ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
LAPORAN PERBELANJAAN KEWANGAN BAGI PROGRAM LRGS MALAYSIA RESEARCH UNIVERSITY NETWORK (MRUN)
2
Universiti Peneraju : UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
3
(Laporan adalah sehingga _________________________ )
4
5
BILMRUN / NO RUJUKANUNIVERSITINAMA KETUA PROGRAMTAJUK TEMPOH STATUS PROJEKJUM. PERUNTUKAN DILULUSKAN (RM)PECAHAN VOT ASAL YANG DILULUSKAN (RM)PECAHAN VOT (JIKA ADA PINDAAN) (RM)PECAHAN PERBELANJAAN (RM)BAKI BELUM BELANJA (RM)PERATUS BELANJA (%)
6
MULATAMATV11000V21000V24000V27000V28000V29000V35000 V40000V50000JUMLAH (RM)V11000V21000V24000V27000V28000V29000V35000 V40000V50000JUMLAH (RM)V11000V21000V24000V27000V28000V29000V35000 V40000V50000JUMLAH BELANJA (RM)
7
10.000.000.000.00
8
9
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
10
11
12
13
14
15
16
Disahkan oleh:
17
18
19
20
21
(PENGARAH RMC/BENDAHARI)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100