Кошторис Мокроволя на 2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
3
28 січня 2002 року № 57
4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
5
від 04 12. 2015 № 1118 ) 
6
7
Затверджений у сумі:
8
458631
9
10
Начальник відділу освіти,молоді та спорту Білогірської РДА
11
(посада)
12
О.В.Баранчук
13
(підпис)(ініціали і прізвище)
14
10 січня 2017 року
15
(число, місяць, рік)  М. П.
16
17
КОШТОРИС на 2017 рік
18
19
38297550 Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області
20
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
21
смт. Білогір'я Білогірського району Хмельницької області
22
(найменування міста, району, області)
23
Вид бюджету районний
24
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту
25
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
26
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільового методу ) 070201 " Загальноосвітні школи "
27
Мокроволянська ЗОШ І ступеня(грн.) 
28
НайменуванняКод Усього на рік РАЗОМ 
29
Загальний фонд Спеціальний фонд 
30
31
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 458631458631
32
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 458631х 458631
33
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. х 
34
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х 
35
(розписати за підгрупами)
36
інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х 
37
(розписати за підгрупами)
38
інші надходження, у т.ч. 
39
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
40
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 
41
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х 
42
х **
43
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 458631458631
44
Поточні видатки 2000458631458631
45
Оплата праці 2110355840355840
46
Заробітна плата 2111355840355840
47
Грошове забезпечення військовослужбовців  2112
48
Нарахування на заробітну плату 21207828578285
49
Використання товарів і послуг22002450624506
50
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221027302730
51
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
52
Продукти харчування 223014201420
53
Оплата послуг (крім комунальних)224021662166
54
Видатки на відрядження 2250850850
55
Видатки та заходи спеціального призначення2260
56
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22701734017340,00
57
Оплата теплопостачання 2271
58
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
59
Оплата електроенергії  2273840840,00
60
Оплата природного газу 2274
61
Оплата інших енергоносіїв 22751650016500,00
62
Оплата енергосервісу 2276
63
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  2280
64
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  2281
65
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
66
Обслуговування боргових зобов'язань2400
67
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
68
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
69
Поточні трансферти 2600
70
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610
71
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
72
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630
73
Соціальне забезпечення2700
74
Виплата пенсій і допомоги2710
75
Стипендії 2720
76
Інші виплати населенню 2730
77
Інші поточні видатки2800
78
Капітальні видатки 3000
79
Придбання основного капіталу 3100
80
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110
81
Капітальне будівництво (придбання) 3120
82
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
83
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122
84
Капітальний ремонт 3130
85
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
86
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
87
Реконструкція та реставрація 3140
88
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141
89
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
90
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
91
Створення державних запасів і резервів 3150
92
Придбання землі і нематеріальних активів  3160
93
Капітальні трансферти 3200
94
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
95
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
96
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
97
Капітальні трансферти населенню3240
98
Надання внутрішніх кредитів 4110
99
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 
100
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 
Loading...