แบบขอ Reset รหัสผ่านระบบ GCODE (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJK
1
Timestampชื่อ - นามสกุลชื่อ สพท.
จังหวัดที่ลงทะเบียนไว้
เหตุผลสถานะการดำเนินการหมายเหตุ
2
5/24/2019 5:47:35นายธนิตย์ สุขโขสพม.เขต.41กำแพงเพชรไม่พบข้อมูล
กรณีลืมรหัสผ่านหลังจาก
ดำเนินการแล้วให้ใช้ User และ Password
เป็นเลขประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
3
5/24/2019 5:48:49สุลักขณา รักษามุกดาหารมุกดาหารลืมรหัสผ่านดำเนินการแล้ว
4
5/24/2019 5:55:12นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตสพม.30ชัยภูมิลืมรหัสผ่านดำเนินการแล้ว
5
5/24/2019 6:09:10
สุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
สพป.พิจิตร เขต 2พิจิตรลืมรหัสผ่านดำเนินการแล้ว
6
5/24/2019 6:10:32นางศรีประภา สีไตรสพม.21หนองคายไม่พบข้อมูล
7
5/24/2019 6:17:00นางวัชรา คำภู่สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ลืมรหัสผ่านดำเนินการแล้ว
8
5/24/2019 6:59:22นายสมิง พระสงฆ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
9
5/24/2019 7:20:50
นางกัญจนพร ป้องพรมมา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ไม่เคยลงทะเบียนไว้
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
10
5/24/2019 7:42:18นางบุญมี พลพิทักษ์สพม.29อุบลราชธานี
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
11
5/25/2019 1:52:10นิราพร อรรถวิลระยองเขต 2ระยอง
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
12
5/27/2019 3:19:00
นางบริสุทธิ์ ละครราช
สพป.ยโสธร เขต 1ยโสธร
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
13
5/28/2019 6:43:04
นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์
สพม.5สิงห์บุรีลืมรหัสผ่านดำเนินการแล้ว
14
5/29/2019 4:59:48นายสหรัฐ คงมานะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ลพบุรี
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
15
5/29/2019 12:51:57นางทัศนา จันทร์ลาสพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑เพชรบูรณ์
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ดำเนินการแล้ว
16
5/30/2019 11:21:52ฤตินันท์ บุกองสพป.หนองคาย เขต 1หนองคายลืมรหัสผ่านดำเนินการแล้ว
17
6/1/2019 10:22:57นันทิรา ศรีสังข์สพป.นศ.4นครศรีธรรมราช
ลงทะเบียนใหม่ขอให้รับรอง
ไม่พบข้อมูล
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...