ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
Každý se můžete zapsat, buďte vítáni! Vaší odpovědností je pouze přijít včas a do mikrofonu číst určený text z Bible.
3
Těšíme se na spolupráci! Prosíme, zapište se do volné kolonky ke čtení. Pokud na místě bude více lidí, kteří se chtějí
4
zapojit do čtení, prosím čtěte jen kratší dobu a umožněte jim se s Vámi vystřídat.
5
6
Pokyny pro pořadatele, odpovědné za průběh jednotlivých hodin, najdete dole pod tabulkou.
7
8
časodpovědný za hodinu
9
začátek konecJméno a příjmeníčíslo mobilu, příp. jiné poznámkyč. mobilu
10
11
13,3013,40úvod Miloš Kolovratník a dále paní ŽáčkováPetr Horáčekp. Šilar se omluvil, DS
12
13,4013,50732373573
13
13,5014,00
14
14,0014,10Rosťa a Dája Staňkovi602323941případně si mohu s někým hodinu vyměnit
15
14,1014,20paní Bartošová739635594
16
14,2014,30paní Rerychová608528553
17
14,3014,40paní Ginzlová604550963
18
19
14,4014,50Kamil Vystavěl
20
14,5015,00paní Tomšová724305640775025617
21
15,0015,10paní Dolečková776615614
22
15,1015,20Barča Němečková604393658
23
15,2015,30
24
15,3015,40Daniela Horáčková603531138
25
15,4015,50Jakub Brdíčko
26
15,5016,00Čech František739927950David Smyčka
27
16,0016,10Josef Doleček731171288608731830
28
16,1016,20
29
16,2016,30
30
31
Za každou jednotlivou hodinu odpovídá jedna osoba. Jaký má úkol:
32
- přijde na místo 10 minut před svou hodinou
33
- znát telefonní čísla dalších odpovědných osob
34
- koordinuje ty, kdo čtou, a když nepřijdou, čte místo nich. Když přijde více lidí na čtení, domluví s nimi, aby se vystřídali.
35
Ať čte každý, kdo přišel, i kdyby jen chvilku!
36
- pozvat ty, kdo stojí kolem, zda se nechtějí zapojit do čtení a dát jim přednost
37
- odpovědné osoby: dejte pozor, ať se nezapovídáte a neunikne Vám, že máte řešit střídání atd. Mluvte s lidmi, ale dávejte si pozor na čas
38
a povinnosti... :-)
39
- dohlédněte na to, když se má číst další oddíl z jiného překladu Bible, aby vyměnil v pravý čas správný výtisk Bible
40
- na čtecím pultu budou vytištěné velké nápisy s uvedením biblické knihy, která se zrovna čte. Když se jedna biblická kniha dočte a přejde se na další,
41
tak sundáte předešlý nápis a vyvěsíte místo něj další.
42
- dejte taky trochu pozor na věci, aparaturu, nenechte to zmoknout atd.
43
- kdyby nepřišla zapsaná odpovědná osoba po Vás, zavolejte jí, nebo někomu kdo by ji mohl zastoupit. Pokud možno neodejděte, dokud není nikdo,
44
kdo to po Vás převezme.
45
- mějte na sobě pověšené označení "Pořadatel"
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100