گزارش مرکز کاریابی گرین وب - مسئول: حمیرا نیک رو
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
گزارش مرکز کاریابی گرین وب
2
3
جویندگان کار ثبت نام شدهوضعیت سواد جویندگان کاروضعیت مهارت جویندگان کاروضعیت سن جویندگان کار
4
ثبت نشدهبی سوادپایان دوره ابتداییپایان دوره راهنماییمتوسطهدیپلم و پیش دانشگاهیفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس به بالاسایربدون مهارتدارای مهارت15-2425-3435-4445-5455 به بالا
5
5*
6
به کار گمارده شدگانوضعیت سواد به کار گمارده شدگانوضعیت مهارت به کار گمارده شدگانوضعیت سن به کار گمارده شدگان
7
ثبت نشدهبی سوادپایان دوره ابتداییپایان دوره راهنماییمتوسطهدیپلم و پیش دانشگاهیفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس به بالاسایربدون مهارتدارای مهارت15-2425-3435-4445-5455 به بالا
8
**
9
10
مجموع نیروهای درخواستی فرصت های شغلی اعلام شده به مرکز کاریابیفرصت های شغلی به تفکیک فعالیتفرصت های شغلی به تفکیک نوع مالکیتتاریخ شروع گزارش :
11
صنعتکشاورزیخدماتدولتیخصوصیتعاونیتاریخ پایان گزارش :
12
*مسئول تکمیل گزارش
13
به کار گمارده شدگان در بخش های مختلفنوع فعالیت اقتصادینوع مالکیت متقاضی
14
صنعتکشاورزیخدماتدولتیخصوصیتعاونی
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...