ทะเบียนคุมคำสั่ง สสอ.หนองกี่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนคุมคำสั่ง สสอ.หนองกี่ ปีงบประมาณ 2562
2
ที่ลงวันที่เรื่องผู้รับผิดชอบ
3
12 มค.62คำสั่งทันตะปฏิบัติงานบริการประชาชนต่างหน่วยบริการสมศักดิ์
4
220 มค 62คำสั่ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินสมศักดิ์
5
320 มค 62คำสั่ง พตส ป โทสมศักดิ์
6
421 มค 62
คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สมศักดิ์
7
529/1/25562คำสั่งทัันตะ หนองไผ่ เดือน กุมภาพันธ์ 62อัญญารัตน์
8
631/1/2562คำสั่งทัันตะ โคกสว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 62
9
720/2/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.โคกสว่าง เดือน มีนาคม 62
10
8คำสั่งทัันตะ หนองไผ่ เดือน กุมภาพันธ์ 62สมศักดิ์
11
91/2/2562คำสั่งทัันตะ บุกระสัง เดือน กุมภาพันธ์ 62สำเริง
12
1027/2/2562เวรรักษาเดือน มีนาคม 2562
13
1127/2/2562คำสั่งทัันตะ หนองไผ่ เดือน มีนาคม 62สมศักดิ์
14
121/3/2562คำสั่งทัันตะ บุกระสัง เดือน มีนาคม 62สำเริง
15
148 มี.ค.2562ซื้อวัสดุสำนักงานบรรณรต
16
158 มี.ค.2562คำสั่ง ข้อร้องเรียนสมศัักดิ์
17
1629/3/2562คำสั่งทัันตะ หนองไผ่ เดือน เมษายน 62อัญญารัตน์
18
1729/03/2562คำสั่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนเมษายน 62
19
1829/03/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.โคกสว่าง เดือน เมษายน 62กุลวดี
20
1929/03/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.โคกสว่าง เดือน เมษายน 62สมศักดิ์
21
2030/03/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.บุกระสัง เดือน เมษายน 63สำเริง
22
2109/04/2562คำสั่งอยู่เวรจุดตรวจ สงกรานต์วิภาวรรณ
23
2222/04/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.โคกสว่าง เดือน พฤษภาคม 62
24
2323/04/2562คำสั่งทัันตะ หนองไผ่ เดือน พฤษภาคม 62อัญญารัตน์
25
2423/04/2562คำส่งเวรรักษา พฤษภาคมสมศักดิ์
26
2529/04/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.บุกระสัง เดือน พฤษภาคม 6๒สำเริง
27
2629/04/2562คำสั่งเวรรักษาทันตกรรม รพ.สต.ดอนอะราง เดือนพฤษภาคม 2562เกษศิรินทร์
28
2727/05/2562คำสั่งเวรรักษาทันตกรรม รพ.สต.โคกสว่าง เดือนมิถุนายน 2562กุลวดี
29
2827/05/2562คำสั่งเวรรักษาทันตกรรม รพ.สต.ดอนอะราง เดือนมิถุนายน 2562เกษศิรินทร์
30
2927/05/2562คำสั่งเวรรรักษาพยาบาลนอกเวลา เดือนมิถุนายนสมศัักดิ์
31
3027/05/2562คำสั่งเปลี่ยนการเงินใหม่ ระเบียบ 62สมศักดิ์ิ์
32
3127/05/2562คำสั่งคณะทำงานพยาธิสมศักดิ์
33
3229/04/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.บุกระสัง เดือน มิถุนายน 62สำเริง
34
3329/04/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.หนองไผ่ เดือน มิถุนายน 62อัญญารัตน์
35
3404/06/2562คำสั่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ่วิมลรัตน์สมศักดิ์
36
3511/06/2562คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รพ.สต.ติดดาวสุวรรณาน์
37
3626/6/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.หนองไผ่ เดือน กรกฎาคม 62อัญญารัตน์
38
3727/06/2560คำสั่งเวรรักษาทันตกรรม รพ.สต.ดอนอะราง เดือนกรกฎาคม 2562เกษศิรินทร์
39
3827/06/2562คำสั่งเวรรักษาทันตกรรม รพ.สต.โคกสว่าง เดือนกรกฎาคม 2562กุลวดี
40
3928/06/2562คำสั่งทันตะ รพ.สต.บุกระสัง เดือน กรกฎาคม 62สำเริง
41
4028/06/2562คำสั่งเวรรักษา กค 62สมศักดิ์
42
4128/06/2562คำสั่งการเงินสมศักดิ์
43
42
44
43
45
44
46
45
47
46
48
47
49
48
50
49
51
50
52
51
53
52
54
53
55
54
56
55
57
56
58
57
59
58
60
59
61
60
62
61
63
62
64
63
65
64
66
65
67
66
68
67
69
68
70
69
71
70
72
71
73
72
74
73
75
74
76
75
77
76
78
77
79
78
80
79
81
80
82
81
83
82
84
83
85
84
86
85
87
86
88
87
89
88
90
89
91
90
92
91
93
92
94
93
95
94
96
95
97
96
98
97
99
98
100
99
Loading...