ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Matematik A - Fysik B - Kemi B
2
3
Grundforløb
1.år2. år3. år
Studieretningsfag
4
MatematikMatematik A
Obligatoriske fag
5
Fysik BSprogfag
6
Kemi BValgfag
7
AP
8
NV
9
DanskDansk A
10
Engelsk Engelsk B
11
IdrætIdræt C
12
SamfundsfagSamfundsfag C
13
Kunstnerisk fagKunstnerisk fag C
14
Biologi C
15
Historie A
16
Religion C
17
Oldtidskundskab C
18
Fransk B/Tysk B/Spansk ASpansk A* el. Valgfag B->A*
19
Frit valgfag (C el. C->B el. B->A)
*
20
Valgfag C*
21
22
OBS!
23
*Min. ét fag af de tre valgfag SKAL være et naturvidenskabeligt fag på enten C el. C->B el. B->A
24
*Elever der har valgt Spansk A som andet fremmedsprog fra 1g har ingen valgfagsmulighed i denne valgblok
25
26
Valgfag som KG udbyder til denne studieretning (udbudte fag kan variere mellem skoleårene!)
27
A-niveau: Tysk, Fransk, Kemi, Engelsk, Fysik
28
B-niveau: Idræt, Samfundsfag, Mediefag, Billedkunst, Religion, Musik, Biologi
29
C-niveau: Erhvervsøkonomi, Informatik, Innovation, Filosofi, Psykologi, Billedkunst, Design & Arkitektur, Drama, Mediefag, Musik, Astronomi
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100