บันทึกการส่งสมุดประเมินผลรายวิชา(BookMark) ภาคเรียนที่ 1/2561(ฉบับสมบูรณ์) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
Teacher name : ชื่อ-สกุล ผู้สอน
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไฟล์ BookMark (บีดอัดไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Txxx ให้เป็นไฟล์เดียว นามสกุล .zip หรือ .rar ก่อนส่ง)
ส่งไฟล์ excel ผลการประเมินจุดเน้น สพฐ.
คุณมีสิทธิ์ส่งได้ครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง
2
3/10/2018, 13:50:16858_Mr.Herbert C.Donguinesภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1p9Gl50Xbkqxsk50H6E_-PKdlknrVbD-W
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
3
3/10/2018, 15:27:50201_นางสมใจ สุวรรณวงศ์คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1MjgUtlAzaaNqGefPdrvehH22mPFHY-7p
https://drive.google.com/open?id=1SOvjN9maU0-UPFUpYIbrwAMh0mEnggar, https://drive.google.com/open?id=1DciuzpO035gMBBlIiAifekgPgJKA5c8Y, https://drive.google.com/open?id=1kdQEx4ESNUAmICYHv-NEGVWgfjq6kdYJ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
4
4/10/2018, 8:41:12707_นายแวรอนิง แวเด็งการงานอาชีพ ฯ
https://drive.google.com/open?id=1QADgKpgL6OSN2z5B_1sUGXLMF_aI_3xJ
https://drive.google.com/open?id=11tqoppU3hNq3zbZDEOiDVmRlRd5If0Mm, https://drive.google.com/open?id=1gwSZHdfLR85stRi0Iw1fZ_ebGwFutYXW, https://drive.google.com/open?id=1S9H3cwdOc1b_d8BwqSWGzxx3SfCCEpWX, https://drive.google.com/open?id=10gdGAHlJEw2ffXEt420jGsrFH4WDdfeN, https://drive.google.com/open?id=1IRNssIZeoQ-8aBSDAKDyEIo1H2uJRpOn, https://drive.google.com/open?id=1CqcZhS5gKoVmcExLCMNVI6BKXGHenWxz
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
5
4/10/2018, 10:33:03
301_นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
วิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1QA6txd8TK8_l-A8GWNYPE2CQbq5t6d3y
https://drive.google.com/open?id=12inWYq3nRRk35Xts2KVHugJC-HAhhKne
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
6
4/10/2018, 10:38:15859_นางสาวอาริษา สีเต็มภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1OuXnx8dxFfSWMpsFdEpj8WP9t5Ao6z_y
https://drive.google.com/open?id=1Dl1MNUsssZqrB-JVkWB7t4RuDitDfKQo
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
7
4/10/2018, 10:44:10555_นายวิรัช หวังสปสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=14l3OQTKyDekNnt1BT-ieGDxAN2OO6YbD
https://drive.google.com/open?id=10l9Sq8S9tNuvAaYPbYFG-T5T9xZjjJ5i, https://drive.google.com/open?id=1TXnLmqYFHPPChkh22fqywUAqeo6lABZS
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
8
4/10/2018, 10:46:14
656_นางสาวภัทราวดี สุวรรณมณี
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=10M52ZBjV8TBqzjFvDKJom3FsCe8MQLgK
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
9
4/10/2018, 11:12:50105_นางสาวอมร ช่วยพันธ์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1uCkWXqzCnnRwnQueNU9BD5lfgJFE5tuC
https://drive.google.com/open?id=1lP2wcflLGjeYEXr2yLHQkd7bx155ZJ_J
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
10
4/10/2018, 11:21:01102_นายบุญพา สิทธิศักดิ์ภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=18YFELTHImWzBA27TeSLcyRBM4Gmk5HYB
https://drive.google.com/open?id=1GnKXBEajC3JkpX6vv7d2vOMg7kVHFIQ4, https://drive.google.com/open?id=1l9dG9gtk4TLo17raq74fOILQqAk6o70v
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
11
4/10/2018, 11:27:21802_นายสมพร สุขเกษมภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1Z1jBAE3Wb1-GrLQ28JWnj6O7_2H6IGe1
https://drive.google.com/open?id=11Zhm0LG3dhEsMo3fWipwR3p5P0ur_m7l, https://drive.google.com/open?id=1Ha8QEXBZFkkWDzsQyUSxpUAnRqJlpMhj
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
12
4/10/2018, 15:58:30
803_นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์
ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=17M__fG17uZvgQ8kS4gg7vhViLrDs7bQA
https://drive.google.com/open?id=1lzAy31D3aYqiUL9fc1IGr8zcmGDALw_q, https://drive.google.com/open?id=1QkA-MF1surlL_Ei-XNuctk9Q7ZjhxV73
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
13
4/10/2018, 16:08:18551_นางสาวอรจิรา ทะลิทองสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1eAtstbypy-Cf6D_o6G5amqpAvcebLcC9
https://drive.google.com/open?id=1TtsTzTJjwXOS8Fxu8ejyumJxQ76IeXmj, https://drive.google.com/open?id=1wmD1lJQaHIGmuln5TRpUBNADvc8aRWJb
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
14
4/10/2018, 17:41:38305_นายสุธน ขวัญแก้ววิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1nqG5wDhHF3Ae1QDeCVkJFtKvj_2J5TMx
https://drive.google.com/open?id=1MxJKEASm3FoL0yOMoafABuVy-E3yzWjf
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
15
4/10/2018, 18:41:40655_นายวรากร โรจนรักษ์ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1jOG_ebXcT3V9MtQvM5gN9Qi4X2K8yTWy
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
16
4/10/2018, 21:16:59
603_นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
ศิลปะ
https://drive.google.com/open?id=1maIBQid2vsjAkqGVP365GiGxT3k81az_
https://drive.google.com/open?id=1I_wE_shq2IRN70esMURDri-h36WJytLP
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
17
5/10/2018, 10:48:38
203_นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1LDQVo7tJU9xqlKFeqOUSUydgKe0z-ckl
https://drive.google.com/open?id=1nt-Fqg_v7DxxEjXlKhlgN7XjfdHbNx2h, https://drive.google.com/open?id=1_L1be2hetTtb8D2QRAMZ3zEkW74Iw47H
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
18
5/10/2018, 11:04:06701_นางสาวพิษณา บัวชุมการงานอาชีพ ฯ
https://drive.google.com/open?id=12b-M0M_QIpKwuA0ieQuSuzlVs8TQw3A1
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
19
5/10/2018, 11:27:40306_นางอรทัย คงสุวรรณวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1JCDz51hN9MEwY2gtClA8vvF8PNY9FwxZ
https://drive.google.com/open?id=1hFi8pS6hVaJLtsO7lGLXucQWreGCkp3q
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
20
5/10/2018, 11:32:34303_นายไพศาล คงสุวรรณวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1BGWRLjtNVQcoNbqKGVyqL5yQDKbaXYAS
https://drive.google.com/open?id=1qEvHCyjIf837W9S-nYbxCOSTi9J6H2Nx
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
21
5/10/2018, 11:32:41304_นายวิรัตน์ ขุนราชวิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1trlMqceDq3LduW5ARqwHwWUfaJ5YlZkP
https://drive.google.com/open?id=18AX7F1koNfCv0I3GFRiHptbaAE6F0j6Q
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
22
5/10/2018, 11:43:21
401_นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์
สังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1fLBjr0VdL-XCBI7mHEir8XIHv4bKXHsi
https://drive.google.com/open?id=1qHRl4WzvEAh8JgeIMhGmiypsUuhARZ5m
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
23
5/10/2018, 12:02:02
302_นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
วิทยาศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Q1HZ7MX61i5-qpOtDiAi7s8BXoOmFgou
https://drive.google.com/open?id=1_CwcYLPQefyfDuG4lm035EHgOU35eC19
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
24
5/10/2018, 12:32:40206_นายเอกชัย มงชูคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1yiGqlSEvJMbsvHJutSI8DWVs8RDm_qK8
https://drive.google.com/open?id=1eOLiGE5AdDfvwnHB5zUyGOBE6W_3StWz
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
25
5/10/2018, 12:45:05402_นางสาวอรพิน เรืองศรีสังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1V3IXTw8aGSV-Vwkg4y3IFkH_Cx4yPS0j
https://drive.google.com/open?id=1HRhOtjJBOpKaick8wPf4P-qX_jwrI4Lq
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
26
5/10/2018, 13:52:58403_นางประนอม ประยูรสังคมศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1kLlQ5gU_XOAnReSeqIjjgHJLDwLTCbVh
https://drive.google.com/open?id=1M2HXr2-4Id3HgyC8f9VUmlnAvaDwAeac
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
27
5/10/2018, 15:11:13104_นางแฉล้ม ศรีสุวรรณภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=12-nEMCv-Hmuxn3FGqHpYvY160myfxONs
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
28
5/10/2018, 16:44:39552_นายนเรศ ทองมีสุขศึกษา ฯ
https://drive.google.com/open?id=1mJivatwKCjJ2PvWxtvXom1a6YqQVLsBX
https://drive.google.com/open?id=1-GczR2vC0qIpT4Ylo2w_3qeTlwbaQDri
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งแล้ว
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu