ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB iMac (ห้อง 512)
2
วัน/เวลา1234567891011
3
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
16.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.00 น.
4
อังคาร
5
6
7
พุธ
8
9
10
พฤหัสบดี
11
12
13
ศุกร์
14
15
16
เสาร์
17
18
19
อาทิตย์
20
21
22
จำนวนชั่วโมงการใช้งาน : 0 ชั่วโมง/สัปดาห์
23
หมายเหตุ : กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีวิชาในระบบ หากมีความประสงค์จะขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการฯ
24
ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...