שופטים באיגוד השייט
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שופטים מאושרים באיגוד השייטמנהל הספורט-אישור כשירותבאדום- טרם סיים התמחות
2
ת"זשם משפחהשם פרטישופטקברניט לאומימודדהסמכהסטאטוסתאריך אישור
3
56241383אברךאיילקברניט אזורישייטאושר7.7.16
4
56434533אדלמןאהודקברניט לאומישייטאושר23.1.14
5
61294120אדלמןנופרקברניט לאומישייטאושר7.7.16
6
07015340איילוןמיכאלשופט בינלאומישייטאושר23.1.14
7
313242513איתןטלקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
8
61261293אליהוארזקברניט לאומימודדשייטאושר23.1.14
9
57239105אמיראלדדקברניט לאומישייטאושר23.1.14
10
206548083אמיראלוןקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
11
60140290אמירשחףקברניט אזורישייטאושר7.7.16
12
59795229ארדעמירקברניט אזורישייטאושר7.7.16
13
24227720ארנולד-פיטרוקובסקיאלהשופטשייטאושר23.1.14
14
318704806ארנוןדןקברניט אזורישייטאושר7.7.16
15
58640483בדיחיאוריקברניט אזורישייטאושר7.7.16
16
07368491בוצראהרוןשופטשייטאושר23.1.14
17
54874334בטוריאבי אברהםשופטקברניט לאומישייטאושר23.1.14
18
308237858ביקלדיןקברניט לאומישייטאושר7.7.16
19
60514643בלינשטייןליאורקברניט אזורישייטאושר7.7.16
20
57089534בן דודצביקהשופטשייטאושר23.1.14
21
59069070בן יאירגילקברניט לאומישייטאושר23.1.14
22
40050619בן-גיגיזוהרקברניט אזורישייטאושר7.7.16
23
61263901בן-צבירועיקברניט אזורישייטאושר7.7.16
24
65734022בר-אורעומריקברניט אזורישייטאושר7.7.16
25
51631802בר-עםאהודשופטקברניט לאומימודדשייטאושר23.1.14
26
300275732בר-עםרותםקברניט אזורישייטאושר7.7.16
27
22197644ברוקמןגיאשופטשייטאושר7.7.16
28
205709165ברזילייאןקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
29
057187452ברמןטלשופטקברניט לאומישייטאושר7/1/2017
30
053994919ברקרוןשופט בינלאומיקברניט לאומימודד בינלאומישייטאושר23.1.14
31
053677357גולדשטייןשלמהשופטקברניט בינלאומישייטאושר23.1.14
32
27979582גולנייובלקברניט לאומישייטאושר7.7.16
33
023995582גזיתשרוןקברניט אזורישייטאושר7.7.16
34
01624741גלאוברויליאם-זאבקברניט לאומישייטאושר3.4.13
35
27992221גרדהשלמהקברניט אזורישייטאושר7.7.16
36
27272301דהןליאורקברניט אזורישייטאושר7.7.16
37
33329541דהןניצןקברניט אזורישייטאושר7.7.16
38
8104044דקלדניאלדגם אחידשייטאושר17.4.13
39
52110707דרייהודהקברניט אזורישייטאושר7.7.16
40
201482144המבורגראילשופטקברניט לאומישייטאושר2/1/2018
41
208787879וולךיהלשופט
42
59080069זהביבועזקברניט אזורישייטאושר7.7.16
43
313560302זהביעומרקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
44
06253694זיבלטצבישופט בינלאומישייטאושר3.4.13
45
315076570זיוגיאקברניט לאומישייטאושר2/1/2018
46
205532864זמטצוףשופט
47
40850190חןדותןקברניט אזורישייטאושר7.7.16
48
003271095טורםאשרקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
49
029294907טלארנוןקברניט אזורישייטאושר28/6/18
50
305083487טריפמן שגיאשופטקברניט לאומישייטאושר20.2.2018
51
66698242יואליחגיקברניט אזורישייטאושר7.7.16
52
207271701יוסףאוריקברניט לאומישייטאושר2/1/2018
53
048078984ינקואלעדקברניט אזורישייטאושר15.9.15
54
61256350יפהעמיתקברניט אזורישייטאושר7.7.16
55
54212576יפהרוןשופט בינלאומיקברניט בינלאומישייטאושר17.4.13
56
318293800יצחקהראלקברניט אזורישייטאושר7.7.16
57
307943043כהןגילקברניט אזורישייטאושר4.8.16
58
24074379לאוברדרורקברניט אזורישייטאושר21.7.16
59
026579136לויןאילשופט
60
304888159לייבוביץ'גילשופטשייטאושר28/6/18
61
319055125לירםאוריקברניט לאומישייטאושר12/4/18
62
33291782מאיריניבקברניט אזורישייטאושר7.7.16
63
58727421מאיררון  אבישופטקברניט לאומישייטאושר17.4.13
64
067917930מויאלסמיקברניט אזורישייטאושר7.7.16
65
301266730מוראביתרקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
66
300438702מורנועםקברניט אזורישייטאושר4.8.16
67
13197124מכליןדיוידקברניט אזורישייטאושר7.7.16
68
23936388מלכהשמעוןקברניט אזורישייטאושר4.8.16
69
029042652מלכהירוןקברניט אזורישייטאושר28/6/18
70
308678887נאשדניאלקברניט אזורישייטאושר7.7.16
71
40123341נירנמרודקברניט אזורישייטאושר7.7.16
72
306927831סוקוליןאלכסנדרקברניט אזורישייטאושר7.7.16
73
036710440סלעערןשופטשייטאושר28/6/18
74
24865248סמאורהגלקברניט לאומישייטאושר7.7.16
75
305764714פזרועיקברניט אזורישייטאושר7.7.16
76
51221588פליטראובןקברניט אזורישייטאושר7.7.16
77
56617541פלצוריוחאישופטקברניט לאומישייטאושר30.7.13
78
204804777פנחסיאסףקברניט לאומישייטאושר2/20/2018
79
38289682פרג'אשרקברניט אזורישייטאושר7.7.16
80
025556051פרידריךקוביקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
81
307383216פשוטיןאירנהקברניט אזורישייטאושר20/1/18
82
208718411צדוקטלקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
83
58613134צדוקרמיקברניט לאומישייטאושר2.9.13
84
029673985צוקרמןאליקברניט לאומישייטאושר12/4/18
85
55897508צוריובלשופטקברניט לאומישייטאושר3.4.13
86
037258068צרפתיגיאשופטשייטאושר28/6/18
87
28111706קוויטנריואבקברניט לאומישייטאושר7.7.16
88
27257575רוזנברגאיציקקברניט אזורישייטאושר7.7.16
89
33244088רונןאלעדקברניט אזורישייטאושר7.7.16
90
305169021שוורץיובלקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
91
305169013שוורץיונתןקברניט אזורישייטאושר7/1/2017
92
69618908שוורצשטייןשלמהקברניט לאומישייטאושר17.4.13
93
50434471שמואלינינושופט בינלאומיקברניט בינלאומימודדשייטאושר7.1.14
94
39217096שריראיילתקברניט אזורישייטאושר7.7.16
95
00570002שרתיורםשופטשייטאושר2.9.13
96
029477064תשתשאילןקברניט אזורישייטאושר7.7.16
97
98
99
100
Loading...
Main menu