შორენა ჯანხოთელის მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოში განხილული საქმეები
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
თარიღიმოსამართლემხარეებიდარბაზი
2
2009.07.06 16:00
ჯანხოთელი შორენააბდურახმან აბდურახმანოვი, ლიუდმილა აბდურახმანოვა - შპს `საქართველოს რკინიგზა~28
3
2009.07.07 10:00
ჯანხოთელი შორენალალი ლალიაშვილი - სსიპ `საწარმოთა მართვის სააგენტო, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და სხვა28
4
2009.07.07 13:00
ჯანხოთელი შორენაეკატერინე გოგინავა და ვაჟა მანაგაძე შვილად აყვანა28
5
2009.07.07 14:00
ჯანხოთელი შორენანოდარ მღებრიშვილი - გლდანი-ნაძალადევის სოციალური მომსახურების ცენტრი მოქალაქის ქმედუუნაროდ აღიარება28
6
2009.07.08 10:00
ჯანხოთელი შორენაკარინა და მარინა დალაქიშვილები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
7
2009.07.09 10:00
ჯანხოთელი შორენა
ნაზიბროლა კოშაძე, ზედელაშვილი თეიმურაზი, დიმიტრი ბეჟიტაშვილი და სხვები შპს `თბილისის ზონლური სამეცნიერო კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტი~ - სახელფაო დავალიანების ანაზღაურება
28
8
2009.07.09 14:00
ჯანხოთელი შორენა
ნიკოლო გამყრელიძე, ივანე მოისიადი, ნაზი სხირტლაძე და სხვები - სსიპ `კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
28
9
2009.07.10 10:00
ჯანხოთელი შორენასს `ქართული ფოლადი~ - თეიმურაზ და ოტარ დოლიძეები28
10
2009.07.10 14:00
ჯანხოთელი შორენააკაკი გელაშვილი, ზურაბ ცეკვავა - შპს `ყაზტრანსგაზ თბილისი~28
11
2009.07.10 16:00
ჯანხოთელი შორენანონა თოდუა - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო28
12
2009.07.28 10:00
ჯანხოთელი შორენაგოგია გვრიტიშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
13
2009.07.28 11:00
ჯანხოთელი შორენასათენიკ ისახანოვი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
14
2009.07.28 13:00
ჯანხოთელი შორენასაქართველოს ავტორთა საზოგადოება - შპს `ტვე გლდანი~28
15
2009.07.28 15:00
ჯანხოთელი შორენასაქართველოს ავტორთა საზოგადოება - შპს `დაკა~28
16
2009.07.30 10:00
ჯანხოთელი შორენაგრიგოლ სისვაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
17
2009.07.30 10:00
ჯანხოთელი შორენაგრიგოლ სისვაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
18
2009.07.30 11:00
ჯანხოთელი შორენალიანა უშვერიძე - სსიპ ~ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასაწავლებელი~28
19
2009.07.30 11:00
ჯანხოთელი შორენალიანა უშვერიძე - სსიპ ~ვ.ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასაწავლებელი~28
20
2009.07.30 14:00
ჯანხოთელი შორენალალი ლალიაშვილი - სსიპ `საწარმოთა მართვის სააგენტო, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და სხვა28
21
2009.07.30 14:00
ჯანხოთელი შორენალალი ლალიაშვილი - სსიპ `საწარმოთა მართვის სააგენტო, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და სხვა28
22
2009.07.31 14:00
ჯანხოთელი შორენამაია კაჭახიძე შვილად აყვანა28
23
2009.07.31 15:00
ჯანხოთელი შორენანინო ქავთარაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
24
2009.07.31 16:00
ჯანხოთელი შორენაეთერ ცხადაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
25
2009.08.04 10:00
ჯანხოთელი შორენადავით კოშკელოვი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
26
2009.08.04 11:00
ჯანხოთელი შორენათეა და ნათია მამულასვილები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
27
2009.08.04 12:00
ჯანხოთელი შორენაეთერ ბინინაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
28
2009.08.04 16:00
ჯანხოთელი შორენალია სიხარულიძე - ზურაბ ვახანია28
29
2009.08.14 10:00
ჯანხოთელი შორენამანანა მუჩიაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
30
2009.08.14 11:00
ჯანხოთელი შორენაზანგური გოშაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
31
2009.08.14 12:00
ჯანხოთელი შორენაციცინო ნეფარიძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
32
2009.08.14 13:00
ჯანხოთელი შორენაცისანა ხარებაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
33
2009.08.14 14:00
ჯანხოთელი შორენალილი ბანეთაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
34
2009.08.17 16:00
ჯანხოთელი შორენაავთანდილ ღრუბელაშვილი - სს `თელასი~28
35
2009.08.18 10:00
ჯანხოთელი შორენასერგო ავაქიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
36
2009.08.18 11:00
ჯანხოთელი შორენავიდადი რუსტამოვი მოქალაქის გარდაცვლილად გამოცხადება28
37
2009.08.18 12:00
ჯანხოთელი შორენარევაზ გაბაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
38
2009.08.18 13:00
ჯანხოთელი შორენაცისანა მიქაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
39
2009.08.18 14:00
ჯანხოთელი შორენასამველ სააკიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
40
2009.08.18 15:00
ჯანხოთელი შორენალალი ცომაია - შპს `ყაზტრანსგაზ თბილისი~ სს `თბილგაზის~ გაკოტრების მმართველი მ.ფერაძე28
41
2009.08.18 16:00
ჯანხოთელი შორენაბონდო ცარციძე, დემური კობიაშვილი, გივი ნოზაძე, გიორგი ღუღუნეიშვილი და სხვები - სსიპ `სპეციალიზებული სამთო მაშველის~ სალიკვიდაციო კომისია28
42
2009.08.19 10:00
ჯანხოთელი შორენაჯიმშერ და ნელლი ჩიბურდანიძეები შვილად აყვანა28
43
2009.08.19 11:00
ჯანხოთელი შორენაეკატერინე სალიმიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
44
2009.08.19 12:00
ჯანხოთელი შორენამარინე მაგოშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
45
2009.08.19 13:00
ჯანხოთელი შორენაილია გეთიაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
46
2009.08.19 14:00
ჯანხოთელი შორენამერი ზურაბაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
47
2009.08.20 15:00
ჯანხოთელი შორენანაზიბროლა კოშაძე, ზედელაშვილი თეიმურაზი, დიმიტრი ბეჟიტაშვილი და სხვები - შპს `თბილისის ზონლური სამეცნიერო კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტი~28
48
2009.09.29 16:00
ჯანხოთელი შორენაკოღოშვილი როზა, მანანა მახათაძე, ლია კუბლაშვილი და სხვები - სს `მაუდი~28
49
2009.10.01 10:00
ჯანხოთელი შორენავიოლეტა ხურცილავა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
50
2009.10.01 10:00
ჯანხოთელი შორენავიოლეტა ხურცილავა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
51
2009.10.01 11:00
ჯანხოთელი შორენაელგუჯა მახარაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
52
2009.10.01 11:00
ჯანხოთელი შორენაელგუჯა მახარაშვილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
53
2009.10.01 12:00
ჯანხოთელი შორენაამალია ბერაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
54
2009.10.01 12:00
ჯანხოთელი შორენაამალია ბერაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
55
2009.10.01 13:00
ჯანხოთელი შორენაევგენია ხაჩატურიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
56
2009.10.01 13:00
ჯანხოთელი შორენაევგენია ხაჩატურიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
57
2009.10.01 14:00
ჯანხოთელი შორენაციცინო, ნუგზარ და მარინე სუხიაშვილები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
58
2009.10.01 14:00
ჯანხოთელი შორენაციცინო, ნუგზარ და მარინე სუხიაშვილები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
59
2009.10.06 10:00
ჯანხოთელი შორენაღვთისო მესხიძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
60
2009.10.06 10:00
ჯანხოთელი შორენაღვთისო მესხიძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
61
2009.10.06 11:00
ჯანხოთელი შორენამურად აბულაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
62
2009.10.06 11:00
ჯანხოთელი შორენამურად აბულაძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
63
2009.10.06 12:00
ჯანხოთელი შორენაანაიდა არუთინიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
64
2009.10.06 12:00
ჯანხოთელი შორენაანაიდა არუთინიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
65
2009.10.06 13:00
ჯანხოთელი შორენამიკოლაოს ლავრანოსი შვილად აყვანა28
66
2009.10.06 13:00
ჯანხოთელი შორენამიკოლაოს ლავრანოსი შვილად აყვანა28
67
2009.10.06 14:00
ჯანხოთელი შორენაციცინო ნეფარიძე იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
68
2009.10.06 15:00
ჯანხოთელი შორენაციცინო, ნუგზარ და მარინე სუხიაშვილები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
69
2009.10.08 10:00
ჯანხოთელი შორენაგივი ყველაშვილი - სს `საქქვესადგურმშენი~28
70
2009.10.08 10:00
ჯანხოთელი შორენაგივი ყველაშვილი - სს `საქქვესადგურმშენი~28
71
2009.10.08 13:00
ჯანხოთელი შორენაელვარდ მურადიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
72
2009.10.08 13:00
ჯანხოთელი შორენაელვარდ მურადიანი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
73
2009.10.08 16:00
ჯანხოთელი შორენაგიორგობიანი ბელა შვილად აყვანა28
74
2009.10.09 10:00
ჯანხოთელი შორენაასამბაძე ნ. გოგიბერიძე ნ. გოგელია ე. იმნაიშვილი მ. და სხვ - სსიპ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო28
75
2009.10.09 10:00
ჯანხოთელი შორენაასამბაძე ნ. გოგიბერიძე ნ. გოგელია ე. იმნაიშვილი მ. და სხვ - სსიპ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო28
76
2009.10.09 17:00
ჯანხოთელი შორენაჩიბურდანიძე ჯუმბერი, ნელი შვილად აყვანა28
77
2009.10.09 17:00
ჯანხოთელი შორენაჩიბურდანიძე ჯუმბერი, ნელი შვილად აყვანა28
78
2009.10.13 10:00
ჯანხოთელი შორენაგაბედავა ხათუნა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
79
2009.10.13 10:00
ჯანხოთელი შორენაგაბედავა ხათუნა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
80
2009.10.13 10:00
ჯანხოთელი შორენაგაბედავა ხათუნა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
81
2009.10.13 11:00
ჯანხოთელი შორენაგიორგიბერიძე ნანული იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
82
2009.10.13 11:00
ჯანხოთელი შორენაგიორგიბერიძე ნანული იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
83
2009.10.13 11:00
ჯანხოთელი შორენაგიორგიბერიძე ნანული იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
84
2009.10.13 12:00
ჯანხოთელი შორენაკაზარიანი მიხეილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
85
2009.10.13 12:00
ჯანხოთელი შორენაკაზარიანი მიხეილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
86
2009.10.13 12:00
ჯანხოთელი შორენაკაზარიანი მიხეილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
87
2009.10.13 13:00
ჯანხოთელი შორენასულუხია მიხეილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
88
2009.10.13 13:00
ჯანხოთელი შორენასულუხია მიხეილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
89
2009.10.13 13:00
ჯანხოთელი შორენასულუხია მიხეილი იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
90
2009.10.13 14:00
ჯანხოთელი შორენამაისურაძე ბონდო იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
91
2009.10.13 14:00
ჯანხოთელი შორენამაისურაძე ბონდო იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
92
2009.10.13 14:00
ჯანხოთელი შორენამაისურაძე ბონდო იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
93
2009.10.13 15:00
ჯანხოთელი შორენაგაფრინდაშვილი ნინა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
94
2009.10.13 15:00
ჯანხოთელი შორენაგაფრინდაშვილი ნინა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
95
2009.10.13 15:00
ჯანხოთელი შორენაგაფრინდაშვილი ნინა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა28
96
2009.10.13 16:00
ჯანხოთელი შორენამაჭარაშვილი ირმა შვილად აყვანა28
97
2009.10.13 16:00
ჯანხოთელი შორენამაჭარაშვილი ირმა შვილად აყვანა28
98
2009.10.13 16:00
ჯანხოთელი შორენამაჭარაშვილი ირმა შვილად აყვანა28
99
2009.10.15 14:00
ჯანხოთელი შორენაგულიაშვილი ნათია ქმედუუნაროდ აღიარება28
100
2009.10.15 14:00
ჯანხოთელი შორენაგულიაშვილი ნათია ქმედუუნაროდ აღიარება28