(หลัง) แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2.2 สายโคแอคเชียล(4/6) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
TimestampEmail AddressScoreชื่อ-สกุล
2
2/1/2019 20:03:5939820@anc.ac.th17 / 20
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
3
2/1/2019 20:49:5339912@anc.ac.th18 / 20
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
4
2/1/2019 21:01:4039940@anc.ac.th18 / 20นายอภิวัฒน์ ทานุมา
5
2/1/2019 21:21:5042773@anc.ac.th18 / 20
นางสาวรุจิรา สุขสะอาด
6
2/1/2019 21:31:5539783@anc.ac.th18 / 20สโรชินี ศรีพลาย
7
2/1/2019 21:32:5840208@anc.ac.th18 / 20ศิวกร เห็มสุข
8
2/1/2019 21:43:0839833@anc.ac.th18 / 20
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
9
2/1/2019 22:19:4640052@anc.ac.th17 / 20น.ส. ณัชชา พละศูนย์
10
2/1/2019 22:48:2140158@anc.ac.th15 / 20นัสนันท์ คูณค้ำ
11
2/2/2019 7:32:4340253@anc.ac.th19 / 20นายกิตติธัช บังอร
12
2/22/2019 9:29:0240186@anc.ac.th10 / 20นายคมกริช บาระมี
13
3/5/2019 9:20:1739876@anc.ac.th5 / 20
รัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
14
3/7/2019 8:04:1539802@ANC.ac.th8 / 20นาย ณัฐพล นิระพันธ์
15
3/7/2019 20:04:1240230@anc.ac.th13 / 20ทวีทรัพย์ สาคร
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...