ABCDEF
1
Reiseregning
2
3
4
5
6
Reiseregning må sendes inn senest 1 måned etter at arrangementet er slutt. Kun billigste reisemåte dekkes. Ved bruk av bil må eget skjema for refusjon av bilutgifter benyttes.

Dette skjemaet, samt alle kvitteringer, sendes til reiseregning@ungevenstre.no
Har reisen vært i regi av et lokalt arrangement, sendes det til fylkesleder
7
8
9
10
Navn:
11
Kontonummer:
12
Reisens formål:
13
14
Eventuelle merknader
15
16
17
18
Bilag
19
Vedlegg nr.ReiseKostnad
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Totalsum - kr