ตารางเรียน 1-2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZACADAEAFAGAHAIAJ
1
1/2562startUp Date by Tony 24/052018
2
end
3
ClassDay9:00
-
9:50
10:00
-
10:50
11:00
-
11:50
12:00
-
12:50
13:00
-
13:50
14:00
-
14:50
15:00
-
15:50
16:00
-
16:50
17:00
-
17:50
18:00
-
18:50
19:00
-
19:50
Subject
16
17
รหัส 62MonRSU111 (01)ARC111 (01)ARC111 (11)ARC 111Architectural Presentation 3(2-2-4)
18
19-102,19-414Architectural Presentation 19-204การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
19
ปี1 sec01TueARC101 (11) Basic DesignARC101 (01)RSU 111
Social Dhramacracy
2(2-0-4)
20
สถาปัตย์19-103,19-31919-103,19-319
สังคมธรรมมาธิปไตย
21
120WedENL125(16)ENL125(18)ENL125(20)ARC101Basic Design5(1-8-6)
22
11-40311-40311-403การออกแบบเบื้องต้น
23
ESS106(13)ESS117(68)ARC 112World Architecture3(3-0-6)
24
ESS107(21)ESS116(62)สถาปัตยกรรมโลก
25
ESS108(32)ESS108(38)
26
ThuARC112 (01) World Architecture
27
19-415
28
FriARC101 (11) Basic Design
29
19-103, 19-319
30
41
42
รหัส 61MonARC457(01)ARC457(11)ARC457Architectural Apreciation3 (1-4-4)
43
10219-20219-202สถาปัตยกรรมนิยม
44
ปี2 sec01TueARC201 (01)ARC201 (11)ARC201Architectural Design 25 (1-8-6)
45
19-41519-103
การออกแยยสถาปัตยกรรม 2
46
WedARC211 (01)ARC211 (11)ARC211
Design Communication
3 (2-2-5)
47
19-319 19-319
การสื่อสารงานออกแบบ
48
ThuARC231 (01)ARC231 (11) ARC231Rigid Frame Structure System Design3 (1-4-4)
49
19-414, 19-31919-414, 19-216, 19-319
การออกแบบระบบโครงสร้างข้อแข็ง
50
FriARC201 (11)ARC201 (11)
51
19-10319-103
52
53
54
รหัส 60MonARC347 (01)ARC347 (02)ARC347 (11) ARC347 (12)ARC 347
Prefabricated-building Structure System
3 (1-4-4)
55
16119-41319-41319-413 ,19-401 ,19-402,19-403,19-404,19-405ระบบโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป
56
3/01TueARC326 (01)ARC326 (02)ARC326 (11)ARC326 (12)ARC326Architectural Design 35 (1-8-6)
57
19-41319-413STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
58
WedARC371City Planning3 (3-0-6)
59
ผังเมือง
60
ThuARC371 (01)CEN305 (01)CEN305Structural Design of Building3 (3-0-6)
61
19-103, 19-20219-203, 19-415การออกแบบโครงสร้างอาคาร
62
FriARC326 (12)ARC326 (11)
63
STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)
64
65
รหัส 60MonARC347 (01)ARC347 (02)ARC347 (11) ARC347 (12)ARC 347
Prefabricated-building Structure System
3 (1-4-4)
66
16119-41319-41319-413 ,19-401 ,19-402,19-403,19-404,19-405ระบบโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป
67
3/02TueARC326 (01)ARC326 (02)ARC326 (11)ARC326 (12)ARC326Architectural Design 35 (1-8-6)
68
19-41319-413STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
69
WedCEN203 ARC371City Planning3 (3-0-6)
70
19-203ผังเมือง
71
ThuCEN305 (02)ARC371 (02)CEN305Structural Design of Building3 (3-0-6)
72
19-203 19-202การออกแบบโครงสร้างอาคาร
73
FriARC326 (12)ARC326 (11)
74
STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)
75
76
รหัส 59MonARC 594(01)ARC 594 (11) ARC 594Professional Practice3 (1-6-5)
77
19519-41519-415
หลักปฎิบัติวิชาชีพ
78
4/01TueARC428(01)ARC428(02)ARC428 (11)ARC428 (12)ARC428Architectural Design 55 (1-8-6)
79
19-41419-414STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
80
Wed
81
82
ThuARC348(01)ARC348(02)ARC348 (11)ARC348 (12) ARC 348Mega-scale Building Structural Systems3 (1-4-4)
83
19-10219-10219-102, 19-207, 19-20419-102, 19-207, 19-204ระบบโครงสร้างขนาดใหญ่
84
FriARC428 (12)ARC428 (11)
85
STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)
86
87
รหัส 59MonARC 594(01)ARC 594 (11) ARC 594Professional Practice3 (1-6-5)
88
19519-41519-415
หลักปฎิบัติวิชาชีพ
89
4/02TueARC428(01)ARC428(02)ARC428 (11)ARC428 (12)ARC428Architectural Design 55 (1-8-6)
90
19-41419-414STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
91
Wed
92
93
ThuARC348(01)ARC348(02)ARC348 (11)ARC348 (12) ARC 348Mega-scale Building Structural Systems3 (1-4-4)
94
19-10219-10219-102, 19-207, 19-20419-102, 19-207, 19-204ระบบโครงสร้างขนาดใหญ่
95
FriARC428 (12)ARC428 (11)
96
STU 1(19-207),STU 2(19-216), STU 3(19-401), STU 4 (19-202), STU 5 (19-203), STU 6 (19-204), STU 7, STU 8 (19-302), STU 9 (19-419,19-420), STU10 (19-410, 19-502), STU11 (19-421)
97
98
99
รหัส 58MonARC 572 Co-Operative EducationARC572Co-Operative Education6(0-40-20)
100
211 สหกิจศึกษา
101
5/01TueARC 572 Co-Operative Education
102
103
WedARC 572 Co-Operative Education
104
ARC 591 Thesis
105
ThuARC 572 Co-Operative Education
106
107
FriARC 572 Co-Operative Education
108
109
110
รหัส 58MonARC 572 Co-Operative EducationARC572Co-Operative Education6(0-40-20)
111
211
112
5/02TueARC 572 Co-Operative Education
113
114
WedARC 572 Co-Operative Education
115
116
ThuARC 572 Co-Operative Education
117
118
FriARC 572 Co-Operative Education
119
120
121
สัดส่วน
122
จำนวน นศ.อ.นศ.จำนวน SECจำนวนห้องใช้จริง(ห้อง)สถาปัตย์
Loading...