เวลาเรียนวันนี้.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ตารางเวลาเรียนประจำวันที่
เดือน/วัน/ปี
5/31/19 8:03
2
เรียนคาบเรียนละ
0:50ชั่วโมง
3
โฮมรูม
0:00ชั่วโมง
4
พักกลางวัน ม.ต้น คาบที่
4
5
พักกลางวัน ม.ปลาย คาบที่
5
6
เวลาเริ่มเรียน
8:10น.
7
คาบที่
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
หมายเหตุ
8
18:109:00
9
29:009:50
10
39:5010:40
11
410:4011:30พักกลางวัน ม.ต้น
12
511:3012:20พักกลางวัน ม.ปลาย
13
612:2013:10
14
713:1014:00
15
814:0014:50
คาบเรียนสุดท้าย
16
914:5015:40
กิจกรรมเข้าสี
Loading...