ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
3
4
ברוכים.ות הבאים.ות לקובץ מעקב החקיקה האנטי-דמוקרטית של פורום מדעני.ות המדינה למען הדמוקרטיה בישראל.
5
מסמך זה מתעדכן באופן שוטף ועומד עבורכם.ן לשימוש אישי.
6
בכל שימוש ציבורי בקובץ ותוצריו, יש לתת קרדיט לד"ר יעל שומר וד"ר לירון לביא ולפורום מדעני.ות המדינה למען הדמוקרטיה בישראל.
7
לפרטים ושאלות, ניתן לפנות לד"ר יעל שומר וד"ר לירון לביא antidem.monitor@gmail.com
8
תאריך עדכוןשםפרוטוקולים ונוסחיםמושב הנחהסימולסוג חקיקהסוג הצעהח"כים יוזמיםועדה מטפלתסטטוסמשמעותמספר
9
24/4/2023הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי) הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי)חורף 22-23פ/2314/25הפיכה משפטיתפרטיתאופיר כץ, ינון אזולאי, יצחק פינדרוס, יצחק קרויזר, משה ארבל, אוריאל בוסו, יוסף טייב, אברהם בצלאל, יונתן מישרקי, יעקב אשר, ישראל אייכלר, משה גפני, אליהו ברוכי, אלמוג כהן, צביקה פוגל, לימור סון הר מלך, אליהו רביבו, ניסים ואטורי, שלום דנינו, טלי גוטליב, חנוך דב מלביצקי, בועז ביסמוט, משה סעדה, אלי דלל, דן אילוז, אריאל קלנר, חוה אתי עטייה, דוד אמסלם, עמית הלוי, משה רוט, יולי יואל אדלשטיין, דוד ביטן, דני דנון, משה סולומון, אוהד טל, ארז מלול, סימון מושיאשויליהוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלההונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישיתחוק דרעי 2: חוק שאינו מאפשר לבג"צ להתערב במינוי שרים 1
10
11/3/2023הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) (פ/87/25)חורף 22-23פ/87/25הפיכה משפטיתפרטיתשמחה רוטמןועדת חוק, חוקה ומשפטהכנה לקריאה ראשונההצעת חוק שבג"צ יכול לפסול חוקים רק בהרכב מלא ופה אחד. בג"צ לא יכול לפסול התגברות של הכנסת ברוב של 61 (רוב של חברי הכנסת) על פסילתו. פסקת התגברות תהא תקפה שנתיים מיום הכנסת העוקבת לזו שחוקקה את פסקת ההתגברות אלא אם כן הכנסת מאריכה את תוקפה של ההתגברות שאז היא תקפה ללא הגבלת זמן.2
11
14/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4) (ביקורת שיפוטית בעניין תוקפו של חוק)הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4) (ביקורת שיפוטית בעניין תוקפו של חוק)חורף 22-23כ/949הפיכה משפטיתועדהועדת חוק, חוקה ומשפטהכנה לקריאה שניה ושלישיתביטול חוקים ע"י בגצ רק בהרכב מלא וברוב של 80%3
12
22/3/2023הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - נבצרות ראש הממשלה)הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - נבצרות ראש הממשלה)חורף 22-23פ/2560/25הפיכה משפטיתפרטיתאופיר כץ, ינון אזולאי, שמחה רוטמן, יצחק פינדרוס, יצחק קרויזרהועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלהעבר קריאה שלישית ונכנס לתוקףהצעת חוק שבאה למנוע מבג"צ לדון בייתכנות של נבצרות נתניהו לאור אי עמידה בהסכם ניגוד העניינים. 4
13
30/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג–2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג–2023חורף 22-23כ/947הפיכה משפטיתועדהועדת חוק, חוקה ומשפטהונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית *דיון בועדת הכנסת ריביזיה על הפעלת סעיף 98 לחקיקה מהירה.הצעת החוק לשינוי ועדה לבחירת שופטים. הועדה תמנה 9 חברים כאשר 3 שופטים מתוכם 1 נשיא בית המשפט העליון ושניים ימונו על ידי שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. 3 שרי ממשלה מתוכם אחד שר המשפטים. 3 ח"כים מתוכם 1 יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט 1 נציג קואליציה ו-1 אופוזיציה. כלומר במינימום יש לממשלה עצמה רוב של 5 בועדה למינוי שופטים וייתכן אף 6 (לאור שליטת השר במינוי נציגי השופטים), ו-7 אם אופוזיציה מצטרפת לקואליציה כמו שהיה במקרה ישראל ביתנו 2015-2016. זאת ועוד, מבטלים את התיקון של 2008 שדורש רוב מיוחס של 7 חברים למינוי שופטי בית מפשט עליון מסיק רוב רגיל—כלומר תמיד הקואליציה יכולה למנות ללא הפרעה—ואין וטו לדרג המקצועי.5
14
30/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות)הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות)חורף 22-23כ/947הפיכה משפטיתועדהועדת חוק, חוקה ומשפטהונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית *דיון בועדת הכנסת ריביזיה על הפעלת סעיף 98 לחקיקה מהירה.הצעת החוק לשינוי ועדה לבחירת שופטים + אי שפיטת חוק יסוד6
15
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הרכב מלא בדיון בתיקי בג"ץ), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2136/25הפיכה משפטיתפרטיתאריאל קלנרהונח לקריאה טרומיתבג"צ רק בהרכב מלא7
16
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם)חורף 22-23פ/1988/25הפיכה משפטיתפרטיתעמית הלויהונח לקריאה טרומיתשליטה מוחלטת של הממשלה בהליך מינוי שופטי בית משפט עליון. הנשיא ממנה לפי בחירת הממשלה—ובאישרור של הכנסת באמצעות שימוע. וכך גם למנוי של נשיא בית המשפט העליון בין אם היה כבר שופט בית משפט עליון ובין אם לאו8
17
6/3/2023הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי סגני מנהלים כלליים), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2399/25פגיעה ופוליטיזציה של המנהל הציבוריפרטיתמשה סעדההונח לקריאה טרומיתמינוי פוליטי ומשרת אמון גם לסגן מנכ"ל.9
18
24/4/2023הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון - תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג-2023הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון - תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג-2023 (פ/2303/25)חורף 22-23פ/2303/25פגיעה ופוליטיזציה של המנהל הציבוריפרטיתעמית הלויועדת הכנסתהכנה לקריאה ראשונהחוק המאפשר לנתניהו לקבל תרומות כדי לממן משפטיו. 10
19
6/3/2023הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2212/25הפיכה משפטיתפרטיתאליהו רביבוהונח לקריאה טרומיתפוליטיזציה של היועצים המשפטיים: ראו בדברי ההסבר לחוק: "הצעת חוק זו נועדה להביא לשינוי בשיטת בחירתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כך שהיועץ המשפטי למשרד ייבחר על ידי השר המופקד על המשרד למשרת אמון, כפי שהדבר נעשה היום בנוגע לבחירת מנכ"ל המשרד."11
20
11/3/2023חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52)הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52)חורף 22-23כ/944פגיעה ופוליטיזציה של המנהל הציבוריועדת חוק, חוקה ומשפטעבר קריאה שלישית ונכנס לתוקףהרחבת החוק הנורבגי12
21
24/4/2023הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג-2023 הצעה פרטיתהצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1579/25עצימות דתיתפרטיתועדת חוק, חוקה ומשפטהכנה לקריאה ראשונההרחבת סמכויות בתי הדין הרבניי לתחומים אזרחיים שקודם לא היו בסמכותם13
22
6/3/2023הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון - איסור הצגת חמץ בפסח בבתי חולים), התשפ"ג- 2022חורף 22-23פ/398/25עצימות דתיתפרטיתינון אזולאינעצרה כי מוזגה עם הצעת חוק אחרתאיסור הכנסת חמץ לבתי חולים14
23
27/3/2023הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), התשפ"ג- 2022הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), התשפ"ג-2022 (פ/138/25)חורף 22-23פ/138/25עצימות דתיתפרטיתיוסף טייבועדת הבריאותעבר קריאה שלישית ונכנס לתוקףחוק החמץ + בית החולים יבדוק15
24
23/7/2023הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג- 2023הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג-2023חורף 22-23מ/1600זכויות אדם ואזרחממשלתיתהוועדה לביטחון לאומיהונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית *דיון בועדת הכנסת ריביזיה על הפעלת סעיף 98 לחקיקה מהירה.התקנת מערכת צילום שמאפשרת לזהות אדם או חפץ בזמן אמת ובכך להתחקות או לבלוש אחר אדם16
25
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הזכות להיבחר)חורף 22-23פ/2527/25 שינוי חוקי בחירותפרטיתנסים ואטוריהונח לקריאה טרומיתהקשחת הזכות להיבחר- אדם שהורשע בטרור לא יוכל להתמודד לכנסת (כיום יכול להתמודד 14 שנים ומעלה מיום ההרשעה)17
26
6/3/2023הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור תיעוד של חיילי צה"ל), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2400/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאלי דללהונח לקריאה טרומיתמניעת תיעוד חיילי צה"ל על ידי ארגוני זכויות אדם18
27
6/3/2023הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון - סיוע בטיפול בפשיעה פלילית חמורה), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2388/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאליהו רביבוהונח לקריאה טרומיתמאפשר לשב"כ לעקוב ולפעול כנגד בייחוד בחברה הערבית (מתוך ההסבר לחוק: "הפשיעה הפלילית החמורה, בייחוד בחברה הערבית, הפכה למכת מדינה ועלתה לסדר היום הציבורי בשנים האחרונות")19
28
6/3/2023הצעת חוק חסינות חיילי צה"ל בארועים מבצעיים, התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2351/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאלי דללהונח לקריאה טרומיתחיילי צה"ל יהיו חסינים מפני העמדה לדין פלילי בגין מעשיהם- ראה ערך אלאור עזריה.20
29
6/3/2023הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2329/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאריאל קלנרהונח לקריאה טרומיתצמצום פעילות של ארגונים בחברה האזרחית הנתמכים על ידי ישויות מדינתיות זרות21
30
23/7/2023הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הרחקת סטודנטים תומכי טרור ממוסד לימוד ופירוק תאים תומכי טרור), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2368/25חינוך ואקדמיהפרטיתלימור סון הר מלךהכנה לקריאה ראשונההרחקה ושלילת זכאות לתואר מסטודנט שהביע תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, במעשה או ארגון טרור או הניף דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או הרשות הפלסטינית22
31
6/3/2023הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - הגבלת שיתוף פעולה בין מוסד אקדמי לבין ארגון הפועל נגד מדינת ישראל), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/2263/25חינוך ואקדמיהפרטיתאליהו רביבוהונח לקריאה טרומיתהפחתת תקציב מהמדינה למוסדות אקדמאיים שמשתפים פעולה עם גופים ששוללים את קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, קוראים להעמיד לדין חיילים, תומכים במאבק וחרם נגד ישראל, מסיתים לגזענות או אלימות23
32
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1938/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתשינוי הרכב הועדה לבחירת שופטים ומינוי נשיא וסגן נשיא שלא מהשופטים המכהנים24
33
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - רפורמה במשפט)חורף 22-23פ/1937/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתשינוי הרכב הועדה לבחירת שופטים (3 שופטים, 5 קואליציה, 1 אופוזיציה, 2 נציגי ציבור שיבחרו ע"י שר המשפטים), פסילת חוקים בהרכב מלא ע"י 80% מההרכב, עליונות חוקי יסוד, פסקת התגברות ב-61 (עד הכנסת הבאה), ביטול עילת הסבירות25
34
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - מניעת השתתפות של תומכי חרם בישראל בבחירות)חורף 22-23פ/1892/25שינוי חוקי בחירותפרטיתאליהו רביבו, בועז ביסמוטהונח לקריאה טרומיתפסילת אדם או רשימה שתומכים בחרם על ישראל מלהתמודד בבחירות26
35
6/3/2023הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1795/25עצימות דתיתפרטיתיצחק פינדרוס, משה גפני, יעקב אשרהונח לקריאה טרומיתביטול סעיף הנכד בחוק השבות27
36
6/3/2023הצעת חוק חסינות כוחות הביטחון באירועים מבצעיים, התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1784/25זכויות אדם ואזרחפרטיתצביקה פוגלהונח לקריאה טרומיתחסינות משפטית לכוחות הבטחון בעת פעילות מבצעית28
37
11/3/2023הצעת חוק-יסוד: הממשלה (סמכות הממשלה והשרים לקבוע את עמדתם המשפטית בפעולתם השוטפת ובפני ערכאות שיפוטיות)חוק-יסוד: הממשלהחורף 22-23ללא_סימול1הפיכה משפטיתועדהועדת חוק, חוקה ומשפטהכנה לקריאה ראשונההממשלה והשרים יכולים לקבוע את עמדתם המשפטית בפעולתם השוטפת ובפני ערכאות שיפוטיות29
38
24/4/2023הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מוות למחבלים), התשפ"ג-2023הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות למחבלים), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1738/25זכויות אדם ואזרחפרטיתלימור סון הר מלך הוועדה לביטחון לאומיהכנה לקריאה ראשונהעונש מוות אוטומטי למי שהורשע ברצח על רקע טרור30
39
6/3/2023הצעת חוק העונשין (תיקון – קביעת עונש מינימום לעבירות יידוי אבנים), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1702/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאליהו רביבו, דני דנון, צביקה פוגל, אלי דלל, משה סעדה, יוסף טייב, אוריאל בוסוהונח לקריאה טרומיתהחמרת ענישה על ידויי אבנים- קביעת עונש מינימום31
40
6/3/2023הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1586/25עצימות דתיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשר, יצחק פינדרוסהונח לקריאה טרומיתהצגת מקום או מוצר ככשרים רק אם קיבלו אישור מגורמים מוסמכים32
41
6/3/2023הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – סמכות שיפוט בהסכמה בעניין אזרחי), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1567/25עצימות דתיתפרטיתישראל אייכלרהונח לקריאה טרומיתהרחבת סמכויות בתי הדין הרבנים לתחומים אזרחיים שקודם לא היו בסמכותם33
42
6/3/2023הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - שלילת מימון ממפלגה שקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1566/25שינוי חוקי בחירותפרטיתאליהו רביבו, בועז ביסמוטהונח לקריאה טרומיתשלילת מימון ממפלגה שקוראת לחרם על ישראל34
43
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג)חורף 22-23פ/1561/25הפיכה משפטיתפרטיתישראל אייכלרהונח לקריאה טרומיתהוספת פסקת התגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו35
44
6/3/2023הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים להוצאה בשאלה), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1560/25עצימות דתיתפרטיתישראל אייכלרהונח לקריאה טרומיתאיסור פעילות והפצת חומרים שקוראים לחזרה בשאלה בקרב קטינים, מוגדר כ"הוצאה לתרבות רעה"36
45
6/3/2023הצעת חוק חסינות רבנים, התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1555/25עצימות דתיתפרטיתישראל אייכלרהונח לקריאה טרומיתרב לא יישא באחריות פלילית ויהיה חסין מפעולה משפטית על פרסום חיבור הלכתי והבעת דעה בעניינים הנוגעים לתורת ישראל37
46
6/3/2023הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון - ייעוד זמנים לרחצה נפרדת באתרי טבע), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1551/25עצימות דתיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשר, יצחק פינדרוסהונח לקריאה טרומיתלפחות 15% משעות הפעילות של אתרי רחצה באתרי רשות הטבע והגנים יהיו בהפרדה מגדרית38
47
6/3/2023הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1543/25הפיכה משפטיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשר, יצחק פינדרוסהונח לקריאה טרומיתפוליטיזציה של היועצים המשפטיים: יועצים משפטיים כמשרות אמון39
48
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: לימוד תורהחורף 22-23פ/1540/25עצימות דתיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשר, יצחק פינדרוסהונח לקריאה טרומיתהשוואת לימוד תורה ל"שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי"40
49
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג)חורף 22-23פ/1537/25הפיכה משפטיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשר, יצחק פינדרוסהונח לקריאה טרומיתהוספת פסקת התגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו41
50
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם)חורף 22-23פ/1530/25הפיכה משפטיתפרטיתדוד אמסלם, שמחה רוטמןהונח לקריאה טרומיתהממשלה בוחרת את השופטים, מינוי נשיא וסגן נשיא גם אם לא היו שופטי בית משפט עליון קודם לכן, הקצבת כהונה עד גיל 70 או 12 שנים42
51
6/3/2023הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול להמרת דת), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1526/25עצימות דתיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשרהונח לקריאה טרומיתאיסור עצם השידול להמרת דת43
52
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - זכות עמידה בבית המשפט הגבוה לצדק)חורף 22-23פ/1522/25הפיכה משפטיתפרטיתדוד אמסלםהונח לקריאה טרומיתזכות עמידה בעניינים ציבוריים גם לחברי כנסת44
53
6/3/2023הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון - קביעת מקומות לרחצה נפרדת), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1498/25עצימות דתיתפרטיתמשה גפני, יעקב אשרהונח לקריאה טרומיתהקצאת חופים בהפרדה מגדרית או זמני רחצה בחופים בהפרדה מגדרית45
54
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הטלת התפקיד להרכיב ממשלה והגבלת מנגנון התפזרות הכנסת)חורף 22-23פ/1408/25שינוי חוקי בחירותפרטיתאליהו רביבו, דוד אמסלםהונח לקריאה טרומיתהטלת הרכבת הממשלה על ראש המפלגה הגדולה, פיזור הכנסת בשנה הראשונה ברוב של 70, אי העברת תקציב לא תביא לפיזור הכנסת46
55
6/3/2023הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - ביטול רפורמת הכשרות), התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1405/25עצימות דתיתפרטיתאוריאל בוסוהונח לקריאה טרומיתביטול רפורמת הכשרות47
56
6/3/2023הצעת חוק שלילת זכויות למעורב בטרור ולבני משפחתו (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023חורף 22-23פ/1308/25זכויות אדם ואזרחפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתביטול זכות לטיפול רפואי לטרוריסט ובני משפחתו מדרגה ראשונה48
57
6/3/2023הצעת חוק חסינות חיילי צה"ל באירועים מבצעיים, התשפ"ג-2023חורף 22-23פ/1265/25זכויות אדם ואזרחפרטיתניסים ואטורההונח לקריאה טרומיתחסינות משפטית לכוחות הבטחון בעת פעילות מבצעית49
58
11/3/2023חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37), התשפ"ג-2022הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/80/25הפיכה משפטיתפרטיתאיתמר בן גבירהוועדה לביטחון לאומיעבר קריאה שלישית ונכנס לתוקףהכפפת המשטרה והתערבות של השר בחקירות ומדיניות חקירות במדיניות משטרתית בכלל50
59
6/3/2023הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - חסינות בפני דין פלילי), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/1054/25הפיכה משפטיתפרטיתשמחה רוטמן, אוהד טל, משה סולומוןהונח לקריאה טרומיתבמקום שיועמ"ש לצורך נטילת חסינות מחבר הכנסת, היה על היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בעניין זה לוועדת הכנסת והצעת הוועדה בדבר נטילת החסינות הובאה לאישור מליאת הכנסת, משנים כך שלצורך הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת יהיה צורך בנטילת החסינות על ידי הכנסת, על פי הצעת ועדת הכנסת.. כלומר מייתרים את היועמ"ש51
60
6/3/2023הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תקופת כהונה של יועץ משפטי), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/1019/25הפיכה משפטיתפרטיתיעקב אשר, משה גפניהונח לקריאה טרומיתהגבלת כהונתם של יועצים משפטיים ברשויות המקומיות52
61
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים)חורף 22-23פ/1010/25הפיכה משפטיתפרטיתלימור סון הר מלךהונח לקריאה טרומיתבמקום "ושני נציגים של לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של הלשכה" יבוא "ושני עורכי דין אשר תבחר הממשלה על פי המלצת שר המשפטים".53
62
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - רוב רגיל למינוי שופט בית המשפט העליון), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/977/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתביטול התיקון של 2008 בדבר הצורך ברוב מיוחס בועדה לבחירת שופטים54
63
6/3/2023הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור הנפת דגל של ישות עוינת במוסד מוכר), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/964/25חינוך ואקדמיהפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתמוסד מוכר לא יאפשר בתחומו הנפת דגל של מדינת אויב, הרשות הפלסטינית או ישות טרור. סטודנט השעייה של 6 חודשים עבר שוב-- הרחקה לצמיתות ולא יוכל לקבל תואר משום מקום. סגל השעייה ל-6 חודשים, עבר שוב-- הרחקה לצמיתות. מוסד שלא יעמוד בכללים-- 10% מהתקציב ילקח. בנוסף, מאסר של שנה למניף דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או ישות עוינת אחרת הפועלים נגד ישראל, לרבות דגל הרשות הפלשתינית
55
64
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - בחירת נשיא בית המשפט העליון בידי הכנסת)חורף 22-23פ/952/25הפיכה משפטיתפרטיתטלי גוטליבהונח לקריאה טרומיתמינוי נשיא בית המשפט העליון על ידי הכנסת, ביטול הסניוריטי והגבלה כי לא ימונה מי שתוך 3 שנים יוצא לפנסיה. ימונה ל-5 שנים ומייד עם סיום פורש מהשופטות56
65
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - שימוע ובחירות חשאיות לשופטי בית המשפט העליון), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ940/25הפיכה משפטיתפרטיתמכלוף מיקי זוהרהונח לקריאה טרומית- והופסק כי הוא מונה לשרהליך שימוע בפני הועדה לבחירת שופטים של שופטי בית משפט עליון והיא תבחר בבחירות חשאיות57
66
6/3/2023הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה), התשפ״ג-2022חורף 22-23פ/919/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאופיר כץהונח לקריאה טרומיתמי שהורשע בעבירה של פגיעה בכבוד הדגל וסמליה תישלל ממנוי תשלום גמלאות לפי סימן ב׳ לפרק ז׳ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בתקופה שלא תעלה על 18 שנים.58
67
6/3/2023הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - מניעת זכאות לפרס), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/915/25חינוך ואקדמיהפרטיתאופיר כץהונח לקריאה טרומיתבחוק למניעת החרם על ישראל יוסף שהם לא יהיו זכאים לפרסים59
68
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הפסקת כהונה של שר וסגן שר בשל חשד לפלילים)חורף 22-23פ/905/25הפיכה משפטיתפרטיתשמחה רוטמןהונח לקריאה טרומיתבמקום שבית המשפט העליון יחליט על כן קובעת הצעת החוק כי הליך העברה מכהונה של שר או סגן שר בשל חשד פלילי יתבצע על ידי הכנסת, בדרך בה ניטלת חסינות או זכות אחרת מחבר כנסת.60
69
6/3/2023הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון - מינוי הנציב), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/903/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתלאסור על מינוי שופט בדימוס לתפקיד אלא מינוי ש מי שהיה כשיר להתמנות לשופט אך לא מונה . למנוע את המעורבות שקיימת היום של נשיא בית המשפט העליון במינוי, לא שר המשפטים באישו ועדת חוק חוקה ומשפט61
70
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הרכב הוועדה לבחירת שופטים)חורף 22-23פ/891/25הפיכה משפטיתפרטיתמכלוף מיקי זוהרהונח לקריאה טרומית- והופסק כי הוא מונה לשרבמקום "שני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו" יבוא "נשיא בית משפט מחוזי שיבחרו נשיאי בתי המשפט המחוזיים, נשיא בית משפט שלום שיבחרו נשיאי בתי משפט השלום".62
71
6/3/2023הצעת חוק התובע הכללי, התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/877/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתהפרדה בין יועמ"ש לתובע הכללי63
72
6/3/2023הצעת חוק איסור הנפת דגל הרשות הפלסטינית, התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/870/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאוהד טל, משה סולומוןהונח לקריאה טרומיתמי שמניף דגל הרשות מאסר 3 שנים וקנס של לפחות 5000 ש"ח. בהפגנה עם לפחות 3 ודגל הרשות-- כל מי שהשתתף בה דינו שנה מאסר 64
73
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - פומביות בחירת שופטי בית המשפט העליון), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/800/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתשימוע בועדה לבחירת שופטים65
74
6/3/2023הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/765/25שינוי חוקי בחירותפרטיתאליהו רביבוהונח לקריאה טרומיתיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ימונה לפי המלצת יושב ראש הכנסת בידי מליאת ועדת הבחירות המרכזית ובכל מקרה לא יהיה שופט עליון מכהן או בדימוס.66
75
6/3/2023הצעת חוק חסינות כוחות הביטחון באירועים מבצעיים, התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/718/25זכויות אדם ואזרחפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתחסינות לכוחות ביטחון צבא שוטרים משמר הכנס משמר אזרחי וכו67
76
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - פסקת התגברות)חורף 22-23פ/716/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתבג"צ רק בהרכב מלא אבל קודם הרכב של 3 אומר אם יש בכלל על מה להדיין. פסילת חוקים רק על בסיס פרוצדוריאלי (למשל, לא הגיעו לרוב הנדרש), התגברות כנסת ברוב 61 לתוקף של 5 שנים ואם חוקק שוב, אז אין יותר תוקף לפסיקת בג"צ. בנוסף ההצעה מגבילה את זכות העמידה-- רק מי שנפגע68
77
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים)חורף 22-23פ/670/25זכויות אדם ואזרחפרטיתמאי גולןהונח לקריאה טרומית - והופסקפגיעה זכויות מסתננים מותרת לםמרות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אם בפרוש כשחוקקו אמרו שזה יהיה תקף. ברוב רגיל של חכים69
78
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - תקופת צינון לפני מינוי), התשפ"ג-2022 חורף 22-23פ/658/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתיועמש, משנה ליועמש, פרקליט המדינה, משנה לפרקליט, יועץ משפטי לכנסת-- תקופת צינון לשיפוט בית משפט עליון של 5 שנים70
79
6/3/2023הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור הנפת דגל של ישות עוינת), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/617/25זכויות אדם ואזרחפרטיתאלמוג כהןהונח לקריאה טרומית3 אנשים לפחות שבהפגנה ובה מניפים דגלי ישות עוינת-- דינם מאסר של שנה 71
80
6/3/2023הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה של עובד או נושא משרה), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/593/25חינוך ואקדמיהפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתועדת הכספים רשאית להורות לשר הממונה להפחית כספים שאמורים להיות מועברים לגופים שנאמרו בהם דברי תמיכה בפעולות נגד עקרונות המדינה על ידי עובד או נושא משרה. דוגמת בצלאל בדברי ההסבר בזמן שומרי החומות72
81
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - פגיעה בזכויות)חורף 22-23פ/591/25הפיכה משפטיתפרטיתגלית דיסטל אטבריאןהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרכל חוק שנתקבל בחוק רגיל ונקבע בו מפורשות שהוא תקף למרות כבוד אדם וחרותו יהא בתוקף73
82
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - פגיעה בזכויות)חורף 22-23פ/590/25הפיכה משפטיתפרטיתמאי גולןהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרכל חוק שנתקבל בחוק רגיל ונקבע בו מפורשות שהוא תקף למרות כבוד אדם וחרותו יהא בתוקף74
83
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הגבלת זכות העמידה)חורף 22-23פ/547/25הפיכה משפטיתפרטיתמשה סעדההונח לקריאה טרומיתהגבלת זכות העמידה75
84
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הגבלת זכות העמידה)חורף 22-23פ/546/25הפיכה משפטיתפרטיתמכלוף מיקי זוהרהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרהגבלת זכות העמידה76
85
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הגבלת זכות העמידה)חורף 22-23פ/545/25הפיכה משפטיתפרטיתגלית דיסטל אטבריאןהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרהגבלת זכות העמידה77
86
6/3/2023הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/494/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתמינוי פוליטי של יועצים משפטיים של משרדים78
87
6/3/2023הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/491/25הפיכה משפטיתפרטיתרוטמן שמחההונח לקריאה טרומיתמינוי פוליטי של יועצים משפטיים של משרדים79
88
6/3/2023הצעת חוק שירות המדינה (מינוים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/485/25הפיכה משפטיתפרטיתמכלוף מיקי זוהרהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרמינוי פוליטי של יועצים משפטיים של משרדים80
89
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - פסקת התגברות)חורף 22-23פ/459/25הפיכה משפטיתפרטיתאוריאל בוסוהונח לקריאה טרומיתכל חוק שנתקבל בחוק רגיל ונקבע בו מפורשות שהוא תקף למרות כבוד אדם וחרותו יהא בתוקף81
90
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - סמכויות שיפוט ותקנות סדרי דין באישור ועדה)חורף 22-23פ/435/25הפיכה משפטיתפרטיתשמחה רוטמןהונח לקריאה טרומיתפיקוח על מימוש הזכות לגישה לרשמי בתי משפט ודין אזרחי בידי ועדת חוקה חוק ומשפט82
91
6/3/2023הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/416/25עצימות דתיתפרטיתשמחה רוטמןהונח לקריאה טרומיתעגון סמכות בתי דין רבניים לדון בעניינים אזרחיים בהסכמת שני הצדדים83
92
6/3/2023הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/415/25עצימות דתיתפרטיתיוסף טייבהונח לקריאה טרומיתעגון סמכות בתי דין רבניים לדון בעניינים אזרחיים בהסכמת שני הצדדים84
93
6/3/2023הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - כשירות מיוחדת), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/411/25פגיעה ופוליטיזציה של המנהל הציבוריפרטיתאלי דללהונח לקריאה טרומיתכיום בועדה לבחינת מינוים לחברות ממשלתיות אסור שתהא זיקה עסקית או פוליטית לשר. ההצעה באה לבטל את עילת הזיקה הפוליטית כלומר= מינוי מקורבים פוליטים85
94
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - קביעת מותבים בבית המשפט העליון), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/409/25הפיכה משפטיתפרטיתיעקב אשר, משה גפניהונח לקריאה טרומיתלקיחת הקביעה של נשיא בית המשפט מי יהיו הרכב השופטים או המותבים, והפיכתה לאקראית86
95
6/3/2023הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - קביעת הרכבים בבית המשפט העליון וקביעת דיון נוסף), התשפ"ג-2022חורף 22-23פ/401/25הפיכה משפטיתפרטיתשמחה רוטמןהונח לקריאה טרומיתהשופטים בדיון ייקבעו באופן ממוחשב ללא התערבות גורם אנושי. כמו כן מוצע לקבוע כי במידה והוגשה בקשה לדיון נוסף, יביעו שופטי העליון את עמדתם בנוגע לבקשה, וככל ורוב שופטי העליון יסברו כי מדובר בבקשה שיש לקיים בה דיון נוסף, יקיים בית המשפט דיון נוסף בהרכב של כל שופטיו87
96
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם)חורף 22-23פ/387/25הפיכה משפטיתפרטיתמכלוף מיקי זוהרהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרשופט של בית המשפט העליון יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירת הממשלה ובאישור הכנסת; שימוע, נשיא וסגן נשיא לא חייבים להיות שופטי עליון כבר-- כלומר ביטול סניוריטי88
97
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם)חורף 22-23פ/386/25הפיכה משפטיתפרטיתעמית הלויהונח לקריאה טרומיתשופט של בית המשפט העליון יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירת הממשלה ובאישור הכנסת; שימוע, נשיא וסגן נשיא לא חייבים להיות שופטי עליון כבר-- כלומר ביטול סניוריטי89
98
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם)חורף 22-23פ/384/25הפיכה משפטיתפרטיתחנוך דב מלביצקיהונח לקריאה טרומיתשופט של בית המשפט העליון יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירת הממשלה ובאישור הכנסת; שימוע, נשיא וסגן נשיא לא חייבים להיות שופטי עליון כבר-- כלומר ביטול סניוריטי90
99
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה)חורף 22-23פ/382/25הפיכה משפטיתפרטיתמכלוף מיקי זוהרהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרבגצ פוסל חוקים בהרכב מלא ופה אחד. אבל אם הכנסת קבעה ברוב של חברי כנסת בחוק הוראה שנאמר בה במפורש כי החוק "תקף על אף האמור בחוקי היסוד" ההתגברות על בגצ תקפה לשנתיים אלא אם כן הכנסת שוב הצביעעה להתגבר שאז זה תקף לתמיד או חיקוק חוק אחר 91
100
6/3/2023הצעת חוק-יסוד: פסקת ההתגברות (תיקוני חקיקה)חורף 22-23פ/380/25הפיכה משפטיתפרטיתמאי גולןהונח לקריאה טרומית + הוסרה כי הפך לשרבגצ פוסל חוקים בהרכב מא וברוב של 2/3. אבל אם הכנסת קבעה ברוב של חברי כנסת ברוב שחוק אבל אם הכנסת קבעה ברוב של חברי כנסת בחוק שהוראה שנאמר בה במפורש כי החוק "תקף על אף האמור בחוקי היסוד. תוקף של הוראתחוק גוברת יהיה עד סיום מושס הכנסת. אם הכנסת העוקבת האריכה אז ההוראה הגוברת בתוקף אלא אם כן חוקקה הכנסת חוק אחר92