง
44
ทุ่งสว่าง หมู่ 56.65สีเหลือง
45
บ้นหม้อ หมู่ 73.63สีเขียว
46
บ้านหม้อ หมู่ 85.34สีเหลือง
47
รพ.สต.บ้านท่ากฐินท่ากฐิน หมู่ 46.52สีเหลือง
48
ยางคำ หมู่ 61.96สีเขียว
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
HI
สรุปCI
บันทึกCIพานพร้าว
บันทึกCIหนองปลาปาก
บันทึกCIพระพุทธบาท
บันทึกCIบ้านหม้อ
 
 
Main menu