ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ประทับเวลา1.เพศ2.อายุ (ปี) ระบุ3.น้ำหนัก4.ส่วนสูง5.การศึกษา6.อาชีพ
คำถาม [ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่]
คำถาม [ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว หรือ ทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือ ทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [พูดช้า ทำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น]
ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน [คิดทำร้ายตนเอง หรือ คิดว่าถ้าตายไปคงจะดี]
รวมคะแนน ( คิดจากคะแนนคำตอบข้อ 1 - 9 ) [หมายเหตุ คะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q) และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า]
1.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านคิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า
2.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านอยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ
3.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
3.1 ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ บอกไหมว่าคงจะไม่ทำตามความคิดนั้นในขณะนี้
4. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านมีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย
5. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านได้เตรียมการที่จะทำร้ายตนเอง หรือ เตรียมการจะฆ่าตัวตาย โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ
6. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บ แต่ไม่ตั้งใจที่จะทำให้เสียชีวิต
7. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย
8. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านคิดว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย
รวมคะแนน ( คิดจากคะแนนหลังคำตอบข้อ 1 - 8 )
2
9/3/2021 20:59:45251551581221101100001010000000000
3
9/4/2021 11:24:43223521602222001010000010000000000
4
9/4/2021 11:27:58246661551322000000000010000000000
5
9/4/2021 11:31:04130731752122000000000010000000000
6
9/4/2021 11:36:52239551583221101000000010000000000
7
9/4/2021 11:39:03130661623222000000000010000000000
8
9/4/2021 11:40:29138601751222000000000010000000000
9
9/4/2021 11:42:19125511623222000000000010000000000
10
9/4/2021 11:43:31143711761322000000000010000000000
11
9/4/2021 11:44:45138651661321111000000010000000000
12
9/4/2021 11:46:08222681683221111000001010000000000
13
9/4/2021 11:47:35250671561322000000000010000000000
14
9/4/2021 11:49:33222421602221111000100010000000000
15
9/4/2021 11:51:05227531652222000000000010000000000
16
9/4/2021 11:52:28152491641322000000000010000000000
17
9/4/2021 11:53:58121551702222000000000010000000000
18
9/4/2021 11:55:31216451531221111000100010000000000
19
9/4/2021 11:57:15144651691322000000000010000000000
20
9/4/2021 12:00:03239701403222000000000010000000000
21
9/4/2021 12:02:12140781702322000000000010000000000
22
9/4/2021 12:03:08149751702322000000000010000000000
23
9/4/2021 12:04:42133691683322000000000010000000000
24
9/4/2021 12:06:22131751743322000000000010000000000
25
9/4/2021 12:09:11170531671เกษตรกร21110000001010000000000
26
9/4/2021 12:11:28169651721เกษตรกร22000000000010000000000
27
9/4/2021 12:13:53148651602222000000000010000000000
28
9/4/2021 12:16:14242461502322000000000010000000000
29
9/4/2021 12:18:21139681602212011000001010000000000
30
9/4/2021 12:19:33146651672212111000101010000000000
31
9/4/2021 12:20:37218431561122000000000010000000000
32
9/4/2021 12:22:20229501603222000000000010000000000
33
9/4/2021 12:23:44138511603222000000000010000000000
34
9/4/2021 12:24:4925374.71601222000000000010000000000
35
9/4/2021 12:26:0313360.71663322000000000010000000000
36
9/4/2021 12:27:0923347.81462222000000000010000000000
37
9/4/2021 12:28:24225521603221111010101010000000000
38
9/4/2021 12:29:43149731851321111010000010000000000
39
9/4/2021 12:30:48255661601221111110001010000000000
40
9/4/2021 12:31:46240401501222000000000010000000000
41
9/4/2021 12:32:58228401551222000000000010000000000
42
9/4/2021 12:34:04144861652222000000000010000000000
43
9/4/2021 12:34:51125481503222000000000010000000000
44
9/4/2021 12:36:071201061761221111010100010000000000
45
9/4/2021 12:37:27124921782221111100001010000000000
46
9/4/2021 12:38:32145471601322000000000010000000000
47
9/4/2021 12:40:59256691501222000000000010000000000
48
9/4/2021 12:42:13248541551222000000000010000000000
49
9/4/2021 12:43:462241111602221111000001010000000000
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100