สมาชิกกลุ่ม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา1.ชื่อกลุ่ม2 ส่งfile สมาชิกกลุ่ม
2
27/4/2018, 12:40:47คณิตศาสตร์ ป.5
1.นางนฤมล สินเพ็ง 2.นางวิลาวรรณ นามศรี 3.นางวัลลภา โกสม 4.นางมลิวรรณ รูปหล่อ 5.นางศิริวรรณ สงจันทร์
3
27/4/2018, 12:50:53สังคมศึกษา ป.3
1.นายเปรื่องวิทย์ มีเงิน 2.นางพิศมัย จันทะแมด 3.นางสุพรรณี จุลลาย 4.นส.พลอยมณี เหลาทอง 5.นางวลีรัตน์ สืบมา 6.นส.วนิชชา ศรีพุทธ 7.นางดวงพร ห่มซ้าย
4
27/4/2018, 13:08:15สังคมศึกษา ป.๖
https://drive.google.com/open?id=1U5wEfe1QP1jQdsVOxgG_7ru7FbRG7iRF
5
27/4/2018, 13:14:39
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
https://drive.google.com/open?id=1NYKoB_ZI_8Tuub8q9SJIjk4DpCyng_zn
6
27/4/2018, 13:15:52
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป. 4
https://drive.google.com/open?id=14kLar5kWdEuFzDbGWd2R4FjCMDYxfn9Y
7
27/4/2018, 13:17:56วิทยาศาสตร์ ป.3
https://drive.google.com/open?id=143emPxgntB3PTX6j_hI0yFGtKWd1VaIX
8
27/4/2018, 13:19:08สังคม ป. 4
https://drive.google.com/open?id=1ZBMVeFFEVe37_-4vy6w0OMs6ZYM4LDa-
9
27/4/2018, 13:22:03
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2
https://drive.google.com/open?id=1BmZTh5niQ4-K_Aynd96zWwSRXp4_EnaS
10
27/4/2018, 13:22:43สัมคมศึกษา ป.3
https://drive.google.com/open?id=1en1z42Etb1uq2_bSLb9CfsEPHCOUdSjv
11
27/4/2018, 13:23:37คณิตศาสตร์ ป.6
https://drive.google.com/open?id=1VPmMXAEdordNg9f31dUNhFv7OS6zgCzP
12
27/4/2018, 13:25:16คณะกรรมการสังคม ป1
https://drive.google.com/open?id=1yn2gZJ7QCDl-jEj8VZUJgi3t-InJlBnA
13
27/4/2018, 13:32:00วิทยาศาสตร์ ป.4
https://drive.google.com/open?id=11pzudM1A8v4hN7sze6Nvzb1Y3jyahzUM
14
27/4/2018, 13:35:08วิทยาศาสตร์ ป.๑
https://drive.google.com/open?id=1-riajZNtBGL3snzslZ3Cvh5_8agO3ony
15
27/4/2018, 13:35:19คณิตศาสตร์ ป.๒
https://drive.google.com/open?id=17uT8Qqe9qqtEpwAruts268a744BvZchk
16
27/4/2018, 13:39:42สังคมศึกษา ป.5
https://drive.google.com/open?id=1ufScCtGtusO8tEUqcxbwIUHHnnjZuhNb
17
27/4/2018, 13:40:34สังคม ป.1
https://drive.google.com/open?id=1sJv173ehsBLrgoqFCn-1WejC-BtWqKn1
18
27/4/2018, 13:42:53วิทยาศาสตร์ ป.5
https://drive.google.com/open?id=1jzjFPcvI0jrBzbrtGRvjlGHbwcnAEZeh
19
27/4/2018, 13:43:45
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ป.2
https://drive.google.com/open?id=1Ffgoiny9ZAHw6iJv2PVStbaDwi2L76IH
20
27/4/2018, 13:43:51วิทยาศาสตร์ ป.6
https://drive.google.com/open?id=1BzJkAkF2Bzl9h23CFvyEFaCMYkjDxLBp
21
27/4/2018, 13:50:21สังคม ม.1-3
https://drive.google.com/open?id=1Bh_z31whwvZLR30av_rRkrzjnjyekNPz
22
27/4/2018, 13:53:42
คณิตศาสตร์ ป.1 รุ่น 2
https://drive.google.com/open?id=1CFhmhQ9fzhalgYnWApAemwqGrQBWXqwp
23
27/4/2018, 14:01:34
วิทยาศาสตร์ ป.2 ล่าสุด
https://drive.google.com/open?id=1vctWpIYUO5_hKYQr_LCoLUaiP9z7joSI
24
27/4/2018, 14:10:54
คณิตศาสตร์ ป.3 รุ่น 2
https://drive.google.com/open?id=1zo3TyyUvrkuWDz-lDjlgF5DqSBb12FEG
25
30/4/2018, 10:04:24คณิตศาสตร์ ป.5
https://drive.google.com/open?id=1fwQh9jntDJrnPm229eWpq4zl0gSjI3D0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu