ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
STTThời gian tham giaTênKhối lượngSố điểmGhi chúQuà đổi
2
121/05/2022 15:05:37Hồ Tuyết Vy14kg14
3
212/06/2022 16:38:16Nguyên10kg10
4
320/06/2022 10:00:54Đỗ Thanh2,5kg2,5
5
401/07/2022 9:23:48Trần Gia Hoàng5kg5
6
506/07/2022 10:19:39Đỗ Quỳnh1kg1
7
607/07/2022 17:02:40Thúy An7kg7
8
718/07/2022 11:20:40Lê Thị Thanh Nhi750g0,75
9
801/08/2022 8:53:23Nguyễn Đặng Quang Huy7kg7
10
906/08/2022 16:51:38My Tran500g0,5
11
1027/08/2022 11:16:56Luân1,7kg1,7
12
1128/08/2022 7:31:39Lương Xuân Trung Dũng4,5kg4,5
13
1224/09/2022 10:50:18Dương Thị Bích Thuỷ10kg20Sự kiện Aeon Mall x 2
14
1324/09/2022 16:30:43Đỗ Xuân Minh3kg6Sự kiện Aeon Mall x 2
15
1425/09/2022 10:33:19tung2,2kg4,4Sự kiện Aeon Mall x 2
16
1525/09/2022 11:28:19Nguyễn Trần Thiện Ân13kg26 - 20 = 6Sự kiện Aeon Mall x 2Túi vải
17
1625/09/2022 14:03:35Phuong 3kg6Sự kiện Aeon Mall x 2
18
1725/09/2022 15:37:05Nguyễn Chí Thiện9kg18Sự kiện Aeon Mall x 2
19
1825/09/2022 16:59:42VY VY9kg18Sự kiện Aeon Mall x 2
20
1925/09/2022 17:29:57Trang3,3kg6,6Sự kiện Aeon Mall x 2
21
2018/12/2022 8:44:26Thanh Hà16,5kg33Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
22
2122/12/2022 8:26:53Thanh Hà4,7kg9,4
(33 + 9,4 = 42,4)
Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
23
2225/12/2022 9:32:13Nguyễn Hữu Nhật Minh11,7kg23,4Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
24
2326/12/2022 11:37:33Nguyễn Hữu Nhật Minh5,3kg10,6
(23,4 + 10,6 = 34)
Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
25
2426/12/2022 11:39:37Nguyễn Hữu Nhật Minh11,6kg23,2
(34 + 23,2 = 57,2)
Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
26
2530/12/2022 10:45:31Khải29kg58Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
27
2630/12/2022 16:45:45Vân26kg52Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
28
2731/12/2022 11:15:51Mai Hương37,7kg75,4Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
29
2831/12/2022 14:30:25Ngọc19,1kg38,2Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
30
2931/12/2022 21:21:17Giang9,3kg18,6Minigame "Dọn dẹp nhà rước quà tết" x2
31
3017/02/2023 19:28:16Vi0,85kg0,85
32
3126/02/2023 16:39:48Phan Cao An Trường 12kg12
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100