แบบฟอร์มแจ้งขอรับบริการงานไอที (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลาสถานะผู้ดำเนินการประเภทบริการรายละเอียดของความต้องการให้บริการชื่อ - สกุลกรณีบุคคลอื่นโปรดระบุชื่อติดต่อEmailเบอร์ติดต่อสถานที่ตำแหน่งเลขครุภัณฑ์หมายเหตุชื่อผู้ใช้
2
7/7/2016, 15:01:01ดำเนินการแล้วพุทธรักษ์ติดตั้ง Softwareติดตั้งโปรแกรม MS และ Endnodeดร.เบญจมาศ ศิริกมลเสถียรbenjamas@bcnnv.ac.th506 - ห้องพักอาจารย์อาจารย์พยาบาล
3
7/7/2016, 15:02:52พุทธรักษ์งานบริการทั่วไป
แนะนำการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาลัย ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่
คุณสิริพร คชภักดีsiriporn@bcnnv.ac.th502 - ห้องทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4
7/7/2016, 15:03:49พุทธรักษ์ตรวจเช็ค Wireleass Lanตรวจเช็คการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต อาจารย์พิภพ ดีแพpipop@bcnnv.ac.th502 - ห้องทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์พยาบาล
5
7/7/2016, 16:29:48พุทธรักษ์งานบริการทั่วไปตรวจรับครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียนอาจารย์พิภพ ดีแพit@bcnnv.ac.th301- 302 ห้องเรียนอาจารย์พยาบาล
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu