งานวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทุนวิจัย - Fund
2
เลขที่สัญญาโครงการหัวหน้าโครงการคณะทุนงบเริ่มสัญญาสิ้นสุดปีปฏิทินปีงบปีการศึกษานักวิจัยสถานะ
3
มรภ.02/2560การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอ. ปาริชาต ประกอบมาศคณะครุศาสตร์มรภ.฿112,2502017-04-012018-03-31201720172016อ.ปาริชาต ประกอบมาศรายงานความก้าวหน้า
4
มรภ.11/2560ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเกมพลศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าตนเองทางกายของนักเรียนประถมศึกษาดร. ณัฐวุฒิ สิทธิชัยคณะครุศาสตร์มรภ.฿87,7802017-04-012018-03-31201720172016อ.ณัฐวุฒิ สิทธิชัยรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(เล่มสมบูรณ์)
5
มรภ.02/2560การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนางสาวปาริชาต ประกอบมาศคณะครุศาสตร์กองทุนวิจัย฿112,250.002017-04-012018-03-31201720172016นางสาวปาริชาต ประกอบมาศ
6
มรภ.03/2560
การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
นางสาวสุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
คณะครุศาสตร์กองทุนวิจัย฿88,000.002017-04-012018-03-31201720172016
นางสาวสุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
7
มรภ.04/2560
การพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจอ่อนคณะครุศาสตร์กองทุนวิจัย฿95,000.002017-04-012018-03-31201720172016นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
8
มรภ.11/2560
ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเกมพลศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าตนเองทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัยคณะครุศาสตร์กองทุนวิจัย฿87,780.002017-04-012018-03-31201720172016ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
9
มรภ.16/2560
ผลฉับพลันของการใช้แรงต้านด้วยยางยืดผสมผสานกับน้ำหนักที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในนิสิตชาย
ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรีคณะครุศาสตร์กองทุนวิจัย฿132,000.002017-04-012018-03-31201720172016ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
10
มรภ(ภน).1/2560
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560
ผศ.รัฐพล พรหมสะอาดคณะครุศาสตร์อบจ.฿102,000.002017-02-232017-10-120172017ผศ.รัฐพล พรหมสะอาด
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...